Gerelateerde projecten

CBCI - Circular Bio-based Construction Industry

Het Interreg 2 Zeeën-project Circular Biobased Construction Industry (CBCI) onderzoekt hoe je…
Windmolens bij de Zeeuwse kust

Z-GRID

De afgelopen 10 – 20 jaar is hard gewerkt aan technische innovaties rond energieproductie,…

Ports Energy and Carbon Savings (PECS)

Spelen met Stroom(ing)

Energielandschap De Groene Kamers

Waterstof is voor de industrie in Zeeland een zeer belangrijke grondstof. Het wordt nu al veel…
Onderzoeker met klein zonnepaneel bij een scherm

Energie(k) onderwijs

Energie(k) Onderwijs is een grensregioproject dat jongeren en volwassenen gaat werven, opleiden,…

Onderwijsproject waterstofboot

HCA Groene Waterstof

De komende jaren staat er in Zeeland veel te gebeuren op het gebied van waterstof. Door de grote…

FlexIntensity

Een consortium van bedrijven en kennisinstellingen uit de North Sea Port-regio werkt in het project…