Als favoriet opslaan

Civiele Techniek

Wil jij bruggen, havens, dijken of sluizen bouwen? Met de opleiding Civiele Techniek word je opgeleid tot een technisch expert in de weg- en waterbouw.

In 2050 leeft naar verwachting 80% van de wereldbevolking in een deltagebied, een gebied waar rivieren en zee samenkomen en het land tussen het water ligt. Juist in deze gebieden bevinden zich de grootste uitdagingen rondom kustverdediging. Met jouw kennis kunnen we veilig blijven leven in deltagebieden over de hele wereld.

Tijdens de opleiding leer je alles over het ontwerpen en bouwen van grote constructies en het managen van projecten. Denk aan een stormvloedkering, die de kracht van een storm moet kunnen doorstaan of de aanleg van sluizen, tunnels en eilanden, zoals de Palm Islands bij Dubai. Als civieltechnisch ingenieur ben je niet alleen bezig met de bouw van nieuwe projecten, maar ook met het onderhoud ervan. Door jouw advies kunnen bijvoorbeeld over de hele wereld overstromingen voorkomen worden, ondanks de zeespiegelstijging. Je houdt rekening met de verschillende wensen en behoeften in specifieke gebieden en de invloed van klimaatverandering. Jouw ontwerp beschermt mens en dier voor lange tijd. Denk aan constructies die het land kunnen beschermen als er een tsunami of een stormvloed optreedt. Maar je kunt ook als uitvoerder bij een aannemer voor zorgen dat er nieuwe kruispunten worden aangelegd in ons wegennetwerk, waardoor er minder files ontstaan.

Wil jij straks aan de slag als uitvoerder, ontwerper of projectleider in de weg-of waterbouw, bij een aannemersbedrijf, de overheid of een ingenieursbureau? Met de opleiding Civiele Techniek aan de HZ word je opgeleid tot technisch professional met oog voor de natuur die overal ter wereld aan de slag kan.

Je kunt de opleiding zowel in het Engels als het Nederlands volgen.

Lees meer
Download brochure

Opbouw opleiding

Lees hier alles over de opbouw van je opleiding, stage en afstuderen en minor.

In jaar één maak je kennis met het vakgebied van civiele techniek. Je kruipt in de rol van adviseur en ontwerper en analyseert bestaande civiel technische infrastructuur, zoals een brug of een kade. Je bekijkt hoe deze constructies de komende dertig jaar kunnen blijven functioneren. Je ontdekt door middel van interviews met ontwerpers, beheerders en onderhoudsexperts hoe je ervoor zorgt dat alles blijft werken. Je adviseert overheden en waterschappen - de eigenaren van deze objecten - over de manier waarop ze bruggen, sluizen en havens zo min mogelijk energie kunnen laten verbruiken, waardoor ze minder belastend zijn voor het milieu. Je leert alles over hoe civieltechnische constructies gebouwd zijn en werken. Je leert over waterstroming en de invloed hiervan op een constructie, zodat je weet hoe sterk deze constructie moet zijn. Denk hierbij aan waterkeringen zoals de stormvloedkering in Venetië die de stad moet beschermen tegen hoge waterstanden. 

In het tweede deel van je eerste jaar verdiep je je in de Zuidwestelijke Delta, het deltagebied in Nederland. Je ontdekt tijdens een project welke invloeden waterstromingen en het verzakken van de bodem hebben op een gebied. Hoe kun je veilig blijven wonen, werken en recreëren in deltagebieden ondanks de zeespiegelstijging? Door metingen te verrichten breng je een gebied in kaart. Dit verwerk je in 3D-tekeningen die de basis vormen voor je nieuwe ontwerp van duinen en dijken. Je kijkt ook over de grens. In het buitenland heb je te maken met andere culturen en klimaatomstandigheden, waardoor oplossingen die in Nederland passend zijn, niet altijd geschikt zijn in het buitenland.

In een gebied met veel inwoners en economische bedrijvigheid is het belangrijk dat mensen zich kunnen verplaatsen. Of het nou met een auto is, per fiets of per schip. Ook goederen moeten vervoerd worden. In het tweede jaar houd je je dan ook bezig met infrastructuur boven en onder de grond. Denk aan kanalen en wegen, maar ook aan kabels en leidingen. Je gaat tijdens dit jaar onder andere aan de slag met het ontwerpen van een snelweg die een bijdrage levert aan het fileprobleem.

In het tweede halfjaar ga je aan de slag met constructies die de kust verdedigen tegen overstromingen. Je leert hoe je bekijkt of een dijk sterk genoeg is om het gebied er achter te beschermen en hoe je nieuwe dijken ontwerpt die lang meegaan en natuurvriendelijk zijn. Ook ga je aan de slag met baggertechniek: het aanleggen van eilanden voor de kust. Deze eilanden kunnen de kust beschermen of de logistiek van scheepvaart bevorderen , door de aanleg van nieuwe zeehavens. Maar eilanden kunnen ook ontwikkeld worden om bijvoorbeeld windmolenparken aan te leggen. Je ontdekt hoe je zand met oog voor de natuur moet winnen en kunt verplaatsen en hoe je dit proces aanstuurt vanuit een projectleidersrol.

