Wil jij als verloskundige en verpleegkundige aan de slag? Kies dan voor de unieke combinatie opleiding Verpleegkunde en Vroedkunde (Verloskunde) en behaal in 5 jaar tijd 2 bachelordiploma’s.

Gecombineerde opleiding HZ en AP Hogeschool

De opleiding Verpleegkunde & Vroedkunde (Verloskunde) is een gecombineerde opleiding. Je volgt de opleiding Verpleegkunde aan de HZ en de opleiding Verloskunde aan de AP Hogeschool in Antwerpen. Je behaalt hiermee in 5 jaar tijd 2 diploma’s: Verpleegkunde aan de HZ en Vroedkunde aan de AP Hogeschool in Antwerpen. Hiermee kun je, nadat je de registratie binnen het BIG-register hebt voltrokken, binnen de verpleeg- en verloskunde (eerste en tweede lijn) aan de slag. 

Verpleegkundig leiderschap

Je komt tijdens de opleiding in aanraking met veel verschillende soorten zorg. Denk aan patiënten in het ziekenhuis, cliënten in verpleeg- en verzorgingshuizen of mensen die thuiszorg nodig hebben. Van zorg voor jongeren en ouderen tot acute en minder acute zorg. Kortom, als verpleegkundige vervul je een centrale rol in de gezondheidszorg en richt je jezelf op het bevorderen van gezond gedrag van de mensen de jij in je werk tegenkomt. Ook ben je nauw betrokken bij het ontwerpen van nieuwe manieren van werken en actuele zorgactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van apps in de zorg.

Zorg van de toekomst

Lever jij straks de zorg van de toekomst? Heb je oog voor mensen en wil je ze de best mogelijke persoonsgerichte zorg verlenen op zowel het gebied van verpleegkunde als verloskunde? Kies dan voor het gecombineerde opleidingstraject Verpleegkunde en Vroedkunde!

Let op: De HZ biedt dit gecombineerde traject aan in samenwerking met AP Hogeschool. Bekijk daarom ook de opleidingsinformatie van Vroedkunde op de website van AP Hogeschool.
Let op: je diploma van Vroedkunde van AP Hogeschool is een buitenlands diploma. Om geregistreerd te worden in het Nederlandse BIG-register, doe je na diplomering een verzoek hiertoe bij het Ministerie van VWS. Het betreft een automatische erkenningsprocedure, wat betekent dat je direct in het BIG-register wordt opgenomen.

Inhoud van de opleiding Verpleegkunde & Vroedkunde (Verloskunde)

Lees hier alles over de opbouw van je opleiding, stage, minor en afstuderen.

Past het beroep van verpleegkundige bij jou? Dat ga je dit jaar ontdekken. De focus ligt op het leggen van een goede basis, zowel op het gebied van theoretische kennis als je verpleegkundige vaardigheden. Zo ga je aan de slag met bijvoorbeeld fysiologie, farmacologie, pathologie en anatomie. Ook werk je aan je vaardigheden aan het bed, je communicatieve vaardigheden en hoe je een gesprek aangaat met een cliënt of patiënt. Je loopt daarnaast stage in bijvoorbeeld een ziekenhuis, de thuiszorg, psychiatrische zorg of in een verpleeghuis.

De focus dit jaar ligt op thema's zoals:

 • Oriëntatie op het beroep
 • Verpleegkundig proces in laagcomplexe zorgsituaties
 • Verpleegkundige basisvaardigheden en gesprekstechnieken
Let op: propedeuse behalen is vereist

Het behalen van je propedeuse (in totaal 60 studiepunten) is een vereiste om door te mogen naar het tweede jaar van het gecombineerde opleidingstraject. Je hebt recht op maximaal 2 herkansingen van een toets. Mocht je je propedeuse niet hebben behaald, dan kun je door met de reguliere opleiding Verpleegkunde.

Je gaat verder met de ontwikkeling van je theoretische kennis en vaardigheden op verpleegkundig vlak. In het eerste semester volg je naast de opleiding Verpleegkunde (60 studiepunten) 3 dagen per week lessen Vroedkunde: 2 dagen aan de AP Hogeschool in Antwerpen en 1 dag online (30 studiepunten). De andere lesdagen zijn op de HZ. Het weekrooster is - vanzelfsprekend! - zo ingedeeld dat je zowel de lessen van Verpleegkunde als Vroedkunde kunt volgen. Ook loop je dit jaar 2 stages van in totaal 10 weken: 5 weken kraamstage en 5 weken ziekenhuisstage.

Je focust dit jaar op thema’s als:

 • Zwangerschap & bevalling
 • Stimuleren van het zelfmanagement
 • Onderzoekend vermogen
 • Bevorderen van gezond gedrag
 • Indiceren en coördineren van de zorg
 • Interprofessioneel samenwerken

In jaar 3 en 4 studeer je fulltime Vroedkunde (Verloskunde) aan AP Hogeschool in Antwerpen. Aan het einde van jaar 4 behaal je je getuigschrift Vroedkunde (Verloskunde). Kijk voor de inhoud van deze jaren op de opleidingspagina Vroedkunde van de AP Hogeschool Antwerpen.

