In Ensure onderzoeken HZ University of Applied Sciences en andere kennisinstellingen of en hoe je met de peer-to-peer-methode kunt voorkomen dat kwetsbare bevolkingsgroepen in een sociaal isolement belanden. Het HZ-lectoraat Healthy Region is kennispartner en evalueert het Interreg 2 Zeeën-project dat loopt in België, Engeland, Frankrijk en Nederland.

Ensure staat voor Everybody Counts – Vulnerable People. De kans dat kwetsbare mensen in een sociaal isolement belanden is in het huidige systeem aanzienlijk, zeggen de onderzoekers. Zij zien een vaak levensgrote kloof tussen de doelgroepen en reguliere zorg. In de Schilderswijk in Den Haag zagen ze deze kloof al jaren geleden ontstaan. Daarom werd in 2013 het project Schilderswijk Moeders opgezet. Twintig vrouwen uit de wijk gingen op bezoek bij moeders in de wijk en hielpen hen met kleine en grote problemen. Het ging bijvoorbeeld om het invullen van formulieren en het doen van belastingaangifte. Ook probeerden ze de vrouwen mee te krijgen naar cursussen, bijeenkomsten en te interesseren voor vrijwilligerswerk. Het project was succesvol en won verschillende maatschappelijke prijzen.

Hun weg vinden

Ensure bouwt voort op de ervaringen in de Schilderswijk. In het project wordt deze peer-to-peer-methode in vier landen voor het eerst toegepast op verschillende kwetsbare bevolkingsgroepen.

Waar de onderzoekers van HZ zich focussen op jonge immigranten wordt er in de andere landen gewerkt met jonge zwangere vrouwen, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren met autisme. Overeenkomst tussen de doelgroepen is dat zij de weg naar de gewone zorg moeilijk vinden. Andersom staan zij niet op de radar van de hulpverleners. Ensure kijkt of de inwoners met een ‘maatje’ makkelijker hun weg vinden in de maatschappij. Zo’n maatje of buddy kan een eenvoudige, effectieve oplossing zijn om te voorkomen dat de situatie van kwetsbare inwoners verslechtert.

Ensure onderzoekt hoe je kunt voorkomen dat kwetsbare bevolkingsgroepen afglijden en in een sociaal isolement belanden.

De HZ koppelt studenten van opleidingen als verpleegkunde, pedagogiek en social work aan jonge statushouders. De peer-to-peer-aanpak werkt, zo bleek tijdens een evaluatie van het maatjesproject van de HZ in mei 2021. “Ik leer veel op het gebied van taal, hoe ik werk kan vinden, over de Nederlandse cultuur, maar we hebben ook een vriendschap opgebouwd”, zei één van de statushouders. “Het is goed dat je ook leuke dingen met elkaar doet. Dan bouw je een band op en kom je ver”, was het commentaar van één van de studenten. “We hebben veel plezier met elkaar gemaakt en tijdens die leuke dingen ook serieuze zaken besproken”, zei een andere student. “Als je begint, denk je veel van elkaar te verschillen, maar al snel kom je erachter dat je allebei rond de twintig jaar bent en heel veel overeenkomsten hebt.”

Trainingsprogramma

Hoewel de pilot tijdens de coronacrisis plaatsvond bleken vrijwel alle deelnemers aan het project positief. De onderzoekers van Healthy Region hebben de studenten begeleid tijdens de periode. Ook onderzoeken ze wat het de statushouders heeft opgeleverd, bijvoorbeeld op het gebied van hun welzijn. Dit gebeurt via enquêtes en gesprekken met de deelnemers. Op basis van deze resultaten ontwikkelt Healthy Region een trainingsprogramma voor de integratie van jonge statushouders in Nederland. “Dit is een mooi project, omdat het verschillende facetten van Healthy Region in zich bergt”, zegt onderzoeker Kalina Mikolajczak-Degrauwe.

Het project is afgelopen in 2023. Het rapport met de resultaten is hier te lezen.

Onderzoeksgroep

Healthy Region

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

SAIL

Kustregio's in het 2 Zeeën-gebied hebben te maken met specifieke uitdagingen in verband met de…
Two international students jump up on the beach

Binding van studenten aan de regio Zeeland

In het project ‘Binding van studenten aan de regio Zeeland’ hebben de onderwijsinstellingen HZ…

CASCADE

In het project CASCADE (Community Areas of Sustainable Care And Dementia Excellence in Europe)…

TICC

Bijkomende doelstellingen zijn gericht op mensen langer thuis te laten wonen, verbeteren van…

Gezond in Zeeland

Fietsen langs de kust of over de uitgestrekte velden van Zeeuws-Vlaanderen. Wandelen over het…

Gezonde kansen in Goes

In opdracht van de gemeente Goes worden gezinnen benaderd waarbij mogelijkheden liggen om…
Social Work student werkt samen met oude vrouw in rolstoel aan een schilderij

MONUMENT

Dementie is een groeiend maatschappelijk probleem. De WHO beschouwt dementie als de eerste…

Zeeuwsbrede screening

De resultaten geven scholen en beleidsmakers de juiste informatie om gericht aan de slag te gaan.…
Social Work student die iets laat zien aan een oudere mevrouw

Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO)

De HZ University of Applied Sciences is betrokken met het lectoraat Healthy Region als…

Buurttuinkamers

Uit onderzoek blijkt dat mensen die verbonden zijn met de eigen omgeving en vooral met de natuur…