Uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2023 blijkt dat HZ-studenten opnieuw tevreden zijn over hun opleiding en hogeschool. Op alle 50 onderdelen van zeven landelijk getoetste thema’s geven de studenten de HZ een score die significant hoger ligt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De kwaliteit is hiermee zeer constant.

Waardering van studenten
Van januari tot en met maart 2023 gaven studenten hun oordeel over hun studie. Dit jaar was de HZ-respons 46%, ten opzichte van een landelijke respons van 34%. De NSE-resultaten laten een heel positief en constant beeld zien, met scores die significant boven het landelijk hbo-gemiddelde liggen. Onderstaand een kort overzicht van de belangrijkste resultaten.

Resultaten kernthema's, deze zijn vergeleken met andere hogescholen (benchmark):

  • Van de zeven kernthema’s scoren studiebegeleiding (3,97 op een schaal van 5), aansluiting op de beroepspraktijk (3,95) en betrokkenheid en contact met de opleiding (3,90) het hoogste.
  • HZ-studenten zijn tevreden over hun ‘opleiding in het algemeen’ (3,80) en ‘de sfeer op de opleiding’ (4,20). Ze antwoordden daarnaast positief op de vraag ‘zou je jouw opleiding opnieuw kiezen’ (3,75).
  • Van het kernthema ‘tevredenheid in het algemeen’ worden de ‘sfeer’ (4,19), ‘studiefaciliteiten’ (3,89), de ‘verworven algemene vaardigheden’ (3,89), de studeerbaarheid van de opleiding (3,87) en de docenten (3,85) het hoogst gewaardeerd.

Een bevestiging
“We waarderen de hoge betrokkenheid van onze studenten en dat ze hun ervaringen hebben gedeeld via de NSE,“ vertelt Barbara Oomen, voorzitter van het CvB. “De resultaten passen precies bij wat we nastreven: het zijn van een persoonlijke hogeschool, waar studenten in een prettige en bruisende omgeving worden opgeleid en begeleid tot de professionals van de toekomst. We zijn ook trots dat we met de resultaten op hetzelfde hoge niveau blijven als dat van vorig jaar. Dat is een groot compliment waard aan alle HZ-medewerkers die dit mogelijk maken.”

Verbeteren en innoveren
De NSE vormt een bron van informatie voor de HZ en toekomstige HZ-studenten. De resultaten worden gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie te blijven verbeteren en om te innoveren. Studiekiezers zien de kwaliteit van de school door de ogen van de huidige student wat kan helpen bij het maken van de studiekeuze.

*****

Nationale Studenten Enquête
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een jaarlijks landelijk tevredenheidsonderzoek onder studenten uit het hoger onderwijs. Dit jaar zijn studenten van 75 hogescholen en universiteiten uitgenodigd om de NSE in te vullen. De NSE-resultaten worden gepubliceerd op www.studiekeuze123.nl en dienen als basis voor onder meer de Keuzegidsen. De NSE valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. Dit is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.