Wim Huibregtse

Wim Huibregtse

Na jarenlang te hebben gewerkt bij energiecentrales maakte Wim Huibregtse in 2016 de overstap naar de HZ.

Hij is nauw betrokken geweest bij het maken van de AD-opleiding Energietransitie Engineer waarin de belangrijke energievraagstukken centraal staan.

Projecten

Energie

Energielandschap De Groene Kamers

Waterstof is voor de industrie in Zeeland een zeer belangrijke grondstof. Het wordt nu al veel…