Katleen Vallons

Katleen Vallons

Katleen Vallons werkt sinds 1 april 2024 als onderzoeker bij de onderzoeksgroep Marine Biobased Chemie. Haar onderzoek focust zich op de ontwikkeling van gezonde en duurzame voeding met behulp van lokale bronnen en reststromen.

Ze studeerde af als bio-ingenieur aan de Katholieke Universiteit in Leuven en promoveerde aan de University College Cork waar ze onderzoek deed naar de ontwikkeling van textuur in glutenvrij brood door eiwitcross-linking. Haar expertise op de relatie tussen de kwaliteit van een voedingsproduct, de productieprocessen en ingrediënten heeft ze de volgende jaren verder ontwikkeld tijdens haar rol als onderzoeker en projectmanager bij TNO.
Vervolgens heeft Katleen voor Zeelandia en Barry Callebaut gewerkt als R&D-manager waar ze fundamentele kennis heeft leren omzetten in praktijkoplossingen en innovatieve producten.
Ze wil met behulp van praktijkgericht onderzoek de voedseltransitie in Zeeland versnellen en gezond en duurzame voeding beschikbaar maken voor iedereen.