Als favoriet opslaan

Watermanagement

Hoe stroomt regenwater na een hevige bui weg zonder overlast te veroorzaken? Of hoe blijft een stad leefbaar ondanks extreme hitte? Hoe zorg je voor voldoende schoon drinkwater? En hoe gaan we om met overstromingen, zeespiegelstijging, droogtes, overbevissing, vervuiling en plastic soep?

Deze uitdagingen spelen wereldwijd en met name in deltagebieden waar rivieren en zee samenkomen en het land tussen het water ligt. De helft van de wereldbevolking leeft op dit moment in delta’s. Naar verwachting zal dit percentage in 2050 zelfs oplopen tot 70%. Watermanagers zorgen ervoor dat er oplossingen komen voor de uitdagingen die klimaatverandering en water teweeg brengen. Hoe wil jij jouw steentje bijdragen aan voldoende zoetwater, schone zeeën, voldoende productie van eten, gezonde ecosystemen, waterveiligheid en een klimaatbestendige leefomgeving? Kies één van de tracks van Watermanagement: Aquatische Ecotechnologie, Delta Management of Spatial Planning & Design.

Tracks
Alle drie de tracks leiden je op voor een specifieke richting in watermanagement. In het eerste half jaar krijg je een aantal basisvakken en leer je wat de drie tracks inhouden. Vervolgens maak je een keuze voor een track en ga je je vanaf het tweede semester verdiepen in de track.

Lees meer
Download brochure

Aquatische Ecotechnologie

Je leert over kwaliteit en kwantiteit van zoet- en zout water en welke technologieën er zijn om water te zuiveren. Je krijgt biologie en ecologie, waardoor je veel leert over planten en dieren in water. Je leert hoe ecosystemen in elkaar zitten en wat je kunt doen om ecosystemen te herstellen. Je werkt met milieuchemie. Ook leer je alles over de kracht van water en  natuurvriendelijke kustverdediging. Je doet onderzoek in het veld en in laboratoria.

Jaar 1

In het eerste semester volg je lessen met alle Watermanagement studenten tegelijk. Je leert over uitdagingen van water zoals klimaatverandering en duurzame ontwikkeling. Ook maak je kennis met onderwerpen die horen bij de tracks, zodat je na het eerste semester goed kan kiezen welke track bij jou past. 

Je werkt ook aan je professionele ontwikkeling, je leert vaardigheden in Engels en Nederlands en je leert onderzoek doen. 

Kies je in het tweede semester voor Aquatische Ecotechnologie? Dan ga je vakken volgen die horen bij deze track. 

Jaar 2

Je gaat aan de slag met milieuchemie: een tak van scheikunde die zich richt op de chemische aspecten van de wereld om ons heen. Belangrijk: het gaat vooral om stoffen die door menselijk toedoen in het milieu zijn terechtgekomen. Zo analyseer je bijvoorbeeld een meer waarin blauwalg groeit. Door blauwalg gaan vissen dood. Doordat het watersysteem verstoort is kan het gaan stinken en wordt het soms giftig. Door de verandering van klimaat en temperatuur komt dit steeds vaker voor. Heb je al scheikunde gehad in je vooropleiding, dan kun je je kennis hier verder ontwikkelen!

In het tweede kwartaal bekijk je hoe mensen zich aanpassen aan veranderingen in de omgeving, bijvoorbeeld doordat er meer regen valt en het water in rivieren stijgt. Denk bijvoorbeeld aan Louisiana: een gebied wat gemiddeld één keer per drie jaar getroffen wordt door een orkaan. De bewoners moeten hun huis beschermen, evacuatieroutes kennen en hun leefomgeving weer opbouwen, zodra ze terug naar hun eigen leefomgeving kunnen. 

In het derde kwartaal staat bouwen met de natuur centraal. Traditionele oplossingen, zoals een betonnen waterkering, zijn vaak minder vriendelijk voor het milieu. Ecologische oplossingen worden daarom steeds belangrijker. We houden droge voeten, de oplossing is vaak mooier en de natuur staat centraal. Je leert berekenen of deze oplossing over 100 jaar nog steeds bestendig genoeg is. Je doet dit aan de hand van computermodellen.  

In het laatste kwartaal maak je kennis met watertechnologie: het zuiveren van water voor verschillende toepassingen voor mens en dier, de industrie en de natuur. Waar haal je voldoende zoet water vandaan en hoe bewaak je de waterkwaliteit? Je leert hoe je afvalwater afvoert en zuivert.

