Het project Field Lab Autonomous Shipping realiseert een open innovatiesysteem waarin kennisinstellingen, de overheid, logistieke sector, toeristische sector en technologieleveranciers gezamenlijk innoveren en experimenteren met autonome schepen om kennis op te bouwen over de toepassing van digitale technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en robotica. Samenwerking op het thema autonome scheepvaart is in Nederland nog niet eerder door zo'n breed consortium uitgevoerd.

Het Field Lab richt zich op een breed scala aan innovaties die nodig zijn om schepen autonoom te laten varen binnen verschillende toerisme- en mobiliteitstoepassingen. Dit betreft de technologie aan boord van het schip, connectiviteit, bediening op afstand en interfaces en communicatie met de omgeving.

Kennis verankeren

Om kennis over autonome systemen op te bouwen en te verankeren voor andere Zeeuwse ondernemers en onderwijs, ontwikkelen HZ University en TU Delft een platform voor autonoom varen voor onderzoek en onderwijs. De partners ontwikkelen nieuwe toepassingen van autonoom varen in de mobiliteits-, logistieke en toeristische economie. In het toerisme richt het project zich onder meer op nieuwe watersportarrangementen, nieuwe fiets- en horeca-arrangementen en ervaringen op het gebied van technologie. Dit genereert nieuwe diensten voor ondernemers en zet Zeeland op de kaart met innovatieve arrangementen.

Mobiliteit gaat over het ontwikkelen van autonome veerdiensten die een oplossing bieden voor ontbrekende schakels in het mobiliteitsnetwerk voor fietsers en niet-autoreizigers. Deze autonome pontjes verbinden kernen op verschillende eilanden en stimuleren duurzaam vervoer.

Voor logistiek wordt een roadmap ontwikkeld voor autonoom varen in zee- en binnenvaart in Zeeland en het uitwerken van twee logistieke use cases. De ontwikkeling van autonoom varen versterkt de positie van de Zeeuwse havens en logistieke ketens door een hogere betrouwbaarheid en lagere logistieke kosten.

Onderzoeksgroep

Supply Chain Innovation

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Dare2Connect

Dare2Connect - Transparancy in shipping cost and Carbon Footprint onderzoekt het duurzamer en…

5G-Blueprint

5G-Blueprint wil een technische architectuur ontwerpen en ontwikkelen én een bedrijfs- en…

Catalyst

Catalyst streeft naar een adaptief, naadloos, verbonden en duurzaam logistiek systeem in de…

Living Lab Autonoom Transport Zeeland

Zero Emission Transport

Drone beelden van de brug bij Vlissingen

Dare2Share

Het programma Dare2Share is erop gericht om het Zeeuwse midden- en kleinbedrijf in de logistiek te…

Greening Corridors

Smart Trailer