Elke student heeft bepaalde rechten en plichten. En elk jaar worden de belangrijkste regelingen op een rij gezet in het Studentenstatuut. Specifieke rechten en plichten vind je in de onderwijs- en examenregeling (OER). Zodat jij weet waar je aan toe bent.

Studentenstatuut en onderwijs- en examenregelingen HZ

Alle opleidingen van de HZ maken gebruik van een numerieke 10-punts beoordelingsschaal volgens het Nederlandse beoordelingssysteem voor het hoger onderwijs met uitzondering van de masteropleiding River Delta Development waar een alfanumerieke schaal wordt gebruikt. Lees op deze pagina meer over het beoordelingssysteem.

Aanvragen diploma

Ben je je HZ diploma kwijt of heb je een gewaarmerkt kopie nodig van je HZ diploma en of cijferlijst? Stuur een mail met je persoonsgegevens, studierichting en afstudeerjaar naar csa@hz.nl

Geldzaken

Studeren met een ondersteuningsbehoefte

Heb je een aandoening of beperking of een andere reden waarom je extra ondersteuning kunt gebruiken? Lees dan hieronder onze reglementen of ga naar de pagina begeleiding en hulp voor meer informatie.

Overig