Waarom heb je gekozen om Watermanagement te gaan studeren?
“Omdat de studie breed is opgezet. Ik kom van het vwo en dus was een universitaire opleiding een meer logische stap geweest, toch heb ik voor Watermanagement gekozen. Ik wilde namelijk iets doen wat verschillende vakgebieden omvat en niet focussen op bijvoorbeeld alleen biologie, dat is universitair vaak wel zo. Bij deze opleiding verdiep je je onder andere in aardrijkskunde, biologie en economie. Dat is een mooie mix van alles wat ik interessant vind.”

Hoe bevalt Vlissingen je?
“Ik voel me prima hier. Voordat ik hier kwam studeren wist ik nog niets van Vlissingen, maar ik heb Zeeland wel leren waarderen sinds ik hier woon. Het strand is een groot voordeel! Je kan lekker wandelen langs de boulevard en in de zomer zelfs barbecueën op het strand. En wat veel mensen denk ik niet weten van de HZ, is dat er veel internationale studenten zijn. Ik denk zelfs dat de HZ een van de meest internationale hogescholen van Nederland is."

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Je hebt deelgenomen aan het HZ Honours Programme, hoe was dat?
“Omdat ik meer uitdaging zocht naast mijn studie heb ik me aangemeld voor het Honours Programme. Je krijgt de kans om je te verdiepen in een onderwerp en op reis te gaan. Aan de hand van interesses wordt een groep van zo’n vijftien studenten ingedeeld in kleinere groepen. Het onderwerp moet een wereldprobleem zijn en daar ga je onderzoek naar doen. Als het voorlopige onderzoek wordt goedgekeurd krijg je geld om op reis te gaan naar het land dat daarbij past. Je leert er heel veel van en breidt je netwerk uit. Ik heb het onderwerp samen met mijn groepje echt gekozen met het idee om ermee door te gaan na het Honours Programme.”

“In mijn geval zijn we afgereisd naar Canada en de Verenigde Staten. We hebben daar vijf weken onderzoek gedaan naar Vertical Farming. Een Vertical Farm is een geconcentreerde productielocatie voor voedsel waarbij je niet afhankelijk bent van externe effecten zoals het klimaat. Waarbij je alles in theorie volledig geautomatiseerd kunt produceren. Dat betekent dat je misschien één of twee mensen nodig hebt voor een productiehoeveelheid waar je normaal honderd keer zoveel mensen voor nodig hebt.”

Waar doe je onderzoek naar tijdens je afstudeerstage?
“Voor mijn afstudeeronderzoek ben ik vijf weken naar Japan geweest om te observeren en interviews af te nemen. Mijn onderzoek gaat over de Vertical Farming-markt in Japan, de ontwikkeling van deze sector in de komende tien jaar en de bijdrage die deze ontwikkeling kan leveren aan het veranderen van het voedselsysteem.”

Wat vond je het leukste van de opleiding?
“Het leukste vind ik dat je leert om open te denken en in systemen te denken. Een open kijk, dat is een manier van denken die je leert tijdens de opleiding. In de vier jaar dat ik nu studeer op de HZ heb ik veel kansen gekregen om mijzelf naast mijn studie te ontwikkelen. Omdat de HZ kleiner is kom je sneller in contact met mensen. Inmiddels heb ik een regionaal netwerk opgebouwd.”

Heb je advies voor studiekiezers?
“Sowieso rondzoeken op internet naar de verschillende opleidingen en programma’s. Ga naar een open dag en praat met de huidige studenten. Ik heb het idee dat studenten bang zijn om een brede studie te kiezen, omdat het niet concreet genoeg is, maar juist het interdisciplinaire en een brede kijk op zaken ontwikkelen is ook zeer waardevol. Er zijn al zoveel specialisten, mensen die deze specialisten kunnen verbinden en de grote lijnen kunnen zien zijn ook zeker nodig.”

Lees meer over de opleiding Watermanagement aan de HZ