College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is het bevoegd gezag van de HZ. Het College van Bestuur wordt gevormd door de heer J. (John) Dane MSc. Hij wordt ondersteund door het bestuurssecretariaat onder leiding van de bestuurssecretaris.

College van Bestuur
J.L. (John) Dane MSc.
E-mail: john.dane@hz.nl

John Dane is vanaf 2014 verbonden aan de HZ. Van januari 2014 tot september 2014 was hij werkzaam als managing director van de Academie voor Economie & Management en Scaldis Academy. Vanaf 1 september 2014 is hij benoemd tot lid van het College van Bestuur. Met ingang van 1 januari 2019 vormt hij het College van Bestuur.

Nevenfuncties
John Dane heeft de volgende nevenfuncties:

 • Directeur HZ University of Applied Sciences Holding B.V.
 • Voorzitter Raad van Commissarissen The Work Zone
 • Lid Stichtingsbestuur Associate Degree Academy Roosendaal
 • Lid programmaraad Operationeel Programma Zuid (OP-Zuid)
 • Lid algemeen bestuur Huis van de Techniek
 • Lid De Maatschappij afdeling Zeeland
 • Penningmeester bestuur Dockwize
 • Lid Economic Board Zeeland
 • Lid AVA Impuls Zeeland
 • Lid Algemene Vergadering Vereniging Hogescholen
 • Lid bestuur DCO
 • Lid Jury Zeeuws Familiebedrijf van het Jaar Award
 • Lid Jury Zeeuwse Innovatieprijs Emergo
 • Lid stuurgroep Zeeland Connect
 • Lid Comité van Toezicht Interreg Vlaanderen-Nederland
 • Lid Topteam Topsector Water & Maritiem
 • Adviseur/ statutair directeur Agrojuice Holding B.V. (betaald)

Dsc 4542 Medium Uitsnede

John Dane


Secretaris College van Bestuur
Mr. M. (Rien) de Klerk
Tel.: 0118 - 489 203 / 06-537 306 93
E-mail: m.de.klerk@hz.nl

Profielschets voorzitter College van Bestuur
Bekijk hier de profielschets voorzitter College van Bestuur