Dare2Connect - Transparancy in shipping cost and Carbon Footprint onderzoekt het duurzamer en efficiënter inrichten van het containertransport. Het doel is om inzicht te krijgen in de randvoorwaarden en kennis op te bouwen over de succesfactoren. HZ University of Applied Sciences, HelloContainer, Dacomex, iSHARE/UC Groep en Zeeland Connect zijn de projectpartners.

De opkomst van digitale, logistieke platformen is een gamechanger voor bestaande partijen in de transportmarkt. Online platforms maken de transportmarkt transparant door het bundelen van vraag en aanbod. Daarmee wordt beschikbare capaciteit in de markt beter benut en dalen de kosten en prijzen in de keten. Anderzijds bundelt een online platform de vraagzijde van de markt en zorgt het ervoor dat aanbieders een groter aantal potentiele klanten bereiken. Online platforms zijn disruptief omdat ze gebruikers op basis van geavanceerde technologie en data individueel en op maat bedienen – aangeduid als een user-centric approach – en daarmee bestaande partijen die daar nu in actief zijn verdrijven en op basis van data nieuwe diensten en businessmodellen ontwikkelen. Bedrijven als Bol.com, Zalando, Amazon, Booking en Uber zijn bekende voorbeelden van succesvolle platformen.

Innovatief

In transport en logistiek hebben digitale, logistieke platformen zich tot nu toe vanwege de complexiteit van de logistieke keten beperkt tot een deel van de keten (port-to-port: van haven naar haven) of tot een gespecialiseerde deelmarkt (containerwegvervoer).

Dit project wil een stap verder gaan en de logistieke exportketen van ‘door-to-port’ digitaliseren en exporteurs via een online portal de logistiek laten boeken en managen. Hierbij is het uitgangspunt dat een verlader een optimale keuze voor zijn containertransport kan maken op basis van kosten, efficiency en milieueffecten van zijn transport.

Boekingsplatform

De ontwikkeling van een innovatief boekingsplatform voor containerlogistiek in Zeeland draagt bij aan een progressieve reactie op de huidige uitdagingen. Naast het optimaliseren en verduurzamen van de logistiek in de sector in Zeeland draagt dit project bij aan een bredere digitale transformatie. Naarmate de digitalisering voortschrijdt ontstaan er nieuwe kansen voor bedrijven. Zij maken gebruik van instrumenten voor dataverzameling en -analyse om gelijke tred te houden met de evolutie van de sector. Het innovatief omgaan met technische innovaties en het samenbrengen van ontwikkelingen zorgt dat het domein van het kennis- en innovatienetwerk Havens en Logistiek niet alleen digitaliseert, maar zich aanpast om mee te kunnen ontwikkelen in een digitale wereld. Op deze manier heeft het project impact op de digitale transformatie van de afnemers én de sector. Dit maakt de sector in Zeeland minder kwetsbaar, weerbaar tijdens verwachtte veranderingen en open voor nieuwe innovaties.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid. Meer informatie is te vinden op deze website.

Onderzoeksgroep

Supply Chain Innovation

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

5G-Blueprint

5G-Blueprint wil een technische architectuur ontwerpen en ontwikkelen én een bedrijfs- en…

Catalyst

Catalyst streeft naar een adaptief, naadloos, verbonden en duurzaam logistiek systeem in de…

Living Lab Autonoom Transport Zeeland

Zero Emission Transport

Drone beelden van de brug bij Vlissingen

Dare2Share

Het programma Dare2Share is erop gericht om het Zeeuwse midden- en kleinbedrijf in de logistiek te…

Field Lab Autonomous Shipping

Het project Field Lab Autonomous Shipping realiseert een open innovatiesysteem waarin…

Greening Corridors

Smart Trailer