Logo Energiek Onderwijs

Energie(k) Onderwijs is een grensregioproject dat jongeren en volwassenen gaat werven, opleiden, omscholen en bijscholen voor beroepen om de energietransitie mogelijk te maken.

Energie(k) Onderwijs wordt uitgevoerd vanuit het Interreg VI-programma Vlaanderen Nederland met subsidie van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In het project werken achttien onderwijsinstellingen, overheden, een regionaal loopbaanfonds, een regionale intermediair en een ondernemersorganisatie uit Zuid-Nederland en Vlaanderen samen. Het project heeft een omvang van 4.200.000 euro.

Een duurzaam Europa

Om de opwarming van de aarde te beperken, wordt er op Europees niveau hard gewerkt om de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen en tot nul terug te brengen in 2050. Om dit te bereiken zijn competenties rond duurzaamheid essentieel. De afgelopen tien jaar lag de focus van de energietransitie grotendeels op het ontwikkelen en testen van innovatieve energietechnieken. Een noodzakelijke voorwaarde, maar zeker niet de enige om deze grote, maatschappelijke opgave te laten slagen.

Vakbekwaam personeel

Meer en vakbekwaam (energie)technisch personeel op alle opleidingsniveaus is steeds meer een knelpunt. Het type personeel dat nodig is, verandert de komende jaren ook sterk. Er is behoefte aan verbreding van skills en het aanleren van digitale competenties. Daar komt van alle kanten steeds meer aandacht voor. Het project Energie(k) Onderwijs draagt daar een steentje aan bij.

Energie(k) Onderwijs zet alles op alles om te voorkomen dat de energietransitie vastloopt door personeelstekorten in de energiesector. Dit doet het project door het:

  • zichtbaar maken van de kwalitatieve en kwantitatieve vraag aan (energie)technisch personeel vanuit de markt;
  • ontwikkelen van nieuwe en betere onderwijsprogramma’s in het secundair en hoger onderwijs, toegespitst op de energietransitie;
  • ontwikkelen van omscholingstrajecten voor zij-instromers;
  • ontwikkelen van bijscholingstrajecten voor huidig personeel en docenten;
  • enthousiasmeren van scholieren, studenten en zij-instromers voor een toekomst in de energietransitie;
  • bevorderen van nationale en regionale samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven;
  • creëren van hybride leer-werkplekken bij onderwijsinstellingen en bedrijven.
  • en samenwerking over grenzen heen.

De uitdagingen waar we aan beide zijden van de grens tegenaan lopen zijn vergelijkbaar. Door grensoverschrijdend samen te werken kan er sneller en efficiënter ingespeeld worden op de noden en kan onderlinge competitie tegen gegaan worden. De betrokken onderwijsinstellingen vertegenwoordigen het merendeel van het secundair/middelbaar en hoger (beroeps-) onderwijs in de betrokken sectoren. De betrokken ondernemersorganisaties hebben een goed beeld van het werkveld in Nederland en Vlaanderen. Gezamenlijk willen de projectpartners het voor elkaar krijgen dat bijbehorende vaardigheidsniveaus over de grens heen erkend gaan worden. Daarom wordt de komende jaren intensief samengewerkt tussen de achttien projectpartners in Zuid-Nederland en Vlaanderen. Alleen door grensoverstijgende samenwerking komt er een slimmer en groener Europa. Meer informatie is te vinden op deze website.

Partners uit Nederland en Vlaanderen

In het Energie(k) Onderwijs project werken de volgende partners uit Nederland en Vlaanderen intensief samen:

Onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

CBCI - Circular Bio-based Construction Industry

Het Interreg 2 Zeeën-project Circular Biobased Construction Industry (CBCI) onderzoekt hoe je…
Windmolens bij de Zeeuwse kust

Z-GRID

De afgelopen 10 – 20 jaar is hard gewerkt aan technische innovaties rond energieproductie,…

Ports Energy and Carbon Savings (PECS)

Spelen met Stroom(ing)

Energielandschap De Groene Kamers

Waterstof is voor de industrie in Zeeland een zeer belangrijke grondstof. Het wordt nu al veel…

Onderwijsproject waterstofboot

Smartgrid Arnestein

HCA Groene Waterstof

De komende jaren staat er in Zeeland veel te gebeuren op het gebied van waterstof. Door de grote…

FlexIntensity

Een consortium van bedrijven en kennisinstellingen uit de North Sea Port-regio werkt in het project…