HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving doet onderzoek naar sociaal-maatschappelijke en desgewenst economische kwesties in Zeeland. De onderzoekers herkennen zo trends en ontwikkelingen in Zeeland, beschrijven en analyseren deze.

Met deze kennis en verdieping wil het kenniscentrum bijdragen aan de kwaliteit van leven in Zeeland. Door te monitoren, te onderzoeken wat inwoners vinden, ervaren en doen, door inwoners actief mee te laten denken over de onderzoeksthema’s, hen te informeren en mee te laten praten over de uitslagen daagt het kenniscentrum inwoners uit om verder te kijken. Ook stimuleert ze daarmee hun betrokkenheid bij de maatschappij.

Beschrijven, vergelijken en verklaren

De onderzoekers doen meer dan data aanleveren. De data zijn een middel om de onderzoeksvragen te beantwoorden. “Wij beschrijven, vergelijken, verklaren en plaatsen gegevens binnen de Zeeuwse context. Wij hebben daarbij oog voor regionale en landelijke ontwikkelingen en voor bevindingen uit ander onderzoek.” De onderzoekers zijn deskundig in hun vakgebied, opereren onafhankelijk, zijn betrouwbaar en werken zoveel mogelijk samen, enerzijds met de mensen over wie het onderzoek gaat, anderzijds met organisaties en instellingen die bijdragen aan de kennisoptimalisatie en – deling in Zeeland.

Onderzoeksfunctie Het kenniscentrum werkt in eerste instantie in opdracht van de provincie, die een deel van haar beleid baseert op de gegevens van het kenniscentrum. Organisaties, instellingen en bedrijven kunnen ook met vragen aankloppen. De onderzoeksfunctie van de provincie was eerder ondergebracht bij de ZB. Sinds 30 juni 2021 valt deze onder vlag van de HZ.

Lees meer over het kenniscentrum op haar eigen website.

Projecten

Deelnemers

Lectoren

Coördinatoren

Ruben De Cuyper
Ruben De Cuyper

Onderzoekers

Jolanda van Overbeeke
Jolanda van Overbeeke
Luc Verschuren
Luc Verschuren
Siri Pisters
Siri Pisters

Nieuws

15 april Leestijd: 4 min.

Zeeland maakt kennis met het Delta Climate Center

Portret van onderzoeker Jaco de Smit
18 december Leestijd: 1 min.

Wintereditie van HZ Discovery is verschenen

02 november Leestijd: 4 min.

Delta Climate Center in Vlissingen krijgt steeds meer vorm