Een consortium van bedrijven en kennisinstellingen uit de North Sea Port-regio werkt in het project FlexIntensity samen aan innovatie en de energietransitie van met name de regionale chemische procesindustrie.

Door de grote industriële sector in Zeeland heeft de provincie een flinke klimaatopgave, maar de energietransitie biedt ook veel economische kansen, bijvoorbeeld op het gebied van waterstof als schone brandstof en grondstof en op het lokaal integreren van hernieuwbare energie in het regionale energiesysteem.

Het hoofddoel van FlexIntensity is het versnellen van de energietransitie in de industriële sector van Zeeuws-Vlaanderen en Vlissingen-Oost. Het onderzoeksproject richt zich op de optimale integratie van hernieuwbare energie, voornamelijk offshore windenergie, in bestaande fossiele industriële processen. FlexIntensity ontwikkelt technologieën en methoden voor het zo effectief mogelijk benutten van het variabele aanbod van hernieuwbare energie.

Het project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit het EU Just Transition Fund (JTF). Dit stelt regio’s, die afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen, in staat om op een rechtvaardige en gelijkwaardige manier te werken aan de energietransitie.

Smart Delta Resources

Het consortium brengt bedrijfsleven en kennisinstellingen bij elkaar, over de grens van Nederland en België heen. In FlexIntensity werkt Ørsted, gevestigd in Vlissingen-Oost, samen met de experts van het Vlaamse Entras. De relevante bedrijven uit de North Sea Port-regio zijn aangehaakt via Smart Delta Resources. De kennisinstellingen zijn de Vlaamse Universiteit Gent, HZ University of Applied Sciences en Scalda. Het project is eerder dit jaar officieel van start gegaan met een kick off.

Onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

CBCI - Circular Bio-based Construction Industry

Het Interreg 2 Zeeën-project Circular Biobased Construction Industry (CBCI) onderzoekt hoe je…
Windmolens bij de Zeeuwse kust

Z-GRID

De afgelopen 10 – 20 jaar is hard gewerkt aan technische innovaties rond energieproductie,…

Ports Energy and Carbon Savings (PECS)

Spelen met Stroom(ing)

Energielandschap De Groene Kamers

Waterstof is voor de industrie in Zeeland een zeer belangrijke grondstof. Het wordt nu al veel…
Onderzoeker met klein zonnepaneel bij een scherm

Energie(k) onderwijs

Energie(k) Onderwijs is een grensregioproject dat jongeren en volwassenen gaat werven, opleiden,…

Onderwijsproject waterstofboot

Smartgrid Arnestein