Wanneer je kiest voor de studieroute jeugd richt je je op kinderen en jongvolwassenen tot 23 jaar.

Toekomstig jeugdspecialist

Je draagt bij aan het bevorderen en benutten van ontwikkelingskansen van deze groep om uit te groeien tot zelfstandige volwassen. Door jouw bijdrage kunnen ze opgroeien in een veilige omgeving, of dit nou thuis is of ergens anders. Je voorkomt bedreigingen van de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling, neemt die weg of gaat ze tegen. Je versterkt bovendien de opvoedcompententie van ouders. Je werkt samen met veel verschillende mensen: van gezinnen en school tot sociale deskundigen. Ben jij een toekomstig jeugdspecialist die kinderen en opvoeders wil begeleiden, adviseren en ondersteunen?

Onderdeel van de opleiding
Social Work
Student Social Work in gesprek met haar docent

Waarom kiezen voor Social Work?

Rieteke, Benjamin en Kevin vertellen waarom jij zou moeten kiezen voor de hbo-opleiding Social Work aan de HZ.
Binnenkant van het HZ gebouw in Vlissingen

Virtuele tour door het gebouw

Neem alvast een kijkje op je toekomstige studieplek!
Portret van Social Work student in de HZ mediatheek

Zo zit de studieroute Jeugd in elkaar

Past het beroep van social worker bij jou? Dat ga je in jaar 1 en 2 ontdekken. De focus ligt de eerste 2 jaar op het leggen van een goede basis, zowel op het gebied van theoretische kennis als je vaardigheden. Je loopt stage en je gaat aan de slag met opdrachten uit de praktijk. Je traint actief je vaardigheden in de huiskamers op de HZ, krijgt gastcolleges, neemt deel aan projectweken en brengt bezoeken aan instellingen uit het werkveld.

Je gaat dit jaar van start met je gekozen studieroute: Jeugd. Je krijgt het eerste half jaar cursussen afhankelijk van jouw gekozen route, zoals:

 • Signaleren en adviseren
  Je gaat op zoek naar een professional die werkt met de doelgroep 0-18 jaar (JZW, docent, kinderopvang) en betrokken is bij een casus met een kind / jeugdige met afwijkend gedrag en enige kennis heeft over de opvoedsituatie van het kind of een ouder/opvoeder van een kind / jeugdige tussen 0 en 18 jaar met afwijkend gedrag. Vervolgens maak je, op basis van observaties, gesprekken en andere bronnen, een pedagogisch en gedragsgericht plan gericht op het omgaan met en verbetering van de interactie tussen het kind en zijn/haar omgeving.
 • Gezinsgericht werken
  Hierbij mag je op basis van een casus als ambulant hulpverlener die betrokken is bij een gezin een gesprek voeren met een ouder (gespeeld door een acteur) over welke acties (interventies) in de komende periode ondernomen worden om aan oplossingen gericht op het betrekken van de ouder(s) bij de begeleiding van hun kind met bijvoorbeeld gedragsproblemen.
 • Kaders, richtlijnen en verantwoordelijkheden
  Als jeugdprofessional heb je in je werk, naast je eigen beroepsnormen, te maken met veel professionele standaarden, wettelijke en organisatorische kaders. Zo heb je als jeugdprofessional onder meer te maken met kinderrechten, de Jeugdwet, Tuchtrecht en het Kompas voor de jeugdhulp en jeugdbescherming.
 • Beroepsinnovatie
  Een cursus waar je met je projectgroep een bijdrage levert aan een vernieuwing/innovatie in de beroepspraktijk en daarmee aan de mogelijke oplossing van een praktijkprobleem. Je laat zien hierbij out-of-the-box te kunnen denken en handelen en vanuit cliëntperspectief te werken aan kansrijke innovaties die bijdragen aan zogenaamde participatie en inclusie.

Ook ga je aan de slag met psychotrauma en beroepsinnovatie. In het tweede half jaar kies je een minor: een soort keuzepakket van een half jaar. Met de minor die je kiest verdiep of verbreed je jouw kennis. Dit kan bij de HZ of bij een andere hogeschool in binnen- of buitenland. Bij het profiel Jeugd kan je bijvoorbeeld kiezen uit: Zorg- en ondersteuningsprofessional, Outreachende wijkprofessional, Train de trainer of International Practice.

Dit jaar staat in het teken van je afstuderen. Je laat zien dat je klaar bent om te starten als social worker in het werkveld. Je volgt cursussen op het gebied van beroepsethiek, samenwerking en het voeren van de regie. Je loopt 3 dagen stage per week bij een organisatie naar keuze, die in het teken staat van jouw studieroute. Hier voer je een afstudeeronderzoek uit.

Met de studieroute Jeugd kun je je registreren als jeugdzorgwerker bij het kwaliteitsregister Jeugd. Dit betekent dat je beschikt over de juiste competenties, kwalificaties en actuele kennis van en in het jeugddomein.

Studenten aan het woord

Wil jij weten wat onze studenten van de opleiding Social Work vinden en waarom ze juist voor deze opleiding hebben gekozen? Lees dan de verschillende ervaringen van onze studenten.

Rieteke, Student Social Work

Er zijn heel veel mensen die heel veel kunnen, maar die net dat steuntje in de rug nodig hebben.

Lees het verhaal van Rieteke

Na de studieroute Jeugd

Gefeliciteerd, je bent afgestudeerd! Je mag vanaf nu de titel ‘Bachelor of Social Work’ achter je naam zetten.

Je werkt met kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Zo werk je bijvoorbeeld met jeugddelinquenten, leerlingen met een ontwikkelingsachterstand of gezinnen met opvoedingsproblematiek. Je gaat aan de slag in bijvoorbeeld:

 • Jeugdzorg
 • Onderwijs

Na de opleiding heb je verschillende opties om door te studeren. De HZ biedt verschillende post-hbo-opleidingen en cursussen op het gebied van Social Work aan:

 • Inspiratie voor hulpverleners
 • Praten met Kinderen
 • Drama
 • De Creatieve Hulpverlener
 • Psychopathologie
 • Praktijkbegeleiding
 • Psychotrauma en verliesverwerking
 • Signs of Safety
 • Seksualiteit en intimiteit in de hulpverlening
 • Intervisie en supervisie

Natuurlijk kun je na je afstuderen ook verder studeren aan een universitaire opleiding, zoals bijvoorbeeld Psychologie, Sociologie of Orthopedagogiek. Het kan zijn dat je voorafgaand aan een master eerst een pre-master moet volgen