Bachelor

Verpleegkunde & Vroedkunde (Verloskunde)

Verpleegkunde & Vroedkunde (Verloskunde)

Wil jij als verloskundige en verpleegkundige aan de slag? Kies dan voor de unieke combinatie opleiding Verpleegkunde en Vroedkunde (Verloskunde) en behaal in vijf jaar tijd twee bachelordiploma’s.

Gecombineerde opleiding
De opleiding Verpleegkunde & Vroedkunde (Verloskunde) is een gecombineerde opleiding. Je volgt de opleiding Verpleegkunde aan de HZ en de opleiding Verloskunde aan de AP Hogeschool in Antwerpen. Je behaalt hiermee in vijf jaar tijd twee diploma’s: Verpleegkunde aan de HZ en Vroedkunde aan de AP Hogeschool in Antwerpen. Hiermee kun je, nadat je de registratie binnen het BIG-register hebt voltrokken, binnen de verpleeg- en verloskunde (eerste en tweede lijn) aan de slag.  Let op: je diploma van Vroedkunde is een buitenlands diploma. Dit betekent dat je niet automatisch wordt geregistreerd in het Nederlandse BIG-register. Hiervoor doe je een verzoek bij het Ministerie van VWS.

Verpleegkundig leiderschap
Je komt tijdens de opleiding in aanraking met veel verschillende soorten zorg. Denk aan patiënten in het ziekenhuis, cliënten in verpleeg- en verzorgingshuizen of mensen die thuiszorg nodig hebben. Van zorg voor jongeren en ouderen tot acute en minder acute zorg. Kortom, als verpleegkundige vervul je een centrale rol in de gezondheidszorg en richt je jezelf op het bevorderen van gezond gedrag van de mensen de jij in je werk tegenkomt. Ook ben je nauw betrokken bij het ontwerpen van nieuwe manieren van werken en actuele zorgactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van apps in de zorg.

Zorg van de toekomst
Lever jij straks de zorg van de toekomst? Heb je oog voor mensen en wil je ze de best mogelijke persoonsgerichte zorg verlenen op zowel het gebied van verpleegkunde als verloskunde? Kies dan voor het gecombineerde opleidingstraject Verpleegkunde en Vroedkunde!

Let op: De HZ biedt dit gecombineerde traject aan in samenwerking met AP Hogeschool. Bekijk daarom ook de opleidingsinformatie van Vroedkunde op de website van AP Hogeschool. Let op: je diploma van
Vroedkunde van AP Hogeschool is een buitenlands diploma. Om geregistreerd te worden in het Nederlandse BIG-register, doe je na diplomering een verzoek hiertoe bij het Ministerie van VWS. Het betreft een automatische erkenningsprocedure, wat betekent dat je direct in het BIG-register wordt opgenomen.

Lees meer

Kenmerken

 • Bachelor
 • Voltijd
 • 5 Jaar
 • Nederlands
 • Vlissingen
 • September
Programma

Inhoud van de opleiding Verpleegkunde & Vroedkunde (Verloskunde)

Lees hier alles over de opbouw van je opleiding, stage, minor en afstuderen.

Jaar 1

Past het beroep van verpleegkundige bij jou? Dat ga je dit jaar ontdekken. De focus ligt dit jaar op het leggen van een goede basis, zowel op het gebied van theoretische kennis als je verpleegkundige vaardigheden en bijbehorende beroepshouding. Zo ga je aan de slag met bijvoorbeeld anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie. Ook werk je aan je verpleegtechnische vaardigheden en je sociale vaardigheden, zodat je weet hoe je een gesprek aangaat met cliënt, patiënt en collega (bijvoorbeeld een verpleegkundige, arts of fysiotherapeut). En je loopt stage bij bijvoorbeeld een verpleeghuis, in de psychiatrie of in de thuiszorg. Je focust dit jaar op thema’s als:

 • Oriëntatie op het beroep
 • Verpleegkundig proces in laagcomplexe zorgsituaties
 • Verpleegkundige vaardigheden en gesprekstechnieken

Let op: propedeuse behalen is vereist
Het behalen van je propedeuse (in totaal 60 studiepunten) in een vereiste om door te mogen naar het tweede jaar van het gecombineerde opleidingstraject. Je hebt recht op maximaal twee herkansingen van een toets. Mocht je je propedeuse niet hebben behaald, dan kun je door met de reguliere opleiding Verpleegkunde.