Dit jaar staat in het teken van je afstuderen. Je loopt het gehele jaar stage. Je komt 1 dag per week terug naar de HZ, waarin je met jouw studiegroep samenwerkt aan je leerresultaten. Tijdens de gehele afstudeerperiode werk je aan jouw ontwikkeling tot startbekwame verpleegkundige.

In de eerste periode ligt de nadruk op de centrale zorgverlenersrol (klinisch redeneren, uitvoeren van zorg, gezond gedrag bevorderen, etc.), je neemt besluiten op de basis van de pijlers van evidence based practice (EBP). Dit betekent dat de best beschikbare wetenschappelijke kennis ingezet wordt om zorgvragers de optimale zorg te bieden.

In de tweede periode ga je verder met deze ontwikkeling, maar ligt daarnaast de nadruk op de verdieping van onderzoekend vermogen met het oog op het verbeteren van kwaliteit van zorg. Je gaat een advies uitbrengen over de wijze waarop een innovatie geïmplementeerd kan worden. Je laat dit jaar zien dat je klaar bent om te starten als verpleegkundige in het werkveld.

We vinden het belangrijk dat je zoveel mogelijk ervaring opdoet in verschillende domeinen van de zorg. Daarom loop je tijdens alle 5 de jaren van de opleiding stage, we noemen dat praktijkleren:

 • Jaar 1
  Het stagebureau van de HZ regelt je stageplaats in jaar 1. Je geeft je voorkeur aan voor een plek, zoals het ziekenhuis, een verpleeghuis, de sociale gezondheidszorg (GGD) of de thuiszorg. We houden, als dit mogelijk is, rekening met je voorkeur.
 • Jaar 2
  Je loopt dit jaar 10 weken stages: 5 weken ziekenhuisstage en 5 weken kraamstage (kraamcentra) of 10 weken op een kraamafdeling van het ziekenhuis. Als student help je mee met het zoeken naar een geschikte stageplaats.
 • Jaar 3 en 4
  Je loopt verschillende Verloskundige stages in jaar 3 en 4. Deze worden gefaciliteerd door AP Hogeschool of je kan zelf stages regelen. In jaar 3 heb je de mogelijkheid om in het buitenland stage te lopen.
 • Jaar 5
  Het stagebureau van de HZ regelt wederom je stageplaats in jaar 5. We houden, als dit mogelijk is, rekening met je voorkeur. Stageplaats moet geschikt zijn voor het behalen van de leeruitkomsten behorende voor het laatste leerjaar.
Twee HZ Verpleegkunde & Vroedkunde studenten zijn bezig met een nep bevalling

Meeloopdag 12 maart

Ontdek hoe het is om student Verpleegkunde & Vroedkunde te zijn aan de HZ in Vlissingen!

Meld je aan
Verpleegkunde en Vroedkunde student die bezig is met een nep bevalling
Verpleegkunde en Vroedkunde studenten bij een ziekenhuisbed

Is de gecombineerde hbo-bachelor Verpleegkunde & Vroedkunde (Verloskunde) iets voor jou?

Studenten en docenten vertellen jou meer over deze unieke, gecombineerde opleiding!
Verpleegkunde en Vroedkunde student die een neppe baby vasthoudt
Twee HZ Verpleegkunde & Vroedkunde studenten zijn bezig met een nep bevalling

Studenten aan het woord

Wil jij weten wat onze studenten van de opleiding Verpleegkunde & Vroedkunde (Verloskunde) vinden en waarom ze juist voor deze opleiding hebben gekozen? Lees dan de verschillende ervaringen van onze studenten.

Portret Verpleegkunde & Vroedkunde student Ilja
Ilja, Student Verpleegkunde & Vroedkunde (Verloskunde)

Je krijgt met deze opleiding meer kennis en wordt veel breder opgeleid.

Lees het verhaal van Ilja
Thalia, Student Verpleegkunde & Vroedkunde (Verloskunde)

Ik vind het leuk om andere mensen te helpen.

Lees het verhaal van Thalia
Mija, Student Verpleegkunde & Vroedkunde

Afwisselend studeren in Vlissingen én Antwerpen is best pittig, maar aan het eind heb je wel twee diploma's in de pocket!

Lees het verhaal van Mija

Aanmelden

Wil je je graag aanmelden voor de opleiding Verpleegkunde? Lees hier alles over het aanmeldproces of ga direct naar Studielink.

Let op: tijdens het derde en vierde jaar van de opleiding studeer je volledig in Antwerpen. Alle zaken zoals: DUO, reisproduct/studiefinanciering, verzekeringen en bijvoorbeeld op kamers gaan dien je zelf te regelen.

