Bachelor

Pedagogiek

Pedagogiek

Heb jij de ambitie om meer uit je carrière te halen en jouw kennis en expertise te delen middels coaching en begeleiding van jeugdigen en hun opvoeders? Als pedagoog kom je voor talloze uitdagingen te staan en ondersteun jij kinderen, jongeren en hun opvoeders bij opvoedingsvraagstukken. Koppel jij de theorie aan de praktijk om de beste oplossing aan te dragen? Kies dan voor de deeltijdopleiding Pedagogiek!

Jeugdspecialist
Hoe ga je om met een kind dat dreigt uit te vallen op school? Hoe bouw je een hechte relatie tussen ouders en kinderen op waarin alles open en eerlijk met elkaar besproken kan worden? Maar ook: hoe bouw je aan een veilige omgeving bij een gezin dat in scheiding ligt? Als je kiest voor de opleiding Pedagogiek aan de HZ word je opgeleid tot een toekomstige jeugdspecialist die weet wat normaal gedrag is bij een kind en wanneer dit afwijkt. Jij weet wat je hieraan kan doen en gaat kinderen en opvoeders begeleiden, adviseren en ondersteunen. Dit leer je tijdens de opleiding:

 • Je gaat je zowel verdiepen in de normale ontwikkeling en opvoeding als in de complexe en afwijkende ontwikkeling en opvoeding.
 • Je leert middels creatieve materialen een gesprek aan te gaan met jeugdigen en te begrijpen waar gedrag van hij of zij vandaan komt.
 • Je ontwikkelt oplossingen die preventief inzetbaar zijn om een gezonde en normale ontwikkeling van kinderen te bevorderen.
 • Je leert verschillende gespreksvaardigheden en- technieken. Deze kan je vervolgens inzetten in gesprekken, waarbij je uitgaat van de eigen kracht van jeugdigen en hun opvoeders.

Met jouw onderzoekende en oplossingsgerichte houding ondersteun jij kinderen en opvoeders bij opvoeding en ontwikkeling. Je werkt hierbij samen met een gevarieerde doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan gezinnen, scholen en sociale deskundigen. Pedagogiek richt zich op jongeren van 0 tot 23 jaar oud.

De opleiding Pedagogiek wordt als Bachelor in deeltijd aangeboden. Dit betekent dat het gaat om een 4 jaar durende hbo-opleiding, die je combineert met een baan binnen de zorg en welzijn. Het mooie daarvan is dat je meteen in staat bent om een toegevoegde waarde binnen jouw organisatie te leveren. De voertaal van deze opleiding is Nederlands. Er wordt flexibel onderwijs aangeboden, waarbij je kan kiezen voor:

 • een gestructureerde en begeleide vorm in het onderwijs,
 • een zelfstandige en ‘onbegeleide’ route doorlopen met individuele afstemming met een docent en groepsoverleg met andere studenten op eigen initiatief, waarbij versnellen of vertragen mogelijk is.

Wij leiden jou op tot een toekomstbestendige jeugdspecialist: jij kunt straks onder andere aan de slag als pedagogisch medewerker in de jeugdzorg, gezinsbegeleider, pedagogisch coach in de kinderopvang. Dankzij de deeltijdopleiding en de brede kennis die je opdoet, kun jij jouw specialistische expertise gelijk in de praktijk toepassen!

Lees meer

Kenmerken

 • Bachelor
 • Deeltijd
 • 4 Jaar
 • Nederlands
 • Vlissingen
 • September
Inhoud opleiding

Programma

Je werkt met leeruitkomsten die je in de praktijk dient te behalen. In lessen krijg je theorie, handvatten en instructies aangereikt die je direct kunt toepassen. Hoe je de kennis en vaardigheden in de praktijk gaat toepassen bespreek je met docenten en studenten in de leerteams. In de praktijk verzamel je bewijsmaterialen om aan te tonen dat je de leeruitkomst hebt behaald. Deze neem je op in je portfolio. Je bent vrij om lessen bij te wonen of later terug te kijken.

Globaal ziet het programma van de bachelor Pedagogiek er zo uit:

Jaar 1

In het eerste jaar van de opleiding staat het opgroeien van kinderen centraal. Je verdiept je in de theorie van de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren. Thema’s die hierbij aan bod komen:

Het kind en zijn ontwikkeling
Op basis van opgedane kennis analyseer je in welke ontwikkelingsfase een kind in jouw praktijksituatie zich bevindt. Vervolgens leer jij welke concrete vervolgacties voor jouw rol om het gedrag van kinderen positief te blijven stimuleren. Die communiceer jij ook met de ouders/opvoeders.

Gespreksvoering en spelontwikkeling
Zowel in communicatie als in spel maak je contact, luister je naar jeugdigen en sluit je aantoonbaar aan bij hun belevingswereld en ontwikkelingsniveau.

Methodisch handelen
Je handelt volgens een vaste structuur (methodisch) en zet het sociaal netwerk van een jeugdige op de juiste manier in bij de begeleiding in zijn/haar ontwikkelingsbehoefte.

