Gebouw 003

Smart Services Bridge

Onder coördinatie van TUA West bouwen de projectpartners Dockwize, Howest, HZ University of Applied Sciences, OC West en VIVES een structurele samenwerking uit met het werkveld.

SSB wil ondernemingen helpen innoveren en biedt daartoe een tweeledig begeleidingstraject aan.

Enerzijds worden innovatietrajecten opgezet met Howest, HZ University of Applied Sciences en VIVES waarbij ondernemingen ondersteuning krijgen van een hogeschool bij de ontwikkeling of optimalisatie van een product of dienst.

Aanvullend hierop kunnen ze een valorisatietraject doorlopen bij Dockwize en OC West om de innovaties die werden ontwikkeld efficiënt en succesvol te implementeren en om te kunnen groeien.

De trajecten bestrijken uiteenlopende onderwerpen in de domeinen Agrofood, Energie, Life sciences en gezondheid, Logistiek, Machinebouw & Mechatronica, Nieuwe Materialen. Op klankbordsessies en expertdagen worden de ervaringen gedeeld in een interregionaal kennisnetwerk.

Rol KCOI
HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren werkt samen met HZ Nexus en Dockwize om ondernemers in Zeeland en Vlaanderen te ondersteunen met hun vragen over nieuwe businessmodellen, klantinzicht en impact. Zo werd voor Fysiosoft bekeken hoe Fylm sneller geadopteerd en geïmplementeerd kan worden door zorginstellingen. In een ander traject wordt de impact gemeten van Heerlijk van het erf (fictieve benaming) – een online platform waarop direct bij de boer besteld kan worden.

Wil je op de hoogte blijven van onze vorderingen of wil je zelf een traject inbrengen voor Smart Services Bridge? Neem dan contact op met onze collega Mariska Polderman.

Partners