Toelatingseisen

De opleiding is een gecombineerd traject van 2 studies en vergt daarom veel inzet en doorzettingsvermogen.  Bekijk de toelatingseisen (zie opleiding Verpleegkunde in het schema).

Vrijstellingen

Het is niet mogelijk om met een vierjarig mbo-diploma Verpleegkunde vrijstellingen te krijgen voor de opleiding Verpleegkunde & Vroedkunde (Verloskunde).

21+ toets

Heb je geen diploma waarmee je toelaatbaar bent tot de hbo-opleiding van je keuze en ben je 21 jaar of ouder, maar wil je toch graag starten? Neem dan deel aan het Toelatingsonderzoek 21+. Rond je het traject succesvol af, dan kun je alsnog starten met de opleiding.

Opbouw kosten traject

*In het 2e jaar zijn er aanvullende kosten voor AP, te weten: startpakket: €85; opleidingsgebonden kosten €101 en waarborg stagepakken €50.

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie over deze opleiding? Neem dan contact op met via tel. 0118-489752 of via verpleegkunde@hz.nl.
Of heb je algemene vragen? Stuur een mail naar info@hz.nl of bel 0118-489890.
Voor advies kan je ook in gesprek gaan met onze studiekeuzeadviseur. Vul dit formulier in en de studiekeuzeadviseur neemt contact met je op.

Twee Verpleegkunde en Vroedkunde studenten bij het HZ gebouw

Ga jij straks aan de slag als verpleegkundige en verloskundige?

Download de brochure met alle informatie over dit unieke gecombineerde opleidingstraject.

Na de opleiding

Gefeliciteerd, je bent afgestudeerd! Je mag vanaf nu de titels ‘Bachelor of Nursing’ (diploma van de HZ) en ‘Bachelor in de Vroedkunde’ (diploma van AP Hogeschool in Antwerpen) achter je naam zetten.

Let op: je diploma Vroedkunde van AP Hogeschool is een buitenlands diploma. Om geregistreerd te worden in het Nederlandse BIG-register, doe je na diplomering een verzoek hiertoe bij het Ministerie van VWS. Het betreft een automatische erkenningsprocedure, wat betekent dat je direct in het BIG-register wordt opgenomen.

Gefeliciteerd, je bent afgestudeerd! Als verpleegkundige en verloskundige kun je na het voltrekken van jouw registratie in het BIG-register aan de slag in de zorg binnen de landen die behoren tot de Europese Unie. Denk aan:

 • Eerstelijns verloskundige: (eigen) verloskundigepraktijk
 • Tweedelijns of klinische verloskundige: verloskundigen werkzaam in het ziekenhuis
 • Echoscopist (na een vervolgopleiding)
 • Verpleegkundige in het ziekenhuis
 • Sociale verpleegkundige (GGD)
 • Jeugdverpleegkundige (JGZ)
 • Wijkverpleegkundige
 • Verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
 • Verpleegkundige in een verpleeghuis

Wil je na de opleiding Verpleegkunde & Vroedkunde (Verloskunde) doorstuderen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Er zijn specialistische vervolgopleidingen voor verpleegkundigen, zoals:

 • Specialistische Vervolgopleiding tot Kinderverpleegkundige (SVK),
 • Cardiologie verpleegkundige of geriatrisch verpleegkundige
 • IC-verpleegkundige

Je kunt natuurlijk ook verder studeren op master niveau. Het kan zijn dat je voorafgaand aan een master eerst een pre-master moet volgen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Masters Verpleeg- en Vroedkunde
 • Verplegingswetenschappen
 • Physician Assistent Verloskunde

Studiekeuzehulp

Ontdekken of deze opleiding bij je past? Dan kan het helpen deel te nemen aan een studiekeuzeactiviteit. Meld je aan voor een van onderstaande activiteiten.

Vraag het een student!

Heb jij vragen over een opleiding, de HZ of het studentenleven? Vraag het aan één van onze studenten.

Open Dag

Ervaar hoe het is om aan de HZ te studeren op zaterdag 6 april.

Toon alle studiekeuzeactiviteiten

Ontdek de opleiding @hzuniversityofappliedsciences

Kijk ook eens naar deze opties

Verpleegkunde (HBO-V)

Als verpleegkundige werk je met veel verschillende mensen van jong tot oud en van ziek tot gezond.…
Portret van mannelijke Social Work studenten voor een muur met posters

Social Work

Ieder mens heeft ‘ups-and-downs’ in het leven, maar soms zijn er problemen, soms tijdelijk, soms…

Pedagogiek

Begeleid en coach jij straks kinderen, jongeren en hun opvoeders? Als pedagoog ondersteun je…
Leraar Basisonderwijs student die leerlingen helpt met hun schoolwerk

Leraar Basisonderwijs

De leerkracht is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Naast kennis en vaardigheden, geef…