De Zeeuwse energie- en klimaattransitie vraagt om voldoende en goed opgeleide vakmensen. Naast het vergroenen van het elektriciteitssysteem en ontwikkelen van een waterstofinfrastructuur is een transitie nodig in het duurzaam toepassen van warmte: de warmtetransitie.

In een netwerkverkenning met de HZ en Scalda is bij bedrijven en overheden de opleidingsbehoefte verkend. De warmtetransitie vraagt kennis over duurzame technieken zoals restwarmte, duurzame stoom, aquathermie, zonthermie, warmtepomptechniek, koudesystemen en warmteopslag. Onderwijs moet zich naast de theorie richten op de praktische toepassing van technieken, zowel op duurzame warmte in de industrie als in de gebouwde omgeving.

Dit kan door middel van een impuls in het onderwijsprogramma over de warmtetransitie met bijbehorende onderwijsopstellingen, aanvullend op de faciliteiten in de proeffabriek van Scalda in Terneuzen, Technum en HZ-faciliteiten in Vlissingen en het JRCZ in Middelburg. Doel is om bij te dragen aan een wendbare en weerbare beroepsbevolking en het aantrekken van talent voor de chemie en bredere techniek.

Project

Het onderwijsprogramma duurzame warmte in het mbo en hbo staat centraal. Doel is om ruim 200 studenten per jaar te onderwijzen in de warmtetransitie door onderwijsmodules en/of deelmodules aan te bieden in het curriculum.

Het onderwijsprogramma wordt afgestemd met de praktijk. Er is netwerkoverleg, inbreng van praktijkvraagstukken en gastlessen. Hierdoor worden praktijkvragen uit het bedrijfsleven vertaald naar de leeromgeving voor studenten en lectoraten. Er komen nieuwe onderwijsopstellingen, die het onderwijs tastbaar maken voor studenten van de HZ en Scalda.

Het gaat bijvoorbeeld over opstellingen voor de toepassing van aqua- of kleinschalige geothermie in Zeeland, het gebruik van restwarmte in Zeeuws-Vlaanderen en de haven van Vlissingen of het verduurzamen van de warmtevraag in de industrie met een elektrische stoomgenerator.

Met het project wordt de Zeeuwse warmtetransitie optimaal ondersteund met onderwijs, onderzoek en een kennisinfrastructuur.

Onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

CBCI - Circular Bio-based Construction Industry

Het Interreg 2 Zeeën-project Circular Biobased Construction Industry (CBCI) onderzoekt hoe je…
Windmolens bij de Zeeuwse kust

Z-GRID

De afgelopen 10 – 20 jaar is hard gewerkt aan technische innovaties rond energieproductie,…

Ports Energy and Carbon Savings (PECS)

Spelen met Stroom(ing)

Energielandschap De Groene Kamers

Waterstof is voor de industrie in Zeeland een zeer belangrijke grondstof. Het wordt nu al veel…
Onderzoeker met klein zonnepaneel bij een scherm

Energie(k) onderwijs

Energie(k) Onderwijs is een grensregioproject dat jongeren en volwassenen gaat werven, opleiden,…

Onderwijsproject waterstofboot

Smartgrid Arnestein

HCA Groene Waterstof

De komende jaren staat er in Zeeland veel te gebeuren op het gebied van waterstof. Door de grote…