Jaar 3

In het derde jaar van de opleiding volg je een minor van een half jaar. Met een minor verdiep of verbreed je je kennis en vaardigheden. Je kunt dit bij de onderzoeksgroepen van wateropleidingen van de HZ doen, bij een andere HZ-opleiding of kies voor een andere hogeschool in binnen- of buitenland. Bekijk hier het gehele HZ-aanbod

Het tweede halfjaar loop je stage in binnen- of buitenland bij een organisatie in jouw vakgebied. Je mag zelf kiezen bij welke partij je dit wilt doen. Ga bijvoorbeeld aan de slag in het Caribisch gebied om een koraalgebied te herstellen of werk mee aan het kweken van vis op basis van door de natuur geleverde energie en voedingsstoffen.

Jaar 4

Je volgt de cursus River Basin Management, waarin je een rivier in een internationaal deltagebied onderzoekt tijdens een veldstudieweek. Je brengt het gebied in kaart inclusief het ecosysteem, je benoemt de problematiek en je geeft aanbevelingen om de problemen te verhelpen. Daarnaast kies je voor een verdieping in watertechnologie of natuurlijke watersystemen.  Je vult je programma verder aan met cursussen zoals aquacultuur waarbij je aan de slag gaat met bijvoorbeeld de kweek van zeevis, schelpdieren, zeekraal en andere zeegroenten of de cursus energie uit water. 

Afstuderen
In het laatste deel van je opleiding ga je afstuderen bij een organisatie naar keuze in binnen- of buitenland. Ook kun je afstuderen bij een van de onderzoeksgroepen. Aan het einde van het vierde jaar lever je een afstudeeronderzoek op, waarmee je aantoont het beroep te beheersen. Onderzoek bijvoorbeeld aan welke eisen water in de stad moet voldoen om te voorkomen dat het slecht is voor de volksgezondheid of ontwikkel een methode waarmee een natuurorganisatie wateren kan beoordelen, zodat het vorm kan geven aan een passend visbeleid.

Delta Management

Als deltamanager leer je hoe je een visie vormt voor kusten riviergebieden (delta’s). Je zorgt ervoor dat gebieden klaar zijn voor klimaatverandering. Je leert hoe je een strategie maakt waarbij je economische, ecologische, ruimtelijke en sociale aspecten van het gebied samenvoegt. Je betrekt partijen als bestuurders, bewoners en ondernemers. Je ontwikkelt vaardigheden in project- en procesmanagement en professionele communicatie. Zo kun jij straks projecten met complexe vraagstukken over water en klimaatverandering wereldwijd managen.

Jaar 1

In het eerste semester volg je lessen met alle Watermanagement studenten tegelijk. Je leert over uitdagingen van water zoals klimaatverandering en duurzame ontwikkeling. Ook maak je kennis met onderwerpen die horen bij de tracks, zodat je na het eerste semester goed kan kiezen welke track bij jou past. 

Je werkt ook aan je professionele ontwikkeling, je leert vaardigheden in Engels en Nederlands en je leert onderzoek doen. 

Kies je in het tweede semester voor Delta Management? Dan ga je je visie- en projectmanagementvaardigheden ontwikkelen. Je leert meer over waterveiligheid en hoe je belanghebbende kunt betrekken. 

Jaar 2

Je gaat aan de slag met een ontwerp voor een Europees gebied wat gevoelig is voor overstromingen. Je krijgt namens een Europese gemeente de opdracht om een visie voor hun gebied op te stellen om het beter bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Je kijkt hierbij naar de sociale, economische, politieke, juridische en culturele aspecten. Je leert hoe je een gebied digitaal in kaart brengt en je ontwerp grafisch vorm te geven.

In het tweede halfjaarstaat Amerika centraal, namelijk de Mississippi Delta in Louisiana. Dit deltagebied is een van de grootste natuurgebieden van Amerika en wordt bedreigd door natuurgeweld zoals orkanen. Door klimaatverandering staat het water van de rivier hoger, waardoor steeds meer delen van het gebied de rivier in verdwijnen. Je maakt een strategisch plan maken voor een deel van dit gebied, waarbij je kiest voor een stad of een natuurgebied. Je ontwerp verbetert de veiligheid voor het gebied, zonder de natuur uit het oog te verliezen. Je houdt rekening met de lokale en landelijke politieke, culturele en sociale situatie.

