Jakolien van der Meer

Jakolien van der Meer

Dr. ir. Jakolien van der Meer is wiskundige met een specialisatie in numerieke analyse en stromingsleer, optimalisatie en geowetenschappen. Jakolien heeft veel ervaring met numerieke berekeningsmethoden, modelering en simulaties.

Ze is werkzaam als docent-onderzoeker bij het lectoraat Supply Chain Innovation van HZ University of Applied Sciences. Ze is onder meer betrokken bij het Zero Emissie-project. Ze heeft onder meer een tool ontwikkeld die bedrijven helpt om een strategische keuze te maken in de transitie naar elektrische vervoersmiddelen.
Verder werkt zij mee aan het FTMAAS-project als onderzoeker, waarvoor zij een simulatie opzet om informatieprocessen inzichtelijk te maken in de aankomst en wachttijden van leveranciers.
Eerder was zij werkzaam bij de TU Delft als PhD-student op het raakvlak van aardwetenschappen en toegepaste wiskunde en als technisch consultant bij Sioux LIME waar zij onder meer werkte aan een project voor ASM op het gebied van procesoptimalisatie. Jakolien heeft een master en bachelor in toegepaste wiskunde.

Projecten

Energie

5G-Blueprint

5G-Blueprint wil een technische architectuur ontwerpen en ontwikkelen én een bedrijfs- en…

Zero Emission Transport

Drone view van de Vlissingse kust

Zero Emissie Corridor