5G-Blueprint wil een technische architectuur ontwerpen en ontwikkelen én een bedrijfs- en governancemodel voor ononderbroken, grensoverschrijdend, tele-operationeel vervoer op basis van 5G-connectiviteit.

5G-Blueprint onderzoekt en definieert:

  • De economische aspecten van 5G-instrumenten in grensoverschrijdend transport en logistiek en personenvervoer - CAPEX (kapitaaluitgaven) en OPEX (operationele uitgaven) - in beeld brengen, zowel aan de aanbodzijde (telecom) als de vraagzijde voor de transformatie van de huidige bedrijfspraktijken en nieuwe waardeproposities;
  • De governancevraagstukken en oplossingen met betrekking tot verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid binnen de waardeketen die afhankelijk is van grensoverschrijdende connectiviteit en naadloze diensten met betrekking tot het Nederlandse en Belgische regelgevingskader (telecommunicatie, verkeer en 'Connected and Automated Mobility', experimenteerwetgeving, contracten, waardeketenbeheer);
  • Tactische en operationele (pre-)voorwaarden die aanwezig moeten zijn om de volledige waarde van 5G tooled transport en logistics te verkrijgen. Dit omvat de implementatie van 'use cases' die het coöperatieve bewustzijn vergroten om veilig en verantwoord teleoperated transport te garanderen;
  • Voorbereidingen en proefprojecten voor telegeleid en telemonitored vervoer over de weg en over het water om het toenemende tekort aan arbeidskrachten te verlichten en vervoer en logistiek op een hoger efficiëntieniveau te brengen door het delen van gegevens in de toeleveringsketen en het gebruik van AI;
  • De mogelijkheden te onderzoeken om meer goederen 's nachts te vervoeren wanneer er een overvloed aan fysieke infrastructuurcapaciteit is; door de verlaging van de personeelskosten zou dit op kostenefficiënte basis haalbaar zijn;
  • Teleoperatie zal mogelijk worden gemaakt door 5G-kwaliteiten, zoals lage 'latency', betrouwbare connectiviteit en hoge bandbreedte.

Het resultaat van het project is de blauwdruk voor de operationele pan-Europese invoering van teleoperationele vervoersoplossingen in de logistieke sector en daarbuiten. Meer info is te vinden op de projectwebsite.

De projectpartners zijn:

Partners 5G Blueprint


Onderzoeksgroep

Supply Chain Innovation

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Dare2Connect

Dare2Connect - Transparancy in shipping cost and Carbon Footprint onderzoekt het duurzamer en…

Catalyst

Catalyst streeft naar een adaptief, naadloos, verbonden en duurzaam logistiek systeem in de…

Living Lab Autonoom Transport Zeeland

Zero Emission Transport

Drone beelden van de brug bij Vlissingen

Dare2Share

Het programma Dare2Share is erop gericht om het Zeeuwse midden- en kleinbedrijf in de logistiek te…

Field Lab Autonomous Shipping

Het project Field Lab Autonomous Shipping realiseert een open innovatiesysteem waarin…

Greening Corridors

Smart Trailer