Celine volgt de deeltijdopleiding Bedrijfskunde aan de HZ. Ze is altijd op zoek naar manieren om zich te blijven ontwikkelen. Deze hbo-opleiding is haar springplank naar haar volgende doel: een universitaire master. "Het is heel fijn dat ik dit 'om de hoek' aan de HZ kan realiseren."

Komt de keuze voor een deeltijdopleiding vanuit je werkgever of vanuit je persoonlijke ambitie?

“Het initiatief komt uit mijzelf. Ik volg de opleiding voor mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dat ik de opleiding zelf betaal, geeft me veel autonomie en dat vind ik ook wel prettig. De deeltijdopleiding Bedrijfskunde zie ik als een waardevolle springplank naar mijn volgende doel: een master halen. Ik ben heel blij met de stap die ik genomen heb. Ik heb mij aan de HZ na één jaar al zo goed kunnen ontwikkelen en ik heb waardevolle contacten gelegd met medestudenten en docenten.”

Wat was voor jou de trigger om een deeltijdopleiding te gaan doen?

“Mijn gedachte over deeltijd werd echt concreet toen ik de opleiding Lean Six Sigma volgde, een uitgebreide training voor procesoptimalisatie. Dat was ontzettend uitdagend en leuk. Niet alleen doordat ik kennismaakte met nieuwe theorieën en methodes, maar ook door het ‘afstoffen’ van vakken die ik lang geleden gevolgd had. Na het behalen van mijn diploma was ik zeer gemotiveerd en enthousiast om door te studeren. En om mijn wens van het halen van een universitaire master in vervulling te laten gaan, was het nodig om een bacheloropleiding te halen. Het is heel fijn dat ik dit 'om de hoek' aan de HZ kan realiseren."

Waarin heb je je tot nu toe op professioneel vlak ontwikkeld?
“Ik functioneer al jaren op hbo+ niveau, maar met deze opleiding ontwikkel ik me in de volle breedte. Het verruimt mijn blik. Ik heb al veel ervaring met financiën en procesoptimalisatie, maar nu leer ik bijvoorbeeld ook over economie & recht. Mijn bagage wordt groter. En het leuke is: ik ben me er veel meer van bewust dat deze facetten allemaal met elkaar verweven zijn. Ik vergelijk dat weleens met het hebben van een auto. Eerst zie je amper een Audi rijden. Tot je er eentje hebt. Dan zie je ze opeens overal. Dat heb ik bijvoorbeeld met de juridische kant van bedrijfskunde. Nu ik er meer kennis over heb, zie ik het opeens op allerlei plaatsen terugkomen.”

Groei je ook op persoonlijk vlak tijdens een deeltijdopleiding?

“Absoluut. Om twee redenen. Veel aspecten van de opleiding hebben niet alleen betrekking op je vak, maar ze dwingen je ook iets te vinden van de wereld om je heen. Denk bijvoorbeeld aan economie of recht. Niet alleen ons werk is ervan doordrongen, maar de hele maatschappij. De opleiding vormt me hier verder in. Daarnaast is er natuurlijk de wisselwerking met mijn medestudenten. Het is leerzaam om mensen te treffen met dezelfde ambitie, die tegelijkertijd een heel andere achtergrond hebben. Een ander vakgebied, een andere levensfase, andere kennis. Ook al werkt iedereen volgens zijn of haar eigen planning; we zoeken elkaar vaak op om met elkaar te sparren. Jij helpt de ander, de ander helpt jou. Zo zorg je een beetje voor elkaar. Ik ben ook studentbuddy geworden, zeg maar een ‘steuntje in de rug’ voor deeltijdstudenten die even zoekende zijn of vastzitten in hun leerproces. Zeker aan de start van de opleiding komt er best wel veel op je af en het kost best even tijd om je draai te vinden in het studeren. Het is zonde als studenten daardoor afhaken. ”

Als je een opleiding puur vanuit je eigen motivatie volgt, is het dan makkelijker om je privétijd op te offeren?

