Autonoom varen header 1600x400

Supply Chain Innovation

Het lectoraat Supply Chain Innovation van HZ University of Applied Sciences onderzoekt met bedrijven en overheden in de regio hoe innovaties de logistieke ketens in Zeeland efficiënter, responsiever, duurzamer en concurrerender kunnen maken.

Ze analyseren de kansen en impact van nieuwe technologie, de meerwaarde en voorwaarden voor succesvolle samenwerking in ketens en de kenmerken van nieuwe businessmodellen bij invoering van nieuwe concepten. Omdat logistiek een ‘global playing field’ is werken we samen met universiteiten en hogescholen in Nederland en daarbuiten en bekijken we de positie van de Zeeuwse logistieke bedrijven binnen de context van internationale supply chains.

Thema's

Het lectoraat werkt intensief samen met de Zeeuwse innovatieplatforms Zeeland Connect en Food Delta Zeeland in het identificeren van innovatiebehoeften en onderzoeksvragen. De thema’s waarop het lectoraat onderzoek uitvoert zijn:

- Logistieke stromen en verbindingen: De Zeeuwse economie en met name de haven kan alleen blijven concurreren als de verbindingen naar het achterland goed en betrouwbaar zijn. We onderzoeken hoe bedrijven kunnen samenwerkingen om de achterlandverbindingen te versterken en het bundelen van lading tot nieuwe achterland diensten kunnen realiseren.

- Zero Emissie Logistiek: De ambitie van het klimaatakkoord van Parijs betekent voor de logistiek de overstap naar schone energiedragers. Het transitieproces naar die doelstellingen is voor velen, ook logistiek dienstverleners, lastig en complex. We doen onderzoek naar logistieke innovaties nodig om zero emissie in te kunnen voeren, de investeringsbeslissingen die bedrijven moeten nemen en benodigde laad- en tankinfrastructuur in Zeeland. - Digitalisering en robotisering - Met digitalisering en robotisering worden bedrijven responsiever en minder gevoelig voor beschikbaarheid van arbeidskrachten. We onderzoeken hoe bedrijven data en informatie automatisch kunnen registreren en verwerken en processen kunnen robotiseren.

- Autonoom Transport - In de komende tien jaar zullen in Nederland eerst ‘connected’ voertuigen, zoals truck platooning, grootschalig worden ingevoerd en vervolgens stappen gezet worden voor het invoeren van volledig autonome voertuigen. Ook autonome schepen zullen de komende tien jaar hun intrede doen. We onderzoeken hoe bedrijven deze technologie kunnen inzetten en welke aanpassingen hiervoor nodig zijn binnen bedrijven en in de infrastructuur.

De ontwikkelde kennis stelt het lectoraat graag ter beschikking aan bedrijven in de regio. Benieuwd wat het lectoraat voor u kan betekenen? Neem contact op met een van de onderzoekers.