Autonoom varen header 1600x400

Supply Chain Innovation

Het lectoraat Supply Chain Innovation van HZ University of Applied Sciences onderzoekt met bedrijven en overheden in de regio hoe innovaties de logistieke ketens in Zeeland efficiënter, responsiever, duurzamer en concurrerender kunnen maken.

Ze analyseren de kansen en impact van nieuwe technologie, de meerwaarde en voorwaarden voor succesvolle samenwerking in ketens en de kenmerken van nieuwe businessmodellen bij invoering van nieuwe concepten. Omdat logistiek een ‘global playing field’ is werken we samen met universiteiten en hogescholen in Nederland en daarbuiten en bekijken we de positie van de Zeeuwse logistieke bedrijven binnen de context van internationale supply chains.

Thema's

Het lectoraat werkt intensief samen met de Zeeuwse innovatieplatforms Zeeland Connect en Food Delta Zeeland in het identificeren van innovatiebehoeften en onderzoeksvragen. De thema’s waarop het lectoraat onderzoek uitvoert zijn:

- Logistieke stromen en verbindingen: De Zeeuwse economie en met name de haven kan alleen blijven concurreren als de verbindingen naar het achterland goed en betrouwbaar zijn. We onderzoeken hoe bedrijven kunnen samenwerkingen om de achterlandverbindingen te versterken en het bundelen van lading tot nieuwe achterland diensten kunnen realiseren.

- Zero Emissie Logistiek: De ambitie van het klimaatakkoord van Parijs betekent voor de logistiek de overstap naar schone energiedragers. Het transitieproces naar die doelstellingen is voor velen, ook logistiek dienstverleners, lastig en complex. We doen onderzoek naar logistieke innovaties nodig om zero emissie in te kunnen voeren, de investeringsbeslissingen die bedrijven moeten nemen en benodigde laad- en tankinfrastructuur in Zeeland. - Digitalisering en robotisering - Met digitalisering en robotisering worden bedrijven responsiever en minder gevoelig voor beschikbaarheid van arbeidskrachten. We onderzoeken hoe bedrijven data en informatie automatisch kunnen registreren en verwerken en processen kunnen robotiseren.

- Autonoom Transport - In de komende tien jaar zullen in Nederland eerst ‘connected’ voertuigen, zoals truck platooning, grootschalig worden ingevoerd en vervolgens stappen gezet worden voor het invoeren van volledig autonome voertuigen. Ook autonome schepen zullen de komende tien jaar hun intrede doen. We onderzoeken hoe bedrijven deze technologie kunnen inzetten en welke aanpassingen hiervoor nodig zijn binnen bedrijven en in de infrastructuur.

De ontwikkelde kennis stelt het lectoraat graag ter beschikking aan bedrijven in de regio. Benieuwd wat het lectoraat voor u kan betekenen? Neem contact op met een van de onderzoekers.

Projecten

Dare2Connect

‘Dare2Connect - Transparancy in shipping cost and Carbon Footprint’ onderzoekt het duurzamer en efficiënter inrichten van het containertransport. Het doel is om inzicht te krijgen in de randvoorwaarden en kennis op te bouwen over de succesfactoren. HZ University of Applied Sciences, HelloContainer, Dacomex, iSHARE/UC Groep en Zeeland Connect zijn de projectpartners. De opkomst van digitale, logistieke platformen is een gamechanger voor bestaande partijen in de transportmarkt. Online platforms maken de transportmarkt transparant door het bundelen van vraag en aanbod. Daarmee wordt beschikbare capaciteit in de markt beter benut en dalen de kosten en prijzen in de keten. Anderzijds bundelt een online platform de vraagzijde van de markt en zorgt het ervoor dat aanbieders een groter aantal potentiele klanten bereiken. Online platforms zijn disruptief omdat ze gebruikers op basis van geavanceerde technologie en data individueel en op maat bedienen – aangeduid als een user-centric approach – en daarmee bestaande partijen die daar nu in actief zijn verdrijven en op basis van data nieuwe diensten en businessmodellen ontwikkelen. Bedrijven als Bol.com, Zalando, Amazon, Booking en Uber zijn bekende voorbeelden van succesvolle platformen. Innovatief In transport en logistiek hebben digitale, logistieke platformen zich tot nu toe vanwege de complexiteit van de logistieke keten beperkt tot een deel van de keten (port-to-port: van haven naar haven) of tot een gespecialiseerde deelmarkt (containerwegvervoer). Dit project wil een stap verder gaan en de logistieke exportketen van ‘door-to-port’ digitaliseren en exporteurs via een online portal de logistiek laten boeken en managen. Hierbij is het uitgangspunt dat een verlader een optimale keuze voor zijn containertransport kan maken op basis van kosten, efficiency en milieueffecten van zijn transport. Boekingsplatform De ontwikkeling van een innovatief boekingsplatform voor containerlogistiek in Zeeland draagt bij aan een progressieve reactie op de huidige uitdagingen. Naast het optimaliseren en verduurzamen van de logistiek in de sector in Zeeland draagt dit project bij aan een bredere digitale transformatie. Naarmate de digitalisering voortschrijdt ontstaan er nieuwe kansen voor bedrijven. Zij maken gebruik van instrumenten voor dataverzameling en -analyse om gelijke tred te houden met de evolutie van de sector. Het innovatief omgaan met technische innovaties en het samenbrengen van ontwikkelingen zorgt dat het domein van het kennis- en innovatienetwerk Havens en Logistiek niet alleen digitaliseert, maar zich aanpast om mee te kunnen ontwikkelen in een digitale wereld. Op deze manier heeft het project impact op de digitale transformatie van de afnemers én de sector. Dit maakt de sector in Zeeland minder kwetsbaar, weerbaar tijdens verwachtte veranderingen en open voor nieuwe innovaties. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid. Meer informatie is te vinden op deze website.

Bekijk het overzicht