TKI Wetlands (Wetlands als voorzuivering voor milde ontzilting)

In dit TKI Deltatechnologie project worden wetlands als voorzuivering voor milde ontzilting gebruikt om daarmee industriewater te produceren. Dit project is een samenwerking tussen HZ, Dow Benelux, Evides Industriewater en waterschap Scheldestromen.

Partners

Onderzoeker