Herman van der Bent

Herman van der Bent

Herman is sinds mei 2023 werkzaam bij de onderzoeksgroep Delta Power.

Opgeleid als civiel ingenieur aan de Universiteit van Twente en gepromoveerd aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft op een onderzoek genaamd 'Towards a future sustainable housing stock'.
Hij heeft gewerkt bij de provincie Zuid-Holland en Aedes, de koepel van woningbouwcorporaties. Hij is geïnteresseerd in het vertalen van data naar beleid en hoopt met het doen van onderzoek en het organiseren van projecten bij te dragen aan kennisontwikkeling onder studenten van de HZ en een bijdrage te leveren aan de energietransitie in Zeeland.

Projecten

Smartgrid Arnestein

Energie

HCA Warmtetransitie

De Zeeuwse energie- en klimaattransitie vraagt om voldoende en goed opgeleide vakmensen. Naast het…

HCA Warmtetransitie