Jaar 3

In het derde jaar volg je een minor van een half jaar. Met een minor verdiep of verbreed je je kennis en vaardigheden. Je kunt dit bij de onderzoeksgroepen van wateropleidingen van de HZ doen, bij een andere HZ-opleiding of kies voor een andere hogeschool in binnen- of buitenland. Bekijk hier het gehele HZ-aanbod

Het tweede halfjaar loop je stage in binnen- of buitenland bij een organisatie in jouw vakgebied. Je mag zelf kiezen bij welke partij je dit wilt doen. Denk aan een stage in Vietnam waar je voor een grote stad bekijkt hoe verschillende wijken om kunnen gaan met veranderingen in het klimaat, zoals bijvoorbeeld de afvoer van water bij hevige regenval. Of ga aan de slag bij een havenbedrijf om mee te werken aan het toekomstbestendig maken van het havengebied.

Jaar 4

In je laatste jaar staat Azië centraal: Vietnam en de Mekong Delta. Door klimaatverandering is de Mekong Delta een van meest bedreigde deltagebieden ter wereld. Als de zeespiegel 1 meter stijgt zal 38% van dit gebied onder water komen te staan. Dit heeft gevolgen voor de voedselproductie. Jij gaat met je projectteam een ruimtelijk ontwerp maken voor een deelgebied van deze delta. Dit ontwerp draagt bij aan de zorg voor voldoende zoet water, voedsel, kustbescherming en voldoende ruimte voor toerisme en recreatie. Hiermee kun je een impuls geven aan de plaatselijke economie. Als manager van een Belgisch kustgebied ga je in jaar vier ook aan de slag met het voorkomen van overstromingen aan de hand van natuurlijke oplossingen zoals groene dijken, overstromingsbestendig bouwen en het opwekken van energie uit water. Je doet dit samen met studenten van andere waterspecialisaties.

In dit studiejaar rond je tot slot je studie af aan de hand van een afstudeeronderzoek. Bekijk bijvoorbeeld hoe grote Europese havens kunnen inspelen op de gevolgen van klimaatverandering of breng advies uit over de manier waarop een uitvoerder blauw alg kan voorkomen.

Spatial Planning & Design

Je leert hoe je een gebied zo optimaal mogelijk inricht en ontwerpt. Klimaatverandering en de impact ervan staat hierbij centraal. Je leert hoe je ruimtelijk kan ordenen binnen de kaders van wet- en regelgeving en hoe je beleid maakt. Je leert schetsen, op schaal werken en je analyseert steden en gebieden wereldwijd. Vervolgens leer je hoe je een ontwerp in 2D en 3D van een gebied maakt met softwareprogramma’s zoals Autocad, GIS en SketchUp. Zo kan jij jouw creatieve oplossingen visualiseren waarna uitvoerders ermee aan de slag gaan.

Jaar 1

Tijdens het eerste semester volg je vakken met alle Watermanagement studenten te gelijk. Je leert over uitdagingen van water zoals klimaatverandering en duurzame ontwikkeling. Ook maak je kennis met onderwerpen die horen bij de tracks, zodat je na het eerste semester goed kan kiezen welke track bij jou past. 

Je werkt ook aan je professionele ontwikkeling, je leert vaardigheden in Engels en Nederlands en je leert onderzoek doen. 

Wanneer je kiest voor Spatial Planning & Design, dan begin je in het tweede semester teken- en ontwerpvaardigheden te ontwikkelen. Je leert over planningsbeleid en -regelgeving.

Jaar 2

In het tweede jaar pas je plannings- en ontwerpvaardigheden toe in internationale opdrachten. Je leert over ruimtelijke ordening en onderwerpen als circulaire economie, duurzaam toerisme, mobiliteit en energie. Je maakt ontwerpen voor verschillende lokale opdrachtgevers. En je leert over landschapsontwerp en plattelandsplanning. Je gaat op excursies en een projectweek in het buitenland.

Jaar 3

In het derde jaar volg je een minor van een half jaar. Met een minor verdiep of verbreed je je kennis en vaardigheden. Je kunt dit bij de onderzoeksgroepen van wateropleidingen van de HZ doen, bij een andere HZ-opleiding of kies voor een andere hogeschool in binnen- of buitenland. Bekijk hier het gehele HZ-aanbod

Het tweede halfjaar loop je stage in binnen- of buitenland bij een organisatie in jouw vakgebied. Je mag zelf kiezen bij welke partij je dit wilt doen.

