Ga direct naar

Smart Services Bridge

Door toenemende concurrentie uit binnen- en buitenland staan West-Vlaanderen en Zeeland voor een grote economische uitdaging. Om dit probleem duurzaam op te lossen, zijn slimme en structurele samenwerkingen nodig via een innovatie-ecosysteem.

Smart Services Bridge (SSB) slaat de brug tussen kmo’s of mkb’s en de West-Vlaamse hogescholen VIVES en Howest en de HZ University of Applied Sciences. In de samenwerkingen ligt de focus op de sectoren energie, life sciences en gezondheid, agrofood, machinebouw & mechatronica, Nieuwe Materialen en Logistiek.

Dit Interreg Vlaanderen-Nederland project verkleint de afstand tussen het hoger onderwijs en de bedrijven en ontwikkelt synergieën die het innovatievermogen in de regio’s Zeeland en West-Vlaanderen stimuleren.

Smart Services Bridge focust op een effectieve en structurele samenwerking met het oog op het (verder) innoveren van producten of diensten bij de kmo’s of mkb’s door:

  • Innovatietrajecten tussen kmo’s of mkb’s en hogescholen met ontwikkeling van producten en diensten en overdracht van technologie
  • Begeleiding van kmo’s of mkb’s om de innovaties efficiënt en succesvol te implementeren

Gedurende het project nemen 60 bedrijven deel aan een innovatietraject met een hogeschool. Elke hogeschool (Howest, VIVES en HZ) voert 20 innovatietrajecten uit met kmo’s of mkb’s. De bedrijven krijgen de nodige begeleiding om de innovatieve producten of diensten te implementeren en kunnen tijdens de valorisatietrajecten - onder leiding van OC West en Dockwize - en in grensoverschrijdende expertsessies onderling samenwerken.

Financiële info

Het project Smart Services Bridge wordt naast de inbreng van de partners financieel ondersteund door EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, met een subsidie van 899.966,26 euro. Het totale project wordt geraamd op 1.799.732,51 euro.