Excellence and Innovation in Education header

Hilde Kooiker - den Boer

Docent-onderzoeker

Hilde is opgeleid tot leerkracht in onze eigen opleiding leraar basisonderwijs. Daarna studeerde ze Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht, waar ze onderzoek deed naar de invloed van tekststructuur op het begrip en de waardering van studieboekteksten in het vmbo. Zij werkte tien jaar in het basisonderwijs en is sinds 2012 docent Nederlands bij de opleiding leraar basisonderwijs van de HZ University of Applied Sciences. Binnen het lectoraat Excellence and Innovation in Education vertegenwoordigt Hilde de pijler geletterdheid. Ze is projectmanager van de Werkplaats onderwijsonderzoek Leesvaardigheid, waarin leraren uit de gehele onderwijskolom in Zeeland op onderzoekende wijze gezamenlijk werken aan versterking van hun leesonderwijs. Daarnaast doet Hilde als promovendus aan de Universiteit Utrecht onderzoek naar mogelijkheden om in de bovenbouw van het basisonderwijs leesonderwijs te integreren in lessen wetenschap & technologie. De focus ligt daarbij op het aanleren van kennis over de structuur van teksten.