College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is het bevoegd gezag van de HZ. De HZ kent een tweehoofdig bestuur, bestaande uit de heer ir. A.P. (Adri) de Buck (voorzitter CvB) en de heer J. (John) Dane MSc. (lid CvB). Het CvB wordt ondersteund door het bestuurssecretariaat onder leiding van de bestuurssecretaris. 
 
ir. A.P. (Adri) de Buck – voorzitter College van Bestuur
Adri de Buck is sinds 1996 verbonden aan de HZ. Van 1996 tot 2002 bekleedde hij de functie van directeur facilitaire diensten. Vanaf 2002 is hij lid van het College van Bestuur, waarvan vanaf 2007 als voorzitter. In het kader van roulerend voorzitterschap heeft Adri het voorzitterschap in de periode 2010-2012 overgedragen aan zijn collega bestuurder. Vanaf september 2012 is het voorzitterschap weer belegd bij Adri. In november 2013 heeft de Raad van Toezicht besloten het roulerend voorzitterschap niet te continueren. Het CvB kent sindsdien daarom één vaste voorzitter, in de persoon van Adri.
E-mail: adri.de.buck@hz.nl

Nevenfuncties – uit hoofde van voorzitterschap CvB HZ
 • Voorzitter Raad van Commissarissen The Work Zone (TWZ)
 • Directeur HZ University of Applied Sciences Holding B.V.
 • Lid algemeen bestuur SURF
 • Lid platformbestuur ICT en Onderwijs van SURF
 • Lid programmaraad Operationeel Programma Zuid (OP-Zuid)
 • Lid onderwijscommissie Brabants Zeeuws Werkgeversoverleg (BZW)
 • Lid Wetenschappelijke Raad Zeeland (WRZ)
 • Lid bestuurscommissie ICT Vereniging Hogescholen
 • Voorzitter a.i. Technocentrum Zeeland
 • Lid bestuur en penningsmeester Kennis Netwerk Delta Water (KNDW)
 • Lid bestuur Maintenance Education Consortium
 • Voorzitter bestuurlijk overleg Zeeland Centraal
 • Lid overleg Onderwijs en Arbeidsmarkt


Overige nevenfuncties
 • Bestuurslid De Maatschappij afdeling Zeeland

J.L. (John) Dane MSc. – lid College van Bestuur
John Dane is vanaf 2014 verbonden aan de HZ. Van januari 2014 tot september 2014 was hij werkzaam als managing director van de Academie voor Economie & Management en Scaldis Academy. Vanaf 1 september 2014 is hij benoemd tot lid van het College van Bestuur. 
E-mail: john.dane@hz.nl

Nevenfuncties
 • Penningmeester bestuur Stichting Foodport Zeeland
 • Penningmeester bestuur Stichting Kunst en Cultuur Vlissingen, de Cultuurwerf
 • Adviseur/ statutair directeur Agrojuice Holding B.V. (betaald)
 • Bestuurslid DCO
 • Voorzitter stuurgroep Zeeland Connect
Portefeuilleverdeling

Portefeilleverdeling-College-van-Bestuur


Secretaris College van Bestuur
Mr. M. (Rien) de Klerk
Tel. : 0118 - 489 203 / 06-537 306 93
E-mail: m.de.klerk@hz.nl

Vergoedingen College van Bestuur
Bekijk hier het overzicht van de verkregen vergoedingen van het College van Bestuur.

Profielschets voorzitter College van Bestuur
Bekijk hier de profielschets voorzitter College van Bestuur


Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×