Zonnepanelen 2 1600x400 header

Gerrit Rentier

Coördinator Delta Power

Aan de HZ University of Applied Sciences coördineert Gerrit toegepast onderzoek uit dat relevant is voor energietransitie in deltagebieden. Zijn persoonlijke onderzoeksfocus ligt op toegepaste, toekomstige technologieën die vraagstukken rond systeemintegratie van hernieuwbare energiebronnen (zonne-energie, (offshore) windenergie, getij) oplossen, met name in de context van industriële en maritieme processen in de Zeeland en Vlaanderen. Hij heeft daarbij oog voor oplossingen als flexibiliteit en opslag door middel van batterijen, waterstof en flexibele thermische processen/opslag.