Jaar 4

Tijdens het laatste jaar van je opleiding, pas je vaardigheden toe en maak een ontwerp voor een complex project. In dit project krijg je namelijk te maken met migitatie, duurzaamheid, klimaatverandering, infrastructuur, toerisme, voedsel, energie en verstedelijking. Samen met studenten van andere tracks werk je aan een project van een echte klant. En je maakt een afstudeeronderzoek. Dit kan je in Nederland doen of in het buitenland. 

Watermanagement in beeld

Driejarig traject Watermanagement

Met je vwo-diploma kun je in aanmerking komen voor het Engelstalige driejarig traject van de opleiding. Hiervoor moet je voldoen aan de toelatingseisen. Kies je voor dit traject, dan kom je in een klas met internationale studenten. Let op: dit traject is niet beschikbaar voor Spatial Planning & Design. 

Voor de start van de opleiding kies je voor een studieroute: Aquatische Ecotechnologie, Delta Management of Spatial Planning & Design. Dit doe je in overleg met de opleiding. Je start in jaar twee van de opleiding, waarbij je de lessen volgt van jaar 2. Het kan voorkomen dat je nog wat moet bijleren over de onderwerpen die je hebt gemist in jaar 1. In jaar 3 (jouw 2e jaar) loop je stage en volg je een minor naar keuze in Nederland of in het buitenland. In het laatste jaar zorg je voor een extra verdieping in je vakgebied via projecten en colleges. Ook doe je een afstudeeronderzoek in het beroepenveld. 

Met je HZ bachelordiploma heb je directe toegang tot het masterprogramma River Delta Development aan de HZ. Wanneer je kiest voor dit programma kun je zowel je bachelor- als masterdiploma in 4,5 jaar halen. 

Het driejarig traject van Watermanagement is Engelstalig. Om in het tweede jaar te kunnen starten heb je een vwo-diploma (of internationaal gelijkwaardig diploma) nodig. Voor de studieroute AET moet je N&T of N&G als profiel hebben en je moet scheikunde, biologie en Engels met een voldoende hebben afgesloten. Voor de studieroute DM ben je toelaatbaar met een N&T, N&G of E&M profiel en je moet Engels met een voldoende hebben afgesloten. Heb je interesse, dan heb je altijd eerst een intakegesprek tijdens de studiekeuzecheck. 

Interesse? Meld je aan voor de reguliere opleiding in Studielink. Neem vervolgens contact op met de opleiding of studentadministratie dat je wilt instromen in het verkorte programma. Vervolgens vormen je toelating, motivatie en studiekeuze het onderwerp van een gesprek met een studiecoach. Neem ruim op tijd contact op met de opleiding (liefst voor 1 juli), want na 1 september is het niet meer mogelijk om in het tweede jaar in te stromen!

Internationaal

De opleiding Watermanagement geeft je verschillende mogelijkheden om een internationale ervaring op te doen. Tijdens je opleiding verdiep je je in internationale thema’s, zoals de Mekong Delta in Vietnam en de Mississippi Delta in de Verenigde Staten. Opdrachten, projecten en gastlezingen laten je over de grens kijken en je krijgt les van docenten met veel internationale ervaring. Kies je voor de afstudeerrichting Delta Management, dan krijg je vanaf jaar twee les in het Engels. Als je wilt kun je de opleiding ook al vanaf jaar één in het Engels volgen. Met een groot netwerk van partnerscholen en bedrijven biedt de HZ je ook volop kansen in het buitenland op het gebied van stage lopen of afstuderen. Afgestudeerd? Een internationale ervaring is een groot pluspunt op je C.V. en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt.  

Praktijkgericht onderzoek

Het domein Technology, Water & Environment bevat een praktijkgericht onderzoekscentrum waar vier onderszoekgebieden centraal staan: Resilient Delta's, Building with Nature, Water technology en Aquaculture. Studenten, onderzoekers en docenten werken samen om onderzoek te doen naar deze thema's in samenwerking met bedrijven, overheidsorganisaties en andere onderzoeksinstituten.

Het praktijkgerichte onderzoek wordt gecombineerd met onderwijs. Onze docenten nemen deel aan onderzoek en onderzoekers geven les. Vaak maken de opdrachten waarmee je tijdens je lessen wordt geconfronteerd deel uit van uitdagende projecten waarmee de onderzoeksgroepen te maken hebben. Verder kun je ervoor kiezen om je stage-, minor- of afstudeerproject bij een onderzoeksgroep uit te voeren.

Studenten over de opleiding

Wil jij weten hoe studenten de opleiding Watermanagement vinden en waarom ze juist voor deze opleiding hebben gekozen? Lees het in hun eigen woorden.

