Wanneer je kiest voor de studieroute zorg richt je je op mensen met langdurige en/of complexe problematiek en hun naaste omgeving.

Op eigen kracht

Denk aan de ondersteuning van mensen met een lichamelijke aandoening of handicap, een verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid. Je houdt je bezig met de vraag hoe mensen optimaal sociaal kunnen functioneren ondanks hun aandoeningen en beperkingen. Je leert over complexe problemen waarmee mensen met een (tijdelijke) beperking en hun netwerk te maken hebben. Samen ga je op zoek naar hoe deze mensen zo zelfstandig mogelijk hun leven kunnen blijven leiden en inrichten. Dit doe je samen met je cliënt en zijn of haar netwerk. Je vindt het hierbij belangrijk dat jouw cliënt zoveel mogelijk eigen regie houdt en het zoveel mogelijk op eigen kracht doet.

Onderdeel van de opleiding
Social Work
Student Social Work in gesprek met haar docent

Waarom kiezen voor Social Work?

Rieteke, Benjamin en Kevin vertellen waarom jij zou moeten kiezen voor de hbo-opleiding Social Work aan de HZ.
Binnenkant van het HZ gebouw in Vlissingen

Virtuele tour door het gebouw

Neem alvast een kijkje op je toekomstige studieplek!

Zo zit de studieroute Zorg in elkaar

Past het beroep van social worker bij jou? Dat ga je in jaar 1 en 2 ontdekken. De focus ligt de eerste 2 jaar op het leggen van een goede basis, zowel op het gebied van theoretische kennis als je vaardigheden. Je loopt stage en je gaat aan de slag met opdrachten uit de praktijk. Je traint actief je vaardigheden in de huiskamers op de HZ, krijgt gastcolleges, neemt deel aan projectweken en brengt bezoeken aan instellingen uit het werkveld.

Je gaat dit jaar van start met je gekozen studieroute: Zorg. Je krijgt het eerste half jaar cursussen afhankelijk van jouw gekozen route, zoals:

 • Signaleren en beïnvloeden
  Je gaat aan de slag met theorie rondom gezondheidsproblematiek, leert interdisciplinair samenwerken met andere professionals en over visies op gezondheid en ziekte. Ook ga je aan de slag met het project ‘mens achter de cliënt’. Hierbij ga je in gesprek met patiënten die hun ervaringen over de verkregen zorg met jou delen, zodat op basis hiervan een advies kan geven om de zorg aan te passen. Daarnaast leer je je richten op de veerkracht en mogelijkheden van een cliënt in plaats van op de ziekte, wat positieve gezondheid wordt genoemd.
 • Methodiek
  Je krijgt een training in het omgaan met agressie, leert alles over motiverende gesprekvoering, psycho-educatie en je geeft een workshop aan klasgenoten rond een bepaald thema.
 • Kaders, richtlijnen en verantwoordelijkheden
  Als zorgprofessional heb je in je werk, naast je eigen beroepsnormen, te maken met veel professionele standaarden, wettelijke en organisatorische kaders. Zo heb je als zorgprofessional onder meer te maken met de Handreiking Geheimhouding & Privacy, de Beroepscode sociaal werk, de Meldcode bij mishandeling en/of huiselijk geweld en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.
 • Beroepsinnovatie
  Een cursus waar je met je projectgroep een bijdrage levert aan een vernieuwing/innovatie in de beroepspraktijk en daarmee aan de mogelijke oplossing van een praktijkprobleem. Je laat zien hierbij out-of-the-box te kunnen denken en handelen en vanuit cliëntperspectief te werken aan kansrijke innovaties die bijdragen aan zogenaamde participatie en inclusie.
Minor

In het 2e half jaar kies je een minor: een soort keuzepakket van een half jaar. Met de minor die je kiest verdiep of verbreed je jouw kennis. Dit kan bij de HZ of bij een andere hogeschool in binnen- of buitenland. Bij het profiel Zorg kan je bijvoorbeeld kiezen uit: Jeugd- en gezinsprofessional, Outreachende wijkprofessional, Train de trainer of International Practice.

Dit jaar staat in het teken van je afstuderen. Je laat zien dat je klaar bent om te starten als social worker in het werkveld. Je volgt cursussen op het gebied van beroepsethiek, samenwerking en het voeren van de regie. Je loopt 3 dagen stage per week bij een organisatie naar keuze, in de langdurige/ en of complexe problematiek. . Hier voer je een afstudeeronderzoek uit.

Als je kiest voor de GGZ-route binnen de studieroute Zorg kun je je laten registreren in het beroepsregister voor ggz-agogen. Registratie als ggz-agoog betekent dat je beschikt over de juiste competenties, goede kwalificaties en actuele kennis in de ggz. Een pre voor werkgevers. Je kunt je alleen laten registeren wanneer je voor een stage in de GGZ kiest.

Studenten aan het woord

Wil jij weten wat onze studenten van de opleiding Social Work vinden en waarom ze juist voor deze opleiding hebben gekozen? Lees dan de verschillende ervaringen van onze studenten.

Rieteke, Student Social Work

Er zijn heel veel mensen die heel veel kunnen, maar die net dat steuntje in de rug nodig hebben.

Lees het verhaal van Rieteke

Jouw toekomst

Gefeliciteerd, je bent afgestudeerd! Je mag vanaf nu de titel ‘Bachelor of Social Work’ achter je naam zetten.

Je werkt met cliënten in alle leeftijdsfasen. Zo werk je bijvoorbeeld met mensen met een psychische aandoening (GGZ), ouderen of mensen met een (verstandelijke) beperking. Je gaat het aan het werk in bijvoorbeeld:

 • Geestelijke gezondheidzorg (denk aan de klinische psychiatrie, verslavingszorg of forensische psychiatrie)
 • Verstandelijke gehandicaptenzorg
 • Ouderzorg
 • Ziekenhuizen, maatschappelijke opvang of blijf-van-mijn-lijf huizen

Na de opleiding heb je verschillende opties om door te studeren. De HZ biedt verschillende post-hbo-opleidingen en cursussen op het gebied van Social Work aan:

 • Inspiratie voor hulpverleners
 • Praten met Kinderen
 • Drama
 • De Creatieve Hulpverlener
 • Psychopathologie
 • Praktijkbegeleiding
 • Psychotrauma en verliesverwerking
 • Signs of Safety
 • Seksualiteit en intimiteit in de hulpverlening
 • Intervisie en supervisie

Natuurlijk kun je na je afstuderen ook verder studeren aan een universitaire opleiding, zoals bijvoorbeeld Psychologie, Sociologie of Orthopedagogiek. Het kan zijn dat je voorafgaand aan een master eerst een pre-master moet volgen.