Studieroute

Delta Management

Onderdeel van

Watermanagement

Delta Management

Als deltamanager leer je hoe je een toekomstbestendige visie en strategie vormt voor kusten en riviergebieden (delta’s). Je zorgt ervoor dat gebieden klaar zijn voor effecten van klimaatverandering. Je leert hoe je een strategie maakt waarbij je economische, ecologische, ruimtelijke en sociale aspecten van het gebied samenvoegt. Je betrekt partijen als bestuurders, bewoners en ondernemers. Je ontwikkelt vaardigheden in project- en procesmanagement, professionele communicatie en culturele sensitiviteit. Zo kun jij straks projecten met complexe wereldwijde vraagstukken over water en klimaatverandering managen.

Lees meer
Watermanagement

Hou jij onze voeten droog?

Hoe stroomt regenwater na een hevige bui weg zonder overlast te veroorzaken? Of hoe blijft een stad leefbaar ondanks extreme hitte? Hoe zorg je voor voldoende schoon drinkwater voor onze groeiende wereldbevolking? En hoe gaan we om met overstromingen, zeespiegelstijging, droogte, overbevissing, vervuiling en plastic soep?

Delta Management is onderdeel van de opleiding Watermanagement
Ervaringen

Studenten over Delta Management

Wil jij weten hoe studenten de opleiding Watermanagement- Delta Management ervaren? En waarom ze juist voor deze opleiding hebben gekozen?