Als favoriet opslaan

Watermanagement/Aquatische Ecotechnologie

Zorg jij ervoor dat we overal ter wereld droge voeten houden, zonder dat we het milieu uit het oog verliezen? Kies voor Watermanagement/Aquatische Ecotechnologie en specialiseer je in water, biologie, ecologie en technologie.

De opleiding Watermanagement kent twee specialisaties: Aquatische Ecotechnologie met een accent op biologie, ecologie en techniek en Delta Management met een accent op gebiedsontwikkeling onder invloed van klimaatverandering en economie. In jaar één maak je kennis met beide specialisaties. Aan het eind van je eerste studiejaar bepaal je in welke richting je wilt afstuderen. In onderstaande tekst lees je meer over Watermanagement/Aquatische Ecotechnologie. Kom hier meer te weten over Watermanagement/Delta Management.

Het klimaat op aarde verandert snel. Dit heeft grote gevolgen voor zowel mens als dier. Als watermanager zorg je ervoor dat al het leven op aarde om kan gaan met de gevolgen van de klimaatverandering op de natuur, het weer en de landbouw. Door hevige regenval en het smelten van landijs, zoals gletsjers, hebben we vaker te maken met overstromingen. Door droogte ontstaat gebrek aan water. Dit heeft grote gevolgen voor de voedselvoorziening en de leefomgeving van mensen, dieren en organismen. Ook kan het zijn dat water vervuild is, waardoor er te weinig drinkwater voorhanden is of waardoor.  Als watermanager ga je aan de slag met al deze uitdagingen. Je ontwerpt bijvoorbeeld een natuurlijke dijk die door jouw berekening sterk genoeg is een doorbraak, en dus een overstroming te voorkomen. Of je zorgt ervoor dat mensen in arme gebieden voedsel kunnen blijven verbouwen, door speciale irrigatiekanalen. Als omgevingsmanager ontwikkel je kustplannen, zodat we veilig kunnen blijven wonen en recreëren aan zee.

In 2050 leeft ongeveer 80% van de wereldbevolking in een deltagebied. Een deltagebied is een gebied waar rivieren en zee samenkomen en het land tussen het water ligt.  Juist in deze gebieden is kustverdediging, gebiedsontwikkeling en waterkwaliteit erg belangrijk. Als watermanager ontwikkel je technische oplossingen voor een betere leefomgeving, voor mens en dier, op het land en in het water. Je houdt je bezig met water, gebiedsontwikkeling, ecologie en technologie. Tijdens de opleiding leer je alles over waterbeheersing en de invloed van het klimaat op leefomgevingen. 

De HZ werkt intensief samen met grote werkgevers uit de sector. Vanaf de eerste dag van je opleiding ga je aan de slag met praktijkopdrachten van deze werkgevers. Belangrijk, want zo bereid je je goed voor op je carrière. Je wordt opgeleid met de nieuwste kennis uit het vakgebied en weet theorie en praktijk goed te combineren.

Lees meer
Download brochure

Opbouw opleiding

De opleiding Watermanagement/Aquatische Ecotechnologie duurt vier jaar, maar met een vwo-diploma kun je in aanmerking komen voor het driejarig Engelstalig vwo-traject Watermanagement. 

Tijdens de opleiding Watermanagement ga je aan de slag met biologie en ecologie, techniek, gebiedsontwikkeling (ontwerpen), waterkwaliteit, bestuurlijke vraagstukken, overstromingsrisico’s en wereldwijde culturele en klimatologische verschillen. Ben je vanuit je vooropleiding minder thuis in een bepaald vakgebied? Je begint in jaar één op een algemeen niveau. 

