Gerrit Rentier

Gerrit Rentier

Gerrit coördineert aan HZ University of Applied Sciences toegepast onderzoek dat relevant is voor energietransitie in deltagebieden.

Zijn persoonlijke onderzoeksfocus ligt op toegepaste, toekomstige technologieën die vraagstukken rond systeemintegratie van hernieuwbare energiebronnen (zonne-energie, (offshore) windenergie, getij) oplossen, met name in de context van industriële en maritieme processen in de Zeeland en Vlaanderen.
Hij heeft daarbij oog voor oplossingen als flexibiliteit en opslag door middel van batterijen, waterstof en flexibele thermische processen/opslag.

Projecten

Spelen met Stroom(ing)

Energie

Energielandschap De groene kamers

Waterstof is voor de industrie in Zeeland een zeer belangrijke grondstof. Het wordt nu al veel…

Energie

Energie(k) onderwijs

Het lectoraat Delta Power neemt deel in het project Energiek Onderwijs van penvoerder Avans…

Smartgrid Arnestein