Tanja 2 1600x400 header

Marine Biobased Chemie

Het lectoraat Marine Biobased Specialties (MBBS) wil mariene biomassa en de stoffen die je hieruit kunt verkrijgen duurzaam toepassen in de transitie naar een bio-circulaire economie.

Het in 2017 opgezette lectoraat heeft nu nog Vlissingen als thuisbasis, maar zodra het Joint Research Center Zeeland (JRCZ) is opgeleverd verhuizen de onderzoekers naar het nieuwe onderzoekscentrum aan Het Groene Woud in Middelburg.

Focus

Het lectoraat is stevig verankerd in de Zuidwestelijke Delta en Zeeland in het bijzonder. “Met ons onderzoek willen we bijdragen aan de verduurzaming, kennisontwikkeling en het innovatievermogen in de regio. We richten ons op de transitie van de voedselketen en biobased toepassingen”, zeg onderzoeker Tanja Moerdijk. Marine Biobased Specialties innoveert rondom laag trofische biomassa, zoals (micro)algen en zeewier, waardevolle voedselproductie en biobased toepassingen. “Zeewier is een duurzame eiwitbron, maar wordt nog betrekkelijk weinig toegepast. Wij zijn goed in onderzoek naar smaak, wat heel specifiek is, geur en textuur van deze biomassa. Die kennis is belangrijk als je de producten wil verwerken en deel laten uitmaken van de voedselketen. Consumenten zijn nu namelijk nog niet overtuigd van de waarde van mariene biomassa. Ons onderzoek speelt daarbij een grote rol.”

Eiwittransitie

Als zeewier meer ingeburgerd raakt, wordt Europa ook minder afhankelijk van de import van eiwitrijke gewassen zoals soja. Marine Biobased Specialties wil helpen om de eiwittransitie hier vorm te geven en de regio daarmee nationaal en internationaal in de spotlights te zetten. Een derde punt waarop het lectoraat zich richt is het gebruik van mariene biomassa als grondstof voor biobased toepassingen.

Het lectoraat werkt nauw samen met het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen. Binnen de HZ is er een sterke band met de opleiding Chemie. “Als lectoraat voeden wij de opleiding met relevante casuïstiek, maar we proberen de studenten bijvoorbeeld ook ondernemersvaardigheden bij te brengen."

Deelnemers

Coördinatoren

Onderzoekers