In het derde jaar van de opleiding volg je een minor van een half jaar. Met een minor verdiep of verbreed je je kennis en vaardigheden. Je kunt dit bij de onderzoeksgroepen van de wateropleidingen van de HZ doen, bij een andere HZ-opleiding of je kiest voor een andere hogeschool in binnen- of buitenland. Bekijk hier het gehele HZ-aanbod.

Het tweede halfjaar loop je stage bij een bouwproject in binnen- of buitenland. Je leert tijdens je stage alle aspecten van een bouwproces kennen, zoals werkvoorbereiding, projectmanagement, het plannen en bewaken van een bouwproces en hoe je communiceert richting stakeholders in de omgeving waar je aan het bouwen bent. Ga bijvoorbeeld aan de slag als uitvoerder bij de bouw van een spoortunnel in een druk stedelijk gebied of werk in Oman mee aan de ontwikkeling van een nieuw havengebied.

Aan het begin van jaar vier kies je je specialisatie: waterbouwkunde of constructies. In jaar 1 tot en met 3 heb je binnen beide gebieden cursussen gevolgd. Zodoende heb je kunnen bepalen welke richting het beste bij je past. Vanuit je rol als waterbouwingenieur of constructeur werk je samen met andere studenten in een project aan het ontwerp van havens. Als je kiest voor de rol van waterbouwingenieur focus je op de inrichting van de haven. Je houdt rekening met de gevolgen van stromingen en golfslag op de scheepvaart en de benodigde infrastructuur waaronder kades en havendammen. Je kijkt naar de veiligheid van het gebied achter de haven bij hoog water.

In de rol van de constructeur kijk je naar de bouwput, tunnels en afmeerconstructies. Je focust op berekeningen zodat de constructies nu en in de toekomst sterk genoeg zijn. Je ontwikkelt je vaardigheden op het gebied van projectmanagement, zodat je projecten vanuit een leidinggevende rol in goede banen kunt leiden.
In het laatste deel van je opleiding studeer je af bij een organisatie naar keuze in binnen- of buitenland. Aan het einde van het vierde jaar lever je een afstudeeronderzoek op, waarmee je aantoont het beroep te beheersen. Bekijk voor een ingenieursbureau bijvoorbeeld hoe de veiligheid van wegen en tunnels onder landingsbanen van vliegvelden verbeterd kan worden of onderzoek in Indonesië hoe je een dijk kunt versterken in een vulkanisch gebied om overstromingen in de toekomst te voorkomen.

Praktijkgericht onderzoek is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Studenten, onderzoekers en docenten voeren samen onderzoek uit in samenwerking met bedrijven, overheden en andere onderzoeksinstituten. Veel van de opdrachten die je krijgt tijdens je opleiding, zijn onderdeel van projecten waar onderzoeksgroepen mee bezig zijn. Je kunt er tijdens je opleiding voor kiezen om een minor of stage te volgen bij een van de onderzoeksgroepen. Onderzoekers geven ook vaak les.

Joost Tweedejaarsstudent Civiele Techniek "Het praktijkgerichte is de voornaamste reden dat ik voor het hbo heb gekozen en niet voor de universiteit. Ik was na het vwo wel klaar met alleen maar boeken." Lees de studentervaring van Joost
Femke Civiele Techniek "Na de havo vond ik Bouwkunde leuk maar water ook. Bij Civiele Techniek kwam alles samen." Lees het hele verhaal van Femke

Internationaal

Tijdens de opleiding doe je op verschillende manieren internationale ervaring op. Zo krijg je gastlezingen met een internationaal thema en hebben de docenten veel internationale ervaring. De lessen zijn vanaf het vierde jaar volledig in het Engels. Als je wilt kun je de opleiding ook al vanaf jaar één in het Engels volgen.

Met een groot netwerk van partnerscholen en bedrijven biedt de HZ je ook volop kansen in het buitenland op het gebied van stage lopen of afstuderen. Afgestudeerd? Een internationale ervaring is een groot pluspunt op je C.V. en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt.  

Toelatingseisen

Voor de opleiding Civiele Techniek gelden de volgende toelatingseisen. Voldoe je niet aan de toelatingseisen dan biedt de HZ je de mogelijkheid je kennis bij te spijkeren via een schakelcursus. 

Toelatingseisen
21+ toets

Heb je geen diploma waarmee je toelaatbaar bent tot de hbo-opleiding van je keuze, maar wil je toch graag starten? Neem dan deel aan het Toelatingsonderzoek 21+. Rond je het traject succesvol af, dan kun je alsnog starten met de opleiding Civiele Techniek. 

Schakelcursus

Zonder Natuurkunde in je pakket kun je niet starten aan de opleiding. Heb je als vooropleiding havo of vwo (profielen Natuur en Gezondheid) en heb je geen natuurkunde in je pakket? Dan kun je de schakelcursus Natuurkunde volgen waarmee je toch kunt starten aan de opleiding. 

