Het programma Dare2Share is erop gericht om het Zeeuwse midden- en kleinbedrijf in de logistiek te ondersteunen, zodat innovatievraagstukken eerder, beter en sneller worden opgepakt.

Het wil de vernieuwingskracht van het mkb in Zeeland helpen vergroten en het huidige kennisniveau binnen de ondernemingen op peil houden. Dare2Share stelt ondernemingen in staat om nieuwe of verbeterde diensten te ontwikkelen of nieuwe processen en procesverbeteringen door te voeren. Daarnaast kunnen zij technologische innovaties, zoals Internet of Things, blockchain en autonoom transport sneller op waarde schatten, zowel binnen de eigen organisatie als die van supply chains.

Talent Innovation Pool

In het programma Dare2Share stelt het lectoraat Supply Chain Innovation zijn kennis, middelen en netwerk beschikbaar aan het Zeeuwse mkb om de vernieuwingsvraag vanuit de onderneming doeltreffend op te pakken. " Dit doen we door studenten, young professionals en ondernemingen bij elkaar te brengen in een unieke setting, genaamd Talent Innovation Pool (TIP)."

In een TIP ontmoeten deze partijen elkaar in groepsverband tijdens een periode van twintig weken. Binnen de TIP-bijeenkomsten organiseert Supply Chain Innovation exclusieve masterclasses, zet het zijn expertise in en de deelnemers wisselen hun opgedane ervaringen uit. "Zo leren we van elkaar!"

Op maat gesneden programma

Kenmerkend voor Dare2Share is dat de vernieuwingsvraag vanuit de ondernemingen komt. Indien mogelijk bundelt het lectoraat de vragen tot casuïstiek en ontwikkelt een op maat gesneden programma waarin de benodigde soft skills verder worden ontwikkeld en er aandacht wordt geschonken aan vakinhoudelijke kennis rondom een specifiek thema.

Door mensen en bedrijven aan elkaar te verbinden en kennis aan de Dare2Share-community toe te voegen, ontstaan er nieuwe inzichten en concrete oplossingen voor vernieuwingsvraagstukken van morgen.

De TIP is slechts één vorm uit een groot palet aan mogelijkheden dat het programma Dare2Share voor het Zeeuwse mkb heeft te bieden. "Graag verkennen we samen met u de vorm die het beste bij u of uw onderneming past."

Onderzoeksgroep

Supply Chain Innovation

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Dare2Connect

Dare2Connect - Transparancy in shipping cost and Carbon Footprint onderzoekt het duurzamer en…

5G-Blueprint

5G-Blueprint wil een technische architectuur ontwerpen en ontwikkelen én een bedrijfs- en…

Catalyst

Catalyst streeft naar een adaptief, naadloos, verbonden en duurzaam logistiek systeem in de…

Living Lab Autonoom Transport Zeeland

Zero Emission Transport

Field Lab Autonomous Shipping

Het project Field Lab Autonomous Shipping realiseert een open innovatiesysteem waarin…

Greening Corridors

Smart Trailer