Je gaat direct aan de slag voor echte opdrachtgevers. Je gaat vaak het veld in om een gebied te onderzoeken en je werkt in het Ecologielab van de HZ. Naast de colleges op het gebied van Watermanagement leer je alles over projectmanagement, onderzoeksmethoden, Engels en internationalisering.Immers, een oplossing die in ons eigen land past, is niet automatisch ook geschikt voor andere landen

Specialisatie kiezen
In het eerste jaar leer je het hele vakgebied kennen. Na het eerste jaar weet je wat het beste bij jou past en kies je een specialisatie: Aquatische Ecotechnologie of Delta Management. Bij Aquatische Ecotechnologie  ga je aan de slag met waterstromingen, waterkwaliteit en planten en dieren in het water. Je verdiept je in getijdengebieden, zeespiegelstijging en bodemdaling, zuiveringsinstallaties, vispassages, de kracht van water en natuurvriendelijke oevers. Bij Delta Management staan gebiedsontwikkeling, wet- en regelgeving, waterveiligheid management, marketing en interculturele communicatie centraal.

In jaar één leer je alles over de verschillende lagen van een deltagebied: de basislaag, de netwerklaag en de occupatielaag. Met iedere laag ga je acht weken aan de slag. Je gaat aan de slag met biologie, ecologie, aardrijkskunde, chemie, economie en bestuur en beleid.

 • Basislaag (aarde en water)
  Je ontdekt wat er in de rond het water leeft en welke invloed een bodemwijziging op de omgeving heeft.  
 • Netwerklaag (wegen, dijken, havens en steden)
  Tijdens deze laag staat ecologie centraal. Je leert welke invloed ons ecosysteem heeft op de samenleving en hoe je hier voordelen uit kunt halen. Denk bijvoorbeeld aan de energie die de zon levert, het zand wat de kust verdedigt, maar ook aan ontpoldering. Je kijkt ook over de grens: hoe ga je met verschillende klimaatomstandigheden en culturen om? Denk aan daken waarop rijst verbouwd kan worden en waarmee gelijktijdig water gezuiverd kan worden in Azië. Je leert ook vooruit kijken. Met je projectgroep breng je een gebied in kaart en voorspel je de ontwikkeling ervan gedurende de komende vijftien jaar.
 • Occupatielaag (menselijke activiteit in het gebied)
  Tijdens deze laag kijk je naar het design: het (her)ontwerpen van een gebied voor de leefomgeving van mens en dier. Hierbij kijk je naar de waterveiligheid, de maatschappij en marketing. Natuur en water staan hierin centraal. Tot slot breng je alles wat je geleerd hebt samen in een project en breng je alle lagen van een Europese delta in kaart.


Na jaar één kies je een specialisatie: Aquatische Ecotechnologie of Delta Management.  

Je gaat aan de slag met milieuchemie: een tak van scheikunde die zich richt op de chemische aspecten van de wereld om ons heen. Belangrijk: het gaat vooral om stoffen die door menselijk toedoen in het milieu zijn terechtgekomen. Zo analyseer je bijvoorbeeld een meer waarin blauwalg groeit. Door blauwalg gaan vissen dood. Doordat het watersysteem verstoort is kan het gaan stinken en wordt het soms giftig. Door de verandering van klimaat en temperatuur komt dit steeds vaker voor. Heb je al scheikunde gehad in je vooropleiding, dan kun je je kennis hier verder ontwikkelen!

In het tweede kwartaal bekijk je hoe mensen zich aanpassen aan veranderingen in de omgeving, bijvoorbeeld doordat er meer regen valt en het water in rivieren stijgt. Denk bijvoorbeeld aan Louisiana: een gebied wat gemiddeld één keer per drie jaar getroffen wordt door een orkaan. De bewoners moeten hun huis beschermen, evacuatieroutes kennen en hun leefomgeving weer opbouwen, zodra ze terug naar hun eigen leefomgeving kunnen.

In het derde kwartaal staat bouwen met de natuur centraal. Traditionele oplossingen, zoals een betonnen waterkering, zijn vaak minder vriendelijk voor het milieu. Ecologische oplossingen worden daarom steeds belangrijker. We houden droge voeten, de oplossing is vaak mooier en de natuur staat centraal. Je leert berekenen of deze oplossing over 100 jaar nog steeds bestendig genoeg is. Je doet dit aan de hand van computermodellen.  

In het laatste kwartaal maak je kennis met watertechnologie: het zuiveren van water voor verschillende toepassingen voor mens en dier, de industrie en de natuur. Waar haal je voldoende zoet water vandaan en hoe bewaak je de waterkwaliteit? Je leert hoe je afvalwater afvoert en zuivert.