Jaar 2

Je gaat verder met de ontwikkeling van je theoretische kennis en vaardigheden op verpleegkundig vlak en je rond dit jaar het tweede leerjaar van Verpleegkunde af (60 ec). Naast de opleiding Verpleegkunde volg je in het eerste semester ook lessen Verloskunde van de AP Hogeschool in Antwerpen (30 ec). Je lessen vinden voor het grootste deel plaats op de HZ in Vlissingen. In het eerste semester wordt er van jou verwacht dat je 1 dag in de week de vaardigheidslessen van Verloskunde volgt aan de AP Hogeschool in Antwerpen. De andere lesdagen van AP zijn op de HZ. Het weekrooster is zo ingedeeld dat je zowel de lessen van Verpleegkunde als van Verloskunde kunt volgen. Ook loop je dit jaar twee stages gedurende in totaal tien weken: 5 weken kraamstage en 5 weken ziekenhuisstage. Je focust dit jaar onder andere op thema’s, zoals:

 • Zwangerschap & bevalling
 • Onderzoekend vermogen
 • Bevorderen van gezond gedrag
 • Versterken van zelfmanagement
 • Indiceren en coördineren van de zorg
 • Interprofessioneel samenwerken

Let op: het behalen van alle credits (60ec) behorende bij het tweede leerjaar van Verpleegkunde is een vereiste om door te mogen naar het derde studiejaar van het combitraject.

Jaar 3 & 4

In jaar 3 en 4 studeer je fulltime Vroedkunde (verloskunde) aan AP Hogeschool in Antwerpen. Aan het einde van jaar 4 behaal je je getuigschrift Vroedkunde (Verloskunde). Kijk voor de inhoud van deze jaren op de opleidingspagina Vroedkunde van de AP Hogeschool.

Jaar 5

In dit leerjaar kom je (indien je dit wenst) terug naar de HZ om het laatste leerjaar van Verpleegkunde af te ronden. Je loopt het hele jaar stage, waarbij je één dag per week les op de HZ hebt. De eerste helft van het jaar volg je de cursus handelen. Het tweede deel van het jaar ga je aan de slag met de cursus advies. Je leert een advies op te stellen over de implementatie van een kwaliteitsverbetering voor een actueel, verpleegkundig probleem. Voor beide cursussen geldt dat je je opdrachten vanuit je stage doet. Na het afronden van dit leerjaar behaal je jouw tweede getuigschrift Verpleegkunde.

Stages

We vinden het belangrijk dat je zoveel mogelijk ervaring opdoet in verschillende domeinen van de zorg. Daarom loop je tijdens alle vijf de jaren van de opleiding stage, we noemen dat praktijkleren:

 • Jaar 1
  Het stagebureau van de HZ regelt je stageplaats in jaar 1. Je geeft je voorkeur aan voor een plek, zoals het ziekenhuis, een verpleeghuis, de sociale gezondheidszorg (GGD) of de thuiszorg. We houden, als dit mogelijk is, rekening met je voorkeur.
 • Jaar 2
  Je loopt dit jaar 10 weken stage s: vijf weken ziekenhuisstage en vijf weken kraamstage (kraamcentra) of 10 weken op een kraamafdeling van het ziekenhuis. Als student help je mee met het zoeken naar een geschikte stageplaats.
 • Jaar 3 en 4
  Je loopt verschillende Verloskundige stages in jaar 3 en 4. Deze worden gefaciliteerd door AP Hogeschool of je kan zelf stages regelen. In jaar drie heb je de mogelijkheid om in het buitenland stage te lopen.
 • Jaar 5
  Het stagebureau van de HZ regelt wederom je stageplaats in jaar 5. We houden, als dit mogelijk is, rekening met je voorkeur. Stageplaats moet geschikt zijn voor het behalen van de leeruitkomsten behorende voor het laatste leerjaar.

Verleen jij straks de zorg van de toekomst?

Lees de informatie over de opleiding Verpleegkunde & Vroedkunde (Verloskunde) nog eens rustig na in onze brochure.

Ervaringen

Studenten aan het woord

Wil jij weten wat onze studenten van de opleiding Verpleegkunde & Vroedkunde (Verloskunde) vinden en waarom ze juist voor deze opleiding hebben gekozen? Lees dan de verschillende ervaringen van onze studenten.

Aanmelden

Wil je je graag aanmelden voor de opleiding Verpleegkunde? Lees hier alles over het aanmeldproces of ga direct naar Studielink.

Let op: tijdens het derde en vierde jaar van de opleiding studeer je volledig in Antwerpen. Alle zaken zoals: DUO, reisproduct/studiefinanciering, verzekeringen en bijvoorbeeld op kamers gaan dien je zelf te regelen.