“Ik heb misschien iets makkelijker praten dan sommige andere studenten, omdat ik thuis in een rustig vaarwater zit. Maar anders had ik ook wel een weg gevonden. Als ik gemotiveerd ben, dan ga ik er ook 100% voor. Ik denk dat die motivatie bij de meeste deeltijders wel aanwezig is. Zeker wanneer je een opleiding combineert met werk, heb je dat gewoon nodig. Je moet meerwaarde zien in de groei die je doormaakt. Je doel willen halen. Niet voor een ander, maar in de eerste plaats voor jezelf.”

Hoe verhoud jij je tot de docenten? Voelt dat als docent-leerling, of kun je het meer zien als een samenwerking?

“Een docent beoordeelt jouw werk, dus die hiërarchische verhouding is er natuurlijk gewoon. Maar daarbinnen voel ik een heel grote mate van gelijkwaardigheid. Gesprekken voelen eerder als conversaties tussen vakgenoten. En ook de docenten staan erg open voor feedback. Ze horen graag wat er goed gaat en waar de knelpunten liggen. Dit is ook de reden dat ik (mede-)initiator ben van de kwaliteitskring. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld evalueren wat er in de aanpak goed gaat en wat niet. En een open gesprek daagt meer uit tot het zoeken naar gezamenlijke oplossingen. Iedereen voelt zich gezien en de toon is vaak veel positiever en constructiever.”

Zit het van nature in je om bij dit soort dingen bij te springen?

“Ja, een beetje wel. Ik kijk altijd hoe processen beter, professioneler of leuker kunnen verlopen. Daar zit ook mijn grootste passie voor bedrijfskunde. Ik ben ook iemand die er graag acties aan koppelt. Dus niet alleen aankaarten, maar ook meedenken of meewerken aan een oplossing. Dat houdt wel eens in dat ik me soms tegen een docent aan bemoei, gevraagd of ongevraagd, haha. Omdat ik denk dat we daar de hele groep, studenten en docenten, weer een stap verder helpen. Ik vind het ook heel fijn dat de HZ openstaat voor eigen initiatieven. Zo ben ik gekomen met een idee gekomen voor een purpose college voor het hele HZ-domein van Bedrijfskunde. Het ziet ernaar uit dat dit gerealiseerd gaat worden.”

Wat zijn je ambities, naast het volgen van een master?

“Ik wil me vooral zo breed mogelijk blijven scholen. Dat verruimt mijn blik en het geeft simpelweg meer mogelijkheden in mijn carrière. Het is fijn om te weten dat je ergens hoog in de boom kunt zitten, maar dat je ook haakjes hebt om jezelf te kunnen specialiseren. In beide rollen zie ik wel wat. Ik ben gek op het samenbrengen van specialisten om een doel te bereiken. En in het leggen van verbindingen binnen een organisatie. Maar ik sluit ook niet uit dat ik mijzelf ooit nog eens specialiseer in een specifieke tak van sport.”

Heb je een advies voor toekomstige deeltijdstudenten Bedrijfskunde?

“Wees zichtbaar, proactief, help elkaar. En zorg dat je je planning realistisch afstemt op je eigen situatie. Het is flexibel studeren, dus je hebt zelf de hand in de opbouw en het tempo. Maak gebruik van die vrijheid. Heb je de ruimte om de opleiding snel te doorlopen? Doe het dan vooral. Maar langzamer is ook oké. Het is belangrijker dát je je doel behaalt dan het tempo waarin je dat doet. En als je even een ‘leerdipje’ hebt, zoek dan vooral contact en trek je niet terug. Zoek steun bij je studieloopbaancoach, de studentbuddy of een medestudent. Want over het algemeen lopen we allemaal tegen dezelfde uitdagingen aan!”

Lees meer over de opleiding Bedrijfskunde in deeltijd aan de HZ