Verbinding in beweging
Je stimuleert de verbinding tussen jeugdigen met diverse achtergronden door een beweegactiviteit te ontwikkelen en uit te voeren.

Ethiek
Je verdiept je in de beroepsethiek en ontwikkelt jouw ethische sensitiviteit en bewustzijn.

Professionele ontwikkeling
Vanuit een onderzoekende houding ontwikkel je planmatig je competenties als pedagogisch professional.

Jaar 2

In het tweede leerjaar ga je jezelf verdiepen in de (licht)afwijkende ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Dit jaar ligt de focus op thema’s als:

 • Oplossings-en systeemgericht werken
 • Leerproblematiek
 • Identiteitsontwikkeling
 • Mediaopvoeding
 • Wet- en regelgeving
 • Groepsdynamiek
 • Preventief werken
 • Praktijkonderzoek
 • Huiselijk geweld en kindermishandeling
Jaar 3

Het derde leerjaar zit vol van uitdagingen. Allereerst ga je aan de slag met de volledig afwijkende ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Thema’s die tijdens het derde leerjaar aan bod komen:

 • Signaleren en beïnvloeden
 • Beroepsinnovatie
 • Generieke kaders en richtlijnen
 • Methodiek

Minorkeuze

Je kunt kiezen tussen het verdiepen van je kennis of het verbreden van je kennis door een ander (onbekend) vakgebied te kiezen dat nuttig is voor jouw loopbaan.

In overleg met je studie loopbaan coach is het ook mogelijk een minor van een andere opleiding te volgen. Bekijk hier het gehele HZ-aanbod.

Jaar 4

Het vierde leerjaar staat in teken van onder andere jouw afstudeeronderzoek. Verdiep je in een pedagogisch vraagstuk dat aansluit bij jouw organisatie. Daarnaast ga je aan de slag met het thema regie voeren. Je laat zien dat je een voorwaardig collega op niveau 6 bent op je eigen werk- of stageplaats en de professionele ontwikkeling die je na het afstuderen wilt voortzetten.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Vooropleiding

Starten aan de opleiding Pedagogiek is mogelijk met een mbo niveau 4-, havo- of vwo-diploma.
Ben je niet in het bezit van een passend diploma? Dan is het mogelijk om na het succesvol afronden van het Toelatingsonderzoek 21+ alsnog te starten aan de opleiding.

Doorstromen vanuit een Associate degree

Met een Associate degree-diploma op zak kun je doorstromen naar een bachelor aan de HZ. Wil je voor je aanmelding weten wat dit ongeveer voor jou zal betekenen? Of heb je andere vragen over doorstromen van een Associate degree naar een bachelor? Dan kun je contact met ons opnemen via dit formulier.

Werkplek

Je hebt een passende werkplek voor minimaal 16 uur per week nodig. Je richt je op opvoeding en ontwikkeling van jeugdigen. Heb je twijfels of jouw werkplek geschikt is? Vraag een adviesgesprek aan.

Flexibel studeren

Flexibel onderwijs

Studeren in deeltijd betekent dat je flexibel onderwijs krijgt. Om je diploma te halen, toon je aan dat je leeruitkomsten beheerst. Een leeruitkomst is een bepaald eindniveau van een vak of onderwerp in jouw studie. Je bepaalt zelf wanneer, hoe en in welke volgorde je onderwerpen behandelt. Dat doe je in overleg met je studieloopbaancoach. Ook kies je zelf hoe je leert: je gaat op zoek naar leermogelijkheden in je eigen omgeving als projecten die aansluiten bij wat jij wilt leren.

Flexibele studieduur

Tijdens deze opleiding is jouw studieduur flexibel. Hoe lang jij over je studie duurt, is afhankelijk van het aantal leeruitkomsten dat je per semester inplant als mede jouw werkervaring en het aantal vrijstellingen. Dit maakt dat je heel gericht gaat studeren. Voor een volledige bacheloropleiding staat 4 jaar en in totaal 240 ec.

Leerstijl

Hoe je leert, bepaal jij zelf. Zo kun je kiezen voor online, face-to-face, klassikaal of een leerstijl in groepsbijeenkomsten. Het grote voordeel van studeren in groepsvorm is dat je ook van elkaar kunt leren. Zo is elke student werkzaam in een andere organisatie en leer je thema’s vanuit diverse invalshoeken te benaderen. Meer weten over leerstijlen? Lees meer over flexibel deeltijdonderwijs.

Begeleiding

Advies en coaching krijg je tijdens deze opleiding van je studieloopbaancoach. Zo krijg je advies in een juiste balans tussen werk en privé. Door aandacht te schenken aan het plannen en organiseren, is het zelfs mogelijk om leeruitkomsten tijdens je werk te beoefenen. Het docententeam staat voor je klaar bij jouw zoektocht naar de juiste kennis en om vakinhoudelijke vragen te beantwoorden.

Aanmelden

Wil je je graag aanmelden voor de deeltijdopleiding Pedagogiek? Lees alles over jezelf aanmelden of ga direct naar Studielink.