Toelatingseisen

De opleiding is een gecombineerd traject van twee studies en vergt daarom veel inzet en doorzettingsvermogen.  Bekijk de toelatingseisen (zie opleiding Verpleegkunde in het schema).

Vrijstellingen

Het is niet mogelijk om met een vierjarig mbo-diploma Verpleegkunde vrijstellingen te krijgen voor de opleiding Verpleegkunde & Vroedkunde (Verloskunde).

21+ toets

Heb je geen diploma waarmee je toelaatbaar bent tot de hbo-opleiding van je keuze en ben je 21 jaar of ouder, maar wil je toch graag starten? Neem dan deel aan het Toelatingsonderzoek 21+. Rond je het traject succesvol af, dan kun je alsnog starten met de opleiding.

Opbouw kosten traject

*In het tweede jaar zijn er aanvullende kosten voor AP, te weten: startpakket: €85; opleidingsgebonden kosten (verbuiksmateraal valab e.d.) €101 en waarborg stagepakken €50.

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie over deze opleiding? Neem dan contact op met via tel. 0118 - 489 763 of via verpleegkunde@hz.nl.

Ga jij straks aan de slag als verpleegkundige en verloskundige?

Download de brochure met alle informatie over dit unieke gecombineerde opleidingstraject.

Jouw toekomst

Na de opleiding

Diploma

Gefeliciteerd, je bent afgestudeerd! Je mag vanaf nu de titels ‘Bachelor of Nursing’ (diploma van de HZ) en ‘Bachelor in de Vroedkunde’ (diploma van AP Hogeschool in Antwerpen) achter je naam zetten.

Let op: je diploma Vroedkunde van AP Hogeschool is een buitenlands diploma. Om geregistreerd te worden in het Nederlandse BIG-register, doe je na diplomering een verzoek hiertoe bij het Ministerie van VWS. Het betreft een automatische erkenningsprocedure, wat betekent dat je direct in het BIG-register wordt opgenomen.

Beroepen

Gefeliciteerd, je bent afgestudeerd! Als verpleegkundige en verloskundige kun je na het voltrekken van jouw registratie in het BIG-register aan de slag in de zorg. Denk aan:

 • Eerstelijns verloskundige: (eigen) verloskundigepraktijk
 • Tweedelijns of klinische verloskundige: verloskundigen werkzaam in het ziekenhuis
 • Echoscopist (na een vervolgopleiding)
 • Verpleegkundige in het ziekenhuis
 • Sociale verpleegkundige (GGD)
 • Jeugdverpleegkundige (JGZ)
 • Wijkverpleegkundige
 • Verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
 • Verpleegkundige in een verpleeghuis

Doorstuderen

Wil je na de opleiding Verpleegkunde & Vroedkunde (Verloskunde) doorstuderen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Er zijn verschillende specialistische vervolgopleidingen voor verpleegkundigen, zoals:

 • Specialistische Vervolgopleiding tot Kinderverpleegkundige (SVK),
 • Cardiologie verpleegkundige of geriatrisch verpleegkundige
 • IC-verpleegkundige

Je kunt natuurlijk ook verder studeren op master niveau. Het kan zijn dat je voorafgaand aan een master eerst een pre-master moet volgen Voorbeelden hiervan zijn:

 • Masters Verpleeg- en Vroedkunde
 • Verplegingswetenschappen
 • Psysician Assistent Verloskunde

Studiekeuzehulp

Ontdekken of deze opleiding bij je past? Dan kan het helpen deel te nemen aan een studiekeuzeactiviteit. Meld je aan voor een van onderstaande activiteiten.

Vraag het een student!
Heb jij vragen over de opleiding, de HZ of het studentenleven? Vraag het aan studenten van de opleiding Verpleegkunde & Verloskunde!
Chat nu
Studiekeuzetest
Ontdekken welke opleiding bij je past?
Doe de test
Meld je aan voor een opleiding
Keuze gemaakt? Meld je eenvoudig aan voor een opleiding via Studielink.
Ga naar Studielink
Proefstuderen
Wil je meemaken hoe het is om te studeren aan de HZ. Meld je aan om te gaan proefstuderen bij een opleiding waar jouw interesse naar uit gaat.
Meld je aan
Toon alle studiekeuzeactiviteiten
Gerelateerd

Kijk ook eens naar deze opties

Social

Deel jouw HZ verhaal met @hzuniversityofappliedsciences

Als favoriet opslaan