Het lectoraat Supply Chain Innovation van HZ University of Applied Sciences onderzoekt met bedrijven en overheden in de regio hoe innovaties de logistieke ketens in Zeeland efficiënter, responsiever, duurzamer en concurrerender kunnen maken.

Onderzoekers analyseren de kansen en impact van nieuwe technologieën, de meerwaarde en voorwaarden voor succesvolle samenwerking in ketens en de kenmerken van nieuwe businessmodellen bij invoering van nieuwe concepten. Omdat logistiek een ‘global playing field’ is werkt de onderzoeksgroep samen met universiteiten en hogescholen in Nederland en daarbuiten en bekijkt het de positie van de Zeeuwse logistieke bedrijven binnen de context van internationale supply chains. Het lectoraat werkt intensief samen met de Zeeuwse innovatieplatforms Zeeland Connect en Food Delta Zeeland.

Vier thema's

De thema’s waarop het lectoraat onderzoek uitvoert zijn:

- Logistieke stromen en verbindingen: De Zeeuwse economie en met name de haven kan alleen blijven concurreren als de verbindingen naar het achterland goed en betrouwbaar zijn. We onderzoeken hoe bedrijven kunnen samenwerken om de achterlandverbindingen te versterken.

- Zero Emissie Logistiek: De ambitie van het klimaatakkoord van Parijs betekent voor de logistiek de overstap naar schone energiedragers. Het transitieproces naar die doelstellingen is ook voor logistiek dienstverleners complex. Het lectoraat doet onderzoek naar logistieke innovaties om zero emissie in te kunnen voeren, de investeringsbeslissingen voor bedrijven en de benodigde laad- en tankinfrastructuur in Zeeland.

- Digitalisering en robotisering: Hiermee worden bedrijven responsiever en minder gevoelig voor beschikbaarheid van arbeidskrachten. We onderzoeken hoe bedrijven data en informatie automatisch kunnen registreren en verwerken en processen kunnen robotiseren.

- Autonoom transport: De komende jaren worden in Nederland eerst ‘connected’ voertuigen, zoals ‘truck platooning’, grootschalig ingevoerd om vervolgens stappen te zetten naar het invoeren van volledig autonome voertuigen. Ook autonome schepen doen hun intrede. Supply Chain Innovation onderzoekt hoe je deze technologie kunt inzetten en welke aanpassingen daarvoor nodig zijn.

De ontwikkelde kennis stelt het graag ter beschikking aan bedrijven in de regio.

Projecten

Field Lab Autonomous Shipping

Het project Field Lab Autonomous Shipping realiseert een open innovatiesysteem waarin…

24 april 2024
24 april 2024
Meer informatie

Living Lab Autonoom Transport Zeeland

11 april 2023
11 april 2023
Meer informatie
Bekijk het overzicht

Deelnemers

Lectoren

Coördinatoren

Wolfert Otte
Wolfert Otte

Onderzoekers

Andres Caballero
Andres Caballero
Danny Janssen
Danny Janssen
Evelot Westerink-Duijzer
Evelot Westerink-Duijzer
Jakolien van der Meer
Jakolien van der Meer
Maurice Kriatkow
Maurice Kriatkow

Nieuws

15 april Leestijd: 4 min.

Zeeland maakt kennis met het Delta Climate Center

19 december Leestijd: 1 min.

Supply Chain Innovation vertegenwoordigd op jaarcongres Zeeland Connect

Portret van onderzoeker Jaco de Smit
18 december Leestijd: 1 min.

Wintereditie van HZ Discovery is verschenen