Deeltijd versus Duaal

Je kunt deze bachelor in deeltijd of duaal volgen. Het programma, de inhoud en de vereiste voor een passende werkplek is hetzelfde. Het verschil zit in de betaling van het onderwijs, dat lichten we hieronder toe.

Deeltijd
Voor een deeltijdopleiding geldt een lager tarief collegegeld. Je komt niet in aanmerking voor studiefinanciering, maar hebt mogelijk wel recht op halvering van het collegegeld in het eerste jaar als je voldoet aan de voorwaarden. Benieuwd of je hiervoor in aanmerking komt? Bekijk de studiekosten.

Duaal
Mocht jouw werkgever de opleiding betalen, dan is het volgen van een duaal traject interessant. Hoe dit werkt? Je werkgever sluit met jou een onderwijsarbeidsovereenkomst af. Hiermee bevestigt de werkgever aan jou dat afgesproken faciliteiten als tijd, begeleiding, vergoeding en rollen gedurende een overeengekomen periode beschikbaar worden gesteld. Je werkgever kan als tegemoetkoming in kosten als studiematerialen, collegegeld en begeleiding in aanmerking komen voor subsidie.

Lesbijeenkomsten

De lesdagen aan de HZ zijn op de vrijdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
Het is niet verplicht om bij de lesbijeenkomsten aanwezig te zijn. Tijdens de schoolvakanties komen deze te vervallen.

Locatie

Deze opleiding vindt plaats op de HZ University of Applied Sciences, Edisonweg 4 in Vlissingen.

Studiekosten

Aan het volgen van deze opleiding zijn er kosten verbonden als bepaald collegegeld, boeken en externe examens. Houd ook rekening met kosten voor de aanschaf van een laptop.

Urenbelasting

De urenbelasting is afhankelijk van de werkervaring en kennis die je al hebt als mede de leeruitkomsten die je per semester uitvoert. Voor een bacheloropleiding staat gemiddeld 20 uur zelfstudie per week.

Contact

Heb je vragen over de inhoud van de opleiding? Vraag een adviesgesprek aan.
Of heb je algemene vragen? Stuur een mail naar info@hz.nl of bel 0118-489890.

Download de brochure van Pedagogiek

Wil je alle informatie over de opleiding Pedagogiek nog eens rustig doorlezen? Download dan de brochure met alle informatie.

Ervaringen

Studenten aan het woord

Wil jij weten wat onze studenten van deze deeltijdopleiding Pedagogiek vinden en waarom ze juist voor deze opleiding hebben gekozen? Lees hier hun ervaringen.

Jouw toekomst

Na de opleiding

Diploma

Gefeliciteerd, je bent afgestudeerd! Je mag nu de titel ‘Bachelor of Arts’ voeren.

Beroepen

Met je diploma op zak vorm jij de brug tussen jeugdzorg, onderwijs en welzijn. Je kunt straks op verschillende plekken in verschillende beroepsrollen aan de slag als:

 • Pedagogisch medewerker in de jeugdhulpverlening
 • Gezinsmanager in de jeugdzorg
 • Jeugdspecialist in een eigen praktijk, bijvoorbeeld opvoedcoach
 • Pedagoog in een onderwijsinstelling
 • Pedagogisch coach, locatiecoördinator of pedagogisch beleidsmedewerker bij de kinderopvang
 • Pedagogisch medewerker bij een kinderafdeling in het ziekenhuis
 • Maatschappelijk werker Jeugd bij een gemeente

Doorstuderen

Wil jij niets liever dan doorstuderen na de opleiding Pedagogiek? Je hebt de keuze uit diverse masteropleidingen gericht op pedagogiek, psychologie, sociologie en onderwijs. Houd er rekening mee dat je wellicht een pre-master traject moet volgen om aangenomen te worden. Vele studenten studeren na de opleiding Pedagogiek door aan diverse universiteiten voor de masters Orthopedagogiek, Pedagogische Wetenschappen of Psychologie.

Studiekeuzehulp

Heb jij de ambities om weer te gaan studeren, maar twijfel je nog of dit wel bij jou past? Tijdens een adviesgesprek krijg je meer informatie over de inhoud van de opleiding, de studievorm en de werk- en privébalans die een belangrijke rol speelt.

Check of een deeltijd-opleiding iets voor jou is!

Studeren naast je baan iets voor jou? Doe de quiz!

Doe de quiz

Ga in gesprek met onze deeltijd adviseur

Vragen over de opleiding, de HZ of flexibel studeren? Stel je vraag aan onze deeltijd adviseur!

Gesprek aanvragen

Ontdek onze deeltijdopleidingen

Heb je een bepaalde deeltijdopleiding op het oog? Bekijk een online voorlichting en ontdek gelijk of de opleiding iets voor jou is!

Kijk hier
Bekijk alle studiekeuzeactiviteiten
Social

Deel jouw HZ verhaal met @hzuniversityofappliedsciences

Gerelateerd

Gerelateerde opleidingen

Als favoriet opslaan