Danny Janssen

Danny Janssen

Danny Janssen is een civiel technisch ingenieur gespecialiseerd in waterbouwkunde. Nadat hij zijn bachelor behaalde op de Hogeschool Rotterdam en zijn master op de TU Delft, heeft hij een promotieonderzoek gedaan aan de TU Delft en Nederlandse Defensie Academie.

Binnen zijn promotie heeft hij onderzoek gedaan naar noodmaatregelen die genomen kunnen worden bij beginnende dijkdoorbraken, gebruikmakend van defensiemiddelen. In dit onderzoek heeft hij fysische experimenten op drie verschillende schalen uitgevoerd. Uit deze experimenten bleek dat het geteste prototype zeer veel potentie heeft om een daadwerkelijk (dreigende) dijkdoorbraak te voorkomen dan wel te vertragen.
In 2024 is Danny toegetreden tot de onderzoeksgroep van HZ university of Applied Sciences, als projectleider van het project Dieren in de dijk.