Onderzoek expertise valorisation management 002

Hans de Bruin

Lector Expertise and Valorisation Management

Hoe vooruitgang te boeken tussen mensen met verschillende wereldbeelden? Mijn motivatie is een idealistische. Hoe maken we samen de wereld een beetje beter?
Als lector Expertise- en Valorisatiemanagement houd ik me bijna dagelijks bezig met deze vraag: hoe kunnen we elkaars expertise zo benutten dat we samen de goede dingen doen? Ik werk op een breed terrein van onderwerpen, omgevingsmanagement, energietransitie, mobiliteit, maar net zo goed voor vraagstukken op het gebied van dementie of kanker. Studenten maken kennis met de wetenschappelijke benadering van het systeemdenken.
Drie competenties zijn hierbij van belang, namelijk conceptueel denken, kritisch reflecteren en verbinden. Met deze competenties kun je de 'veranderingsfacilitator ' worden waar we naar streven. We doen dit samen, aan de hand van inhoud en met oefeningen. We leren elkaar te bevragen: wat is je doel en wat zijn je aannames? Zo ontdekken we dat mensen verschillende wereldbeelden, aannames en overtuigingen hebben. Welke stappen kun je uiteindelijk zetten die beargumenteerd wenselijk en cultureel haalbaar zijn? De theorie die we hiervoor gebruiken is de sociale theorie van een duurzame samenleving. Ik ben in 1987 afgestudeerd als informaticus aan de TU Delft en in 1995 gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Naast mijn werk aan onderzoeksuniversiteiten en bij de HZ heb ik ervaring opgedaan als software-engineer en consultant in het bedrijfsleven.