Wanneer je kiest voor de studieroute Welzijn en Samenleving leer je om in een wijk de vraagbaak van burgers te zijn en samen te werken met professionals uit andere disciplines.

Huisarts van de hulpverlening

Zo kan het zijn, dat je cursus geeft aan mantelzorgers, zitting hebt in het sociale wijkteam, spreekuur houdt voor wijkbewoners, met de wethouder in gesprek gaat om je zorgen te delen, bemiddelt tussen vrijwilligers en hulpvragers of een rapport schrijft voor de gemeente over de grootste krachten en zorgen van een wijk. Je wordt daarmee in feite de ‘huisarts van de hulpverlening’. Je werkt onder meer samen met huisartsen, maar ook met het onderwijs, gemeente, de politie en buurtwerk. We bereiden je voor om één-op-één-begeleiding te kunnen toepassen in het werken met cliënten of buurtbewoners en om samen te werken in wijkteams voor het welzijn van een buurt.

Onderdeel van de opleiding
Social Work
Student Social Work in gesprek met haar docent

Waarom kiezen voor Social Work?

Rieteke, Benjamin en Kevin vertellen waarom jij zou moeten kiezen voor de hbo-opleiding Social Work aan de HZ.
Binnenkant van het HZ gebouw in Vlissingen

Virtuele tour door het gebouw

Neem alvast een kijkje op je toekomstige studieplek!
Portret van Social Work student in het HZ Café

Zo zit de studieroute Welzijn & Samenleving in elkaar

Past het beroep van social worker bij jou? Dat ga je in jaar 1 en 2 ontdekken. De focus ligt de eerste 2 jaar op het leggen van een goede basis, zowel op het gebied van theoretische kennis als je vaardigheden. Je loopt stage en je gaat aan de slag met opdrachten uit de praktijk. Je traint actief je vaardigheden in de huiskamers op de HZ, krijgt gastcolleges, neemt deel aan projectweken en brengt bezoeken aan instellingen uit het werkveld.

Je gaat dit jaar van start met je gekozen studieroute: Welzijn & Samenleving. Je krijgt het eerste half jaar cursussen afhankelijk van jouw gekozen route, zoals:

 • Social Caseworker
  Je wordt voorbereid om één-op-één-begeleiding te kunnen toepassen in het werken met cliënten. Je leert daarbij de basismethodiek van de psychosociale hulpverlening en andere methoden die de cliënt helpen zichzelf te helpen en te denken in mogelijkheden en krachten in plaats van onmogelijkheden en belemmeringen. Je leert samen met de cliënt te werken aan doelen, acties in te zetten om aan deze doelen te werken (interventies) en de cliënt bewust te maken van eigen handelen, zodat gedrag kan worden aangepast.
 • De outreachende professional
  Je leert om in een wijk de vraagbaak van burgers te zijn en samen te werken met professionals uit andere disciplines. Je laat zien, dat je de wijk in durft te gaan, met burgers en belanghebbenden (stakeholders) in contact durft te treden, dat in staat bent om door middel van online onderzoek, observaties en gesprekken in de wijk te komen tot een wijkprofiel en sociale analyse van de wijk dat leidt tot een wijkinterventieplan. Hierbij heb je kennis nodig, zoals over wet- en regelgeving, wijknetwerken, voorzieningen in de wijk en de zogenaamde Sociale kaart van de wijk/buurt, zodat je de nodige ingangen hebt bij organisaties en mensen die een rol spelen in de aanpak bij wijkproblematiek.
 • Kaders, richtlijnen en verantwoordelijkheden
  Als wijkprofessional heb je in je werk, naast je eigen beroepsnormen, te maken met veel professionele standaarden, wettelijke en organisatorische kaders. Zo heb je als wijkprofessional onder meer te maken met de Handreiking Geheimhouding & Privacy, de Beroepscode sociaal werk, de Meldcode bij mishandeling en/of huiselijk geweld en de Wet forensische zorg.
 • Beroepsinnovatie
  Een cursus waar je met je projectgroep een bijdrage levert aan een vernieuwing/innovatie in de beroepspraktijk en daarmee aan de mogelijke oplossing van een praktijkprobleem. Je laat zien hierbij out-of-the-box te kunnen denken en handelen en vanuit cliëntperspectief te werken aan kansrijke innovaties die bijdragen aan zogenaamde participatie en inclusie.
Minor

In het 2e half jaar kies je een minor: een soort keuzepakket van een half jaar. Met de minor die je kiest verdiep of verbreed je jouw kennis. Dit kan bij de HZ of bij een andere hogeschool in binnen- of buitenland. Bij het profiel Welzijn & Samenleving kan je bijvoorbeeld kiezen uit: Jeugd- en gezinsprofessional, Zorg- en ondersteuningsprofessional, Train de trainer of International Practice.

Dit jaar staat in het teken van je afstuderen. Je laat zien dat je klaar bent om te starten als social worker in het werkveld. Je volgt cursussen op het gebied van beroepsethiek, samenwerking en het voeren van de regie. Je loopt 3 dagen stage per week bij een organisatie naar keuze, die in het teken staat van jouw studieroute. Hier voer je een afstudeeronderzoek uit.

Studenten aan het woord

Wil jij weten wat onze studenten van de opleiding Social Work vinden en waarom ze juist voor deze opleiding hebben gekozen? Lees dan de verschillende ervaringen van onze studenten.

Rieteke, Student Social Work

Er zijn heel veel mensen die heel veel kunnen, maar die net dat steuntje in de rug nodig hebben.

Lees het verhaal van Rieteke

Jouw toekomst

Gefeliciteerd, je bent afgestudeerd! Je mag vanaf nu de titel ‘Bachelor of Social Work’ achter je naam zetten.

Je werkt met cliënten in alle leeftijdsfasen. Zo werk je bijvoorbeeld met mensen met schulden, zorgmijders, hangjongeren, in de reclassering, met mantelzorgers of verwarde personen.

Na de opleiding heb je verschillende opties om door te studeren. De HZ biedt verschillende post-hbo-opleidingen en cursussen op het gebied van Social Work aan:

 • Inspiratie voor hulpverleners
 • Praten met Kinderen
 • Drama
 • De Creatieve Hulpverlener
 • Psychopathologie
 • Praktijkbegeleiding
 • Psychotrauma en verliesverwerking
 • Signs of Safety
 • Seksualiteit en intimiteit in de hulpverlening
 • Intervisie en supervisie

Natuurlijk kun je na je afstuderen ook verder studeren aan een universitaire opleiding, zoals bijvoorbeeld Psychologie, Sociologie of Orthopedagogiek. Het kan zijn dat je voorafgaand aan een master eerst een pre-master moet volgen