Banner Iknowhow 1

I-KNOW-HOW 'Working with cancer'

De algemene doelstelling van I-KNOW-HOW is om mensen met de diagnose kanker in staat te stellen om aan het werk te blijven of weer aan het werk te gaan door het co-creëren en testen van nieuwe diensten voor werkgevers, werknemers, (para)medische professionals en jobcoaches.

Met deze innovatieve diensten willen we het percentage mensen met kanker dat aan het werk blijft of weer aan het werk gaat met 15 procent verhogen en de periode dat de werknemer niet aan het werk is verkorten, mits de juiste aanpassingen door de werkgever en met ondersteuning van een jobcoach en het (para)medische team.

Voor de 2Seas-regio betekent dit dat 4.889 extra mensen met kanker aan het werk zullen blijven of terugkeren. Deze terugkeer naar werk programma's zullen de kosten voor zowel werkgevers als overheid aanzienlijk verlagen.

Partners