Om investeringen in duurzaam ondernemen te betalen kan de ondernemer gebruik maken van een breed scala aan financieringsinstrumenten.

Subsidies en overheidsprogramma’s

De meest bekende financieringsvorm is een subsidie om te verduurzamen. Deze financieringsvorm wordt zowel nationaal als lokaal aangeboden. Dit soort subsidies zijn vaak gericht op het verhogen van energie-efficiëntie, afvalvermindering en het realiseren van een groene infrastructuur. Zo heeft Impuls Zeeland een Fonds Verblijfsrecreatie waarbij er geleend kan worden met gunstige financieringsvoorwaarden om bijvoorbeeld te werken aan circulair bouwen, de energietransitie en natuur- en landschapsontwikkeling. Ook de Provincie Zeeland heeft provinciale subsidieregelingen. Raadpleeg daarnaast altijd de lokale gemeente voor de specifieke mogelijkheden in uw regio. Op landelijk niveau geeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een overzicht van alle actieve subsidieregelingen die op dit moment actief zijn.

Groene leningen

Financiële instellingen bieden soms speciale leningen aan die gekoppeld zijn aan het halen van vooraf bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen. Een voorbeeld hiervan is de Sustainability Improvement Loan van ING. De ondernemer bepaalt hierbij samen met een externe partner wat de duurzaamheidsdoelstellingen zijn en in hoeverre deze behaald zijn. Deze leningen kunnen aantrekkelijke rentevoeten en voorwaarden hebben om duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Crowdfunding

Crowdfunding is een alternatieve manier om financiering te verkrijgen voor verduurzaming. Via verschillende crowdfundingplatforms kunt u investeerders en bezoekers aanspreken die geïnteresseerd zijn in duurzaam toerisme en hen vragen om bij te dragen aan uw duurzame initiatief. Voorbeelden van platforms zijn CrowdAboutNow, Geldvoorelkaar, NL investeert, Startgreen capital, October en Collin Crowdfund.

Partnerships en samenwerkingen

Door samen te werken met (lokale) bedrijven, brancheorganisaties, milieugroepen en andere belanghebbenden, kunt u mogelijk financiële steun ontvangen voor gezamenlijke duurzaamheidsprojecten. Partnerschappen kunnen ook leiden tot gedeelde kosten en gedeelde inspanningen om duurzaamheid te bevorderen.

Er bestaan twee kredietunies in Nederland. Dit zijn coöperatieve kredietverenigingen waarin ondernemers zich organiseren om elkaar te financieren. De Kredietunie Nederland heeft een gemeenschappelijke kas met middelen voor financiering. De Vereniging Samenwerkende Kredietunies heeft een bemiddelingsmodel. Daarbij zijn de ondernemers zelf aan zet per kredietaanvraag om te beoordelen of zij willen participeren als investeerder. NPEX is een platform waarbij beleggers kunnen investeren in het MKB. Dit wordt gedaan door middel van aandelen, en obligaties die verhandelbaar zijn.

Daarnaast zijn er niet-bancaire geldverstrekkers actief in Nederland die het MKB ondersteunen. Zij hebben eenzelfde soort functie als een bankloket, maar hebben vaak andere condities en voorwaarden. Voorbeelden van dit soort verstrekkers zijn Voor de groei, PIN voorschot en Yeaz.

Als laatste kan het MKB gebruik maken van de zogenaamde ‘inner circle’. Voornamelijk startende ondernemers maken gebruik van de FFF (Family, Friends & Fans). Dit zijn geen professionele investeerders die aansturen op rendement, maar juist mensen die dicht bij de ondernemer staan en geloven in het verhaal en de persoon. In tegenstelling tot Vlaanderen zijn er in Nederland geen regelingen die deze financieringsvorm ondersteunen. Ook zien we nog geen ondersteuning op het vlak van ketenfinanciering, waarbij de financiële risico’s door de keten worden verspreid.

Eigen investeringen en kostenbesparingen

Duurzaamheidsinitiatieven kunnen op de lange termijn leiden tot kostenbesparingen. Investeringen in energie-efficiëntie, waterbesparing en afvalvermindering verminderen de operationele kosten en kunnen tegelijkertijd de ecologische voetafdruk verkleinen. Een voorbeeld uit Zeeland is te zien op Schouwen-Duiveland. Zij zetten in op lokale voedselproductie en consumptie. Daarbij werken o.a. de toeristische en agrarische sector nauw samen.

Door uw accommodaties en diensten aan te bieden als milieuvriendelijke bestemmingen, kunt u zich richten op milieubewuste reizigers en mogelijk hogere prijzen vragen. Dit kan resulteren in extra inkomsten die kunnen worden geïnvesteerd in verdere verduurzamingsinspanningen.

Overige

De Stichting MKB Financiering heeft op Passend financieren een overzicht gemaakt voor alle landelijke financieringsmogelijkheden voor het MKB.

Het Zeeuws Investeringsfonds investeert in jonge ondernemingen die een technische vinding of nieuwe toepassing hebben gevonden voor een bestaande technologie.

Onderzoeksgroepen

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme

Bekijk onderzoeksgroep

HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

CBCI - Circular Bio-based Construction Industry

Het Interreg 2 Zeeën-project Circular Biobased Construction Industry (CBCI) onderzoekt hoe je…
Gekleurde strandhuisjes op het strand

FACET

Circulair ondernemerschap is van groot belang in de toeristische sector, waar de wensen van gasten…
Opspattend water

FRESH4Cs

De Water Technology Research Group werkt aan een Interreg 2 Zeeën-project genaamd FRESH4Cs; een…

Kansen van robotisering voor Zeeland

Robotisering is een fenomeen dat veel aandacht krijgt in de media en nauwgezet onderzocht wordt…
Twee studenten die kletsen in het HZ gebouw in Middelburg

Minor Fit for the Future

Een Facilitator of Change maakt impact door wenselijke en strategische verbeteringen te vinden en…
Binnenkant van HZ gebouw in Vlissingen met lopende studenten

Smart Services Bridge

Onder coördinatie van TUA West bouwen de projectpartners Dockwize, Howest, HZ University of Applied…

Toeristisch vervoer 2.0- een integraal onderzoek naar mobiliteitsissues en aanverwante inzichten

'''Toeristische en recreatieve activiteiten''' horen bij de provincie Zeeland. Het zijn…
Windmolens bij de Zeeuwse kust

Z-GRID

De afgelopen 10 – 20 jaar is hard gewerkt aan technische innovaties rond energieproductie,…

Database vrijetijdsaanbod Zeeland

De database vrijetijdsaanbod geeft inzicht in de aard, spreiding en omvang van het Zeeuwse…

Inwonersonderzoek Zeeland 2022

Jaarlijks vinden miljoenen overnachtingen plaats in Zeeland. De laatste jaren is de publieke opinie…