Yoni Vierdejaarsstudent Watermanagement "Na mijn bachelor Watermanagement wil ik graag mijn eigen duurzame kledinglijn starten. " Lees het hele verhaal van Yoni
Ezra Watermanagement "Als ik nu zou moeten kiezen, zou het de aquatische kant zijn. De biologische en technische vakken trekken me net iets meer." Lees het hele verhaal van Ezra
Annika student Watermanagement "Modderstromen, orkanen, overstromingen. Het heeft allemaal met watermanagement te maken. " Lees het hele verhaal van Annika
Annika student Watermanagement "Modderstromen, orkanen, overstromingen. Het heeft allemaal met watermanagement te maken. " Lees het hele verhaal van Annika

Toelatingseisen

Voor de opleiding Watermanagement gelden de volgende toelatingseisen. 

Toelatingseisen
21+ toets

Heb je geen diploma waarmee je toelaatbaar bent tot de hbo-opleiding van je keuze, maar wil je toch graag starten? Neem dan deel aan het Toelatingsonderzoek 21+. Rond je het traject succesvol af, dan kun je alsnog starten met de opleiding. 

Praktische informatie

Alle belangrijke informatie over deze studie vind je hier op een rij.

Studiekosten

Naast het bepaalde collegegeld zijn er kosten verbonden aan bijvoorbeeld je boeken en excursies. Deze kosten zijn voor het 1e, 2e en 4e jaar ongeveer €300,- per jaar. In het derde jaar heb je geen extra kosten.  

Aanmelden en inschrijven

Wil je je graag aanmelden voor de opleiding Watermanagement? Lees hier alles over jezelf aanmelden of ga direct naar Studielink. Bij je registratie geef je ook aan of je de opleiding in het Engels of in het Nederlands wilt volgen. 

Leslocatie

Je krijgt les op de locatie in Middelburg

Studeren in Zeeland

Naast studeren is een leuke studententijd minstens zo belangrijk. En heb je al besloten of je op kamers gaat? Ontdek het studentenleven in Zeeland. 

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie over deze opleiding? Neem dan contact op met de opleiding Watermanagement via receptiegw@hz.nl. Vermeld in het onderwerp van je mail dat je mailt voor de opleiding Watermanagement, dan kunnen we je mail sneller beantwoorden.

Na de opleiding

Met je diploma Watermanagement op zak, kun je aan de slag bij bedrijven, maar ook in de non-profit sector. De beroepen zijn afhankelijk van je afstudeerrichting. Je kunt werken op alle niveaus van de overheid of waterschappen of onderzoeksinstituten, adviesbureaus, ingenieursbureaus en industrieën.Je kunt werken op alle niveaus van de overheid of waterschappen of onderzoeksinstituten, adviesbureaus, ingenieursbureaus en industrieën.

Aquatische Ecotechnologie
Met aquatische ecotechnologie kun je werken als wateradviseur, assistent-onderzoeker, beleidsmedewerker, expert of projectcoördinator. Als je je verder specialiseert in watertechnologie, kun je werken als wateringenieur, analist of ingenieur voor afvalwaterbehandeling.

Delta management
Met een specialisatie in delta management kun je werken als assistent-onderzoeker, consultant, assistent-gebiedsmanager, ontwerper of projectcoördinator.

Spatial Planning & Design
Met een specialisatie in Spatial Planning & Design kun je werken als assistent stedenbouwkundige, strategisch adviseur en adviseur ruimtelijke ordening. Je kunt werken voor organisaties zoals GIZ, Unesco, overheid, NGO's en adviesbureaus.

Gefeliciteerd, je bent afgestudeerd! Je mag vanaf nu de titel ‘Bachelor of Science’ achter je naam zetten.  

Heb je het Honours Programme gevolgd? Dan krijg je een extra certificaat bij je diploma.

Wil je doorstuderen? Met je bachelorsdiploma van de HZ kun je verder studeren in de richting van een master. Je hebt directe toegang tot het masterprogramma River Delta Development van HZ. Wanneer je kiest voor dit programma, kun je je bachelor- en masterdiploma behalen in 5,5 jaar. 

Als je ervoor kiest om verder te studeren aan een universiteit in Nederland, kan een pre-master vereist zijn.

Als je besluit om je opleiding in het buitenland voort te zetten, kun je dat direct na je afstuderen aan de HZ doen. 

@hzuniversityofappliedsciences

Als favoriet opslaan
Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×