In het derde jaar van de opleiding volg je een minor van een half jaar. Met een minor verdiep of verbreed je je kennis en vaardigheden. Je kunt dit bij de onderzoeksgroepen van wateropleidingen van de HZ doen, bij een andere HZ-opleiding of kies voor een andere hogeschool in binnen- of buitenland. Bekijk hier het gehele HZ-aanbod

Het tweede halfjaar loop je stage in binnen- of buitenland bij een organisatie in jouw vakgebied. Je mag zelf kiezen bij welke partij je dit wilt doen. Ga bijvoorbeeld aan de slag in het Caribisch gebied om een koraalgebied te herstellen of werk mee aan het kweken van vis op basis van door de natuur geleverde energie en voedingsstoffen.

Je volgt de cursus River Basin Management, waarin je een rivier in een internationaal deltagebied onderzoekt tijdens een veldstudieweek. Je brengt het gebied in kaart inclusief het ecosysteem, je benoemt de problematiek en je geeft aanbevelingen om de problemen te verhelpen. Daarnaast kies je voor een verdieping in watertechnologie of natuurlijke watersystemen.  Je vult je programma verder aan met cursussen zoals aquacultuur waarbij je aan de slag gaat met bijvoorbeeld de kweek van zeevis, schelpdieren, zeekraal en andere zeegroenten of de cursus energie uit water.

Afstuderen
In het laatste deel van je opleiding ga je afstuderen bij een organisatie naar keuze in binnen- of buitenland. Ook kun je afstuderen bij een van de onderzoeksgroepen. Aan het einde van het vierde jaar lever je een afstudeeronderzoek op, waarmee je aantoont het beroep te beheersen. Onderzoek bijvoorbeeld aan welke eisen water in de stad moet voldoen om te voorkomen dat het slecht is voor de volksgezondheid of ontwikkel een methode waarmee een natuurorganisatie wateren kan beoordelen, zodat het vorm kan geven aan een passend visbeleid.

Ezra Watermanagement "Als ik nu zou moeten kiezen, zou het de aquatische kant zijn. De biologische en technische vakken trekken me net iets meer." Lees het hele verhaal van Ezra

Driejarig traject Watermanagement

Met je vwo-diploma kun je in aanmerking komen voor het Engelstalige driejarig traject van de opleiding als je voldoet aan de toelatingseisen. Kies je voor dit traject, dan kom je in een klas met internationale studenten.

Het eerste semester volg je je lessen samen met de studenten die het vierjarig traject doorlopen. Je maakt kennis met je medestudenten en het vak watermanagement en je bepaalt welke afstudeerrichting je wilt volgen. Vervolgens verdiep je je twee keer een half jaar in de afstudeerrichting van jouw keuze. Halverwege jaar twee kies je voor een minor of ga je stagelopen in binnen- of buitenland. In je laatste studiejaar zorg je voor extra verdieping in je vakgebied via projecten en colleges en voer je een afstudeeronderzoek uit in het beroepenveld.

Heb je de smaak van studeren te pakken en wil je jezelf verder ontwikkelen in je vakgebied? Overweeg dan eens of een master bij je past. Kies bijvoorbeeld voor de anderhalf jarige master River Delta Development van de HZ, Hogeschool Rotterdam en Van Hall Larenstein en behaal in viereneenhalf jaar tijd zowel je hbo bachelor als je masterdiploma behalen. Werkgevers vinden dit extra interessant, omdat je zowel praktisch als analytisch opgeleid bent.

Het driejarig traject van Watermanagement is Engelstalig. Om in het tweede semester te kunnen starten in het driejarig traject dien je gemiddeld een 7,5 of hoger op je cijferlijst te hebben staan. Is dit het geval dan bekijk je tijdens een gesprek met je Studieloopbaancoach of het driejarig traject past bij je wensen en eisen.

Als je je aanmeldt voor de opleiding Watermanagement word je uitgenodigd voor een studiekeuzegesprek. In dat gesprek kun je aangeven dat je in aanmerking wilt komen voor het vwo-traject.