Driejarig traject Civiele Techniek

Als je in je eerste studiejaar al je studiepunten weet te behalen en dus je propedeuse in ontvangst mag nemen, kun je ervoor kiezen om je opleiding om te zetten van een vierjarig naar een driejarig traject. Je volgt de rest van je opleiding dan in het Engels. Dit geldt alleen als je vwo-diploma hebt gehaald. 

Opbouw opleiding
Het eerste jaar volg je je lessen samen met de studenten die het vierjarig traject volgen. Je maakt kennis met je medestudenten en het vak civiele techniek. In jaar twee verdiep en verbreed je je vakkennis en ga je op zoek naar een stageplaats voor de zomerperiode. Je mag je stage in Nederland doorlopen of in het buitenland. Je stage duurt tien weken en start in juni na je laatste examens. Je rondt je stage eind augustus af. In jaar drie is het tijd voor een keuzevak waarmee je je verder specialiseert en de onderzoeksminor. Tot slot studeer je af bij een organisatie naar keuze in binnen- of buitenland. 

Master River Delta Development
Heb je de smaak van studeren te pakken en wil je jezelf verder ontwikkelen in je vakgebied? Overweeg dan eens of een master bij je past. Kies bijvoorbeeld voor de anderhalf jarige master River Delta Development van de HZ, Hogeschool Rotterdam en Van Hall Larenstein en behaal in viereneenhalf jaar tijd zowel je hbo bachelor als je masterdiploma behalen. Werkgevers vinden dit extra interessant, omdat je zowel praktisch als analytisch opgeleid bent

Praktische informatie

Alle belangrijke informatie over deze studie vind je hier op een rij.

Studiekosten

Naast het bepaalde collegegeld zijn er kosten verbonden aan bijvoorbeeld je boeken en excursies. Deze kosten zijn voor het 1 e, 2e en 4e jaar ongeveer €300,- per jaar. In het derde jaar heb je geen extra kosten.

Aanmelden en inschrijven

Wil je je graag aanmelden voor de opleiding Civiele Techniek? Lees hier alles over jezelf aanmelden of ga direct naar Studielink

Je kunt starten in september en in februari. 

Starten in februari

Deze opleiding start in februari en in september. 

Als je start in februari, dan volg je het Engelstalige programma. De volgorde van semesters is iets anders als je start in februari, dan in september. 

Als je start in februari, dan betaal je voor de rest van het collegejaar collegegeld. Je hoeft dus niet het volledige bedrag te betalen, maar 7/12e deel. Je dient je voor 31 januari in te schrijven via Studielink.  

Leslocatie

De lessen worden verzorgd aan Het Groene Woud in Middelburg.

Studeren in Zeeland

Naast studeren is een leuke studententijd minstens zo belangrijk. En heb je al besloten of je op kamers gaat? Ontdek het studentenleven in Zeeland. 

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie over deze opleiding? Neem dan contact op met de opleiding Civiele Techniek via receptiegw@hz.nl. Vermeld in het onderwerp van je mail dat je mailt voor de opleiding Civiele Techniek, dan kunnen we je mail sneller beantwoorden.

Na de opleiding

Gefeliciteerd, je bent afgestudeerd! Je mag vanaf nu de titel ‘Bachelor of Science’ achter je naam zetten.  

Heb je het Honours Programme gevolgd? Dan krijg je een extra certificaat bij je diploma.

Als je afgestudeerd bent, ligt de wereld voor je open. Er is een groot tekort aan civieltechnici, dus met je diploma op zak kun je vrijwel direct aan het werk. Je gaat aan de slag bij een ingenieursbureau, de overheid of bij een aannemer als ontwerper, calculator, waterbeheerder of werkvoorbereider. Ook kun je aan de slag in een adviserende of coördinerende functie. 

Calculator
Als calculator bepaal je aan de hand van een contract, bouwkundige tekeningen en andere gegevens de prijs van een (bouw)project. Je bekijkt alle gegevens om een goed beeld van het project te krijgen. Hierna bepaal je wat je nodig hebt om het volledig te realiseren, zoals materiaal en personeel. Dit verwerk je allemaal in een begroting.  

Werkvoorbereider
Voordat met de bouw van een tunnel, dijk of sluis begonnen kan worden, moet er veel geregeld worden. Als werkvoorbereider speel je in het voortraject een belangrijke rol. Je stelt de planning van het bouwproject vast. Je zorgt dat er voldoende mensen, materiaal en materieel op de bouwplaats zijn om het werk te doen. Daarna kan de bouw van start. Je werk stopt niet zodra de bouw begint, je ziet er op toe dat het project binnen de kosten en planning blijft.  

Na de opleiding heb je verschillende opties om door te studeren. Je kunt bijvoorbeeld doorstromen naar een technische universiteit, waar je een Master in Civil Engineering kunt volgen. Let op: vaak moet je eerst een pre-master volgen. 

@hzuniversityofappliedsciences

Als favoriet opslaan
Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×