A. (Ab) Smit, met ingang vanaf 1 januari 2023.

Hart voor Zeeland

“Als geboren en getogen Zeeuw voel ik me sterk verbonden met Zeeland. Het spreekt mij erg aan om in het hoger onderwijs en in het bijzonder aan de HZ aan de slag te gaan. Ik werk graag met jonge en bevlogen mensen aan de toekomst. Het Instellingsplan en de visie van de HZ, ‘Bijdragen aan een betere wereld’, inspireren mij. Daar wil ik samen met medewerkers en studenten invulling aan geven. Via onderwijs en praktijkgericht onderzoek werken we zo samen aan oplossingen voor de vraagstukken waar we als samenleving voor staan."

Ab Smit
November 2022

• Bestuurder (penningmeester) Dockwize BV
• Bestuurder Vereniging Diensten Centrum Onderwijs
• Voorzitter Raad van Commissarissen The Work Zone BV
• Lid Raad van Toezicht Stichting Viazorg
• Lid Bestuurscommissie Mens en Organisatie Vereniging Hogescholen
• Lid Zeeuws Bestuurdersoverleg Onderwijs
• Lid Bestuurlijk Overleg Centre of Expertise KennisDC Logistiek
• Lid non-executive board Zeeland Connect
• Lid klankbordgroep Zeeuwse Marketing

Ab Smit heeft op dit moment geen overige nevenfuncties.