Via deze innovatieve diensten trachten we om het aantal mensen met kanker die aan de slag blijven of het werk hervatten met 15% te laten stijgen. De periode van afwezigheid op het werk zal bovendien korter worden door ondersteuning op maat van een job coach en (para)medische team en indien werkgevers de juiste acties ondernemen.

Voor de regio Interreg 2 Zeeën betekent dit dat er 4889 mensen met kanker extra professioneel actief zullen blijven of het werk zullen hervatten. Indirect zullen ook de kosten voor werkgevers en de maatschappij beperkt worden.

Onderzoeksgroep

Expertise and Valorisation Management

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Expertise Management Methodology (EMM)

We leven in een complexe maatschappij die continu aan het veranderen is. De vraag is: Hoe kunnen we…

Minor Fit for the Future

Een Facilitator of Change maakt impact door wenselijke en strategische verbeteringen te vinden en…

Omgaan Met Verschillen

SAIL

Kustregio's in het 2 Zeeën-gebied hebben te maken met specifieke uitdagingen in verband met de…

Samen leren en opleiden in het basisonderwijs

Sociale theorie van een duurzame; samen lerende maatschappij

Mensen en hun omgeving worden in de sociale theorie centraal gesteld. Op individueel niveau streeft…

Toeristisch vervoer 2.0- een integraal onderzoek naar mobiliteitsissues en aanverwante inzichten

'''Toeristische en recreatieve activiteiten''' horen bij de provincie Zeeland. Het zijn…

We Got to Move

Het thema van dit verhaal is dat we in beweging moeten komen. De wereld om ons heen verandert. Wij,…

Ontwikkeling scholentandem Zeeuws-Vlaanderen