Dorp 1600x400 header

Ruben De Cuyper

Coördinator en onderzoeker HZ KCZS

Ruben De Cuyper is socioloog en promoveerde in 2015 aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2018 is hij teamleider en senior onderzoeker bij het Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving.
Ruben doet onderzoek naar de kwaliteit van leven in Zeeland zoals ervaren door de inwoners. Daarbij is hij vooral geïnteresseerd in verhuisbewegingen (van jongeren) vanuit en naar Zeeland, ervaring van inwoners ten aanzien van hun fysieke leefomgeving en in vraagstukken rond maatschappelijke participatie en sociale betrokkenheid.