Na zestien jaar in het bedrijfsleven te hebben gewerkt als energietechnoloog is Roel sinds november 2021 werkzaam als docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Delta Power.

Hij heeft in de loop der jaren brede kennis en ervaring opgedaan rondom de energietransitie in de industrie en de gebouwde omgeving. Daarbij valt te denken aan de implementatie van duurzame energieopwekking, systeemintegratie, opslagtechnieken van warmte en elektriciteit, toepassing van (groene) waterstof en vraagstukken die verband houden met de warmtetransitie. “Het is ontzettend leuk, maar ook belangrijk om de technische kennis en ervaring te delen met onze toekomstige ingenieurs. Via Delta Power wil ik graag mijn bijdrage leveren, om de verbinding tussen onderwijs en onderzoek te versterken."

Projecten

Vitaliteit

Samen leren en opleiden in het basisonderwijs

Energie

Z-GRID

De afgelopen 10 – 20 jaar is hard gewerkt aan technische innovaties rond energieproductie,…

Energie

Energielandschap De Groene Kamers

Waterstof is voor de industrie in Zeeland een zeer belangrijke grondstof. Het wordt nu al veel…