Hans de Bruin

Hans de Bruin

Hoe vooruitgang te boeken tussen mensen met verschillende wereldbeelden? Hans' motivatie is een idealistische. Hoe maken we samen de wereld een beetje beter?

Als lector Expertise- en Valorisatiemanagement houdt Hans zich bijna dagelijks bezig met de vraag: Hoe kunnen we elkaars expertise zo benutten dat we samen de goede dingen doen? Ik werk op een breed terrein van onderwerpen, omgevingsmanagement, energietransitie, mobiliteit, maar ook voor vraagstukken op het gebied van dementie of kanker.
Studenten maken kennis met de wetenschappelijke benadering van het systeemdenken. Drie competenties zijn hierbij van belang: conceptueel denken, kritisch reflecteren en verbinden. Met deze competenties kunnen ze veranderingsfacilitator worden.
Ze doen dit samen, aan de hand van inhoud en met oefeningen. Ze leren elkaar te bevragen: Wat is je doel en wat zijn je aannames? Zo ontdekken ze dat mensen verschillende wereldbeelden, aannames en overtuigingen hebben. Welke stappen kun je uiteindelijk zetten die beargumenteerd wenselijk en cultureel haalbaar zijn? De theorie die hiervoor wordt gebruikt is de sociale theorie van een duurzame samenleving.
Hans is in 1987 afgestudeerd als informaticus aan de TU Delft en in 1995 gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Naast zijn werk aan onderzoeksuniversiteiten en bij de HZ heb ik ervaring opgedaan als software-engineer en consultant in het bedrijfsleven.

Projecten

Vitaliteit

Expertise Management Methodology (EMM)

We leven in een complexe maatschappij die continu aan het veranderen is. De vraag is: Hoe kunnen we…

Vitaliteit

I-KNOW-HOW 'working with cancer'

Via deze innovatieve diensten trachten we om het aantal mensen met kanker die aan de slag blijven…

Energie

INCASE

Twee studenten die kletsen in het HZ gebouw in Middelburg
Vitaliteit

Minor Fit for the Future

Een Facilitator of Change maakt impact door wenselijke en strategische verbeteringen te vinden en…

Vitaliteit

SAIL

Kustregio's in het 2 Zeeën-gebied hebben te maken met specifieke uitdagingen in verband met de…

Meerdere studenten die samen kletsen in de HZ
Vitaliteit

Sociale theorie van een duurzame; samen lerende…

Mensen en hun omgeving worden in de sociale theorie centraal gesteld. Op individueel niveau streeft…

Toeristisch vervoer 2.0- een integraal onderzoek naar…

'''Toeristische en recreatieve activiteiten''' horen bij de provincie Zeeland. Het zijn…

Persoon die wereldbol vasthoudt met zon en grasveld op de achtergrond
Vitaliteit

We Got to Move

Het thema van dit verhaal is dat we in beweging moeten komen. De wereld om ons heen verandert. Wij,…

Onderzoeker met klein zonnepaneel bij een scherm

Werkzaamheden KC EVM