Internationaal

De opleiding Watermanagement geeft je verschillende mogelijkheden om een internationale ervaring op te doen. Tijdens je opleiding verdiep je je in internationale thema’s, zoals de Mekong Delta in Vietnam en de Mississippi Delta in de Verenigde Staten. Opdrachten, projecten en gastlezingen laten je over de grens kijken en je krijgt les van docenten met veel internationale ervaring. Kies je voor de afstudeerrichting Delta Management, dan krijg je vanaf jaar twee les in het Engels. Als je wilt kun je de opleiding ook al vanaf jaar één in het Engels volgen. Met een groot netwerk van partnerscholen en bedrijven biedt de HZ je ook volop kansen in het buitenland op het gebied van stage lopen of afstuderen. Afgestudeerd? Een internationale ervaring is een groot pluspunt op je C.V. en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt.  

Toelatingseisen

Voor de opleiding Watermanagement gelden de volgende toelatingseisen. 

Toelatingseisen
21+ toets

Heb je geen diploma waarmee je toelaatbaar bent tot de hbo-opleiding van je keuze, maar wil je toch graag starten? Neem dan deel aan het Toelatingsonderzoek 21+. Rond je het traject succesvol af, dan kun je alsnog starten met de opleiding. 

Praktische informatie

Alle belangrijke informatie over deze studie vind je hier op een rij.

Studiekosten

Naast het bepaalde collegegeld zijn er kosten verbonden aan bijvoorbeeld je boeken en excursies. Deze kosten zijn voor het 1e, 2e en 4e jaar ongeveer €300,- per jaar. In het derde jaar heb je geen extra kosten.  

Aanmelden en inschrijven

Wil je je graag aanmelden voor de opleiding Watermanagement? Houd er dan rekening mee dat we je bij je registratie al vragen welke afstudeerrichting je het meest aanspreekt. Na jaar één kun je je voorkeur nog wijzigen. Bij je registratie geef je ook aan of je in de Engelstalige of Nederlandstalige klas geplaatst wil worden.

Lees hier alles over jezelf aanmelden of ga direct naar Studielink.

Leslocatie

Uitgangspunt is dat je een dag per week les krijgt op de locatie in Vlissingen en je overige lesuren op de locatie in Middelburg

Studeren in Zeeland

Naast studeren is een leuke studententijd minstens zo belangrijk. En heb je al besloten of je op kamers gaat? Ontdek het studentenleven in Zeeland. 

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie over deze opleiding? Neem dan contact op met de opleiding Watermanagement via receptiegw@hz.nl. Vermeld in het onderwerp van je mail dat je mailt voor de opleiding Watermanagement, dan kunnen we je mail sneller beantwoorden.

Na de opleiding

Gefeliciteerd, je bent afgestudeerd! Je mag vanaf nu de titel ‘Bachelor of Science’ achter je naam zetten.  

Heb je het Honours Programme gevolgd? Dan krijg je een extra certificaat bij je diploma.

Met je diploma Watermanagement op zak, kun je aan de slag bij bedrijven, maar ook in de non-profit sector. De beroepen zijn afhankelijk van je afstudeerrichting.

Aquatische Ecotechnologie
Studeer je af in de richting Aquatische Ecotechnologie, dan kun je na je studie wereldwijd aan de slag als projectcoördinator, beleidsmedewerker, adviseur of beheerder. Als je je verder hebt gespecialiseerd in Water Technology, dan kun je aan de slag als waterengineer, als wateranalist of afvalwater-engineer. Je gaat werken bij bijvoorbeeld de overheid, het waterschap, een adviesbureau, natuurbeschermingsorganisatie of een drinkwatermaatschappij.

Wil je na de opleiding Watermanagement doorstuderen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt met deze opleiding masters volgen door heel Nederland en in het buitenland

Mogelijke masters Aquatische Ecotechnologie

 •  Master in Environmental and Resource Management
 •  Master in Social-Ecological Resilience for Sustainable Development 
 •  Master in Water Technology 
 •  Master in Aquatic Ecology 
 •  Master in International Land and Water Management 
 •  Master in Marine Biodiversity and Conservation


Als favoriet opslaan
Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×