Post-hbo

Begeleiden bij Rouw en Verlies

Begeleiding bij rouw en verlies

Rouw en verlies zijn onlosmakelijk met het leven verbonden. Toch blijkt het vaak lastig om met het verlies van onszelf of anderen om te gaan. De post-hbo opleiding ‘Begeleiden bij rouw en verlies’ leidt professionals uit het werkveld op tot deskundige begeleiders op het gebied van verlies- en rouwproblematiek.

In een gejaagde en prestatiegerichte maatschappij blijkt het vaak lastig om met het verlies van onszelf of anderen om te gaan. Terwijl vroeg of laat ieder mens te maken krijgt met een vorm van verlies of rouw. Denk bijvoorbeeld aan een scheiding of het verlies van een dierbare. Om dit verlies te integreren in het leven is er behoefte aan betrokken en deskundige zorgprofessionals. Volg de HZ post-hbo opleiding ‘Begeleiden bij rouw en verlies’, in samenwerking met klinisch psycholoog en rouwspecialist, Manu Keirse.

Tijdens de 1,5 jaar durende opleiding wordt er aandacht besteed aan thema’s zoals rouwmethodiek, kind en rouw, scheiding, trauma en rouw, zelfdoding, zingeving en religie. Je krijgt les van topdocenten uit zowel Nederland als België, waaronder psychiater Bram Bakker en professor en klinisch psycholoog Manu Keirse en hoogleraar Joachiem Duyndam. Ben jij een professional die graag zijn of haar kennis op het gebied van rouw en verlies zou willen verbreden? Dan is deze post-hbo opleiding iets voor jou. Na het afronden van deze opleiding ben je in staat cliënten bij te staan op het gebied van rouw en verlies binnen de organisatie waarvoor je werkzaam bent.

Lees meer

Kenmerken

 • Post-hbo
 • Cursus
 • 18 Maanden
 • Nederlands
 • Hotel- en Congrescentrum de Zeeuwste Stromen Renesse
Opbouw opleiding

Opbouw opleiding

De opleiding bestaat uit verschillende themamodules, workshops en masterclasses van toonaangevende deskundigen op het gebied van rouw – en verliesverwerking. Daarnaast leveren ervaringsdeskundigen een bijdrage aan de modules.

Over de opleiding

Tijdens de opleiding werk je aan je kennisniveau, inzicht en handelen door actief te leren. Dit doe je door te werken vanuit relevante casuïstiek: realistische beroepssituaties uit het werkveld. Naast het toepassen van de theorie, reflecteer je op je handelen, kijk je naar persoonlijke en professionele motieven en leer je in toenemende mate deze beroepshandelingen uit te voeren in het werkveld.

Je neemt als student persoonlijke en praktijkervaringen als uitgangspunt bij het leren. Daarnaast leer je van en met elkaar, je krijgt dilemma’s en verschillende perspectieven voorgelegd, waarna je de verdieping opzoekt.

Je leert je eigen visie te ontwikkelen naar aanleiding van de aangeboden kennis. Als hulpverlener moet je in staat zijn te reflecteren op je eigen handelen omdat juist het eigen handelen in relatie tot de cliënt bepalend is voor de kwaliteit van de hulpverlening. In het praktijkleren laat je zien dat je in staat bent kennis, methodiek en de juiste attitude te verbinden. Beroepshouding en vaardigheden zijn belangrijke onderdelen in de opleiding, daar je als begeleider in rouw en verlies zelf het instrument van je handelen bent.

Lesmodules

Lesmodules

Bekijk hieronder het overzicht van lesmodules. Alle modules worden verzorgd door docent Luuc Smit.

Modules
 • Module 1: Introductie
 • Module 2: Rouwtaken; inclusief een masterclass van Manu Keirse
 • Module 3: Kinderen en Rouw; inclusief een masterclass van Manu Keirse
 • Module 4: Empathie & Aandacht; inclusief een masterclass van Joachiem Duyndam
 • Module 5: Scheiding en Rouw; inclusief een masterclass van Manu Keirse
 • Module 6: Zelfdoding; inclusief een masterclass van Manu Keirse
 • Module 7: Te vroeg overlijden kinderen; inclusief een masterclass van Manu Keirse
 • Module 8: Depressie en rouw; inclusief een masterclass van Bram Bakker
 • Module 9: Trauma & Rouw; door Luuc Smit.
 • Module 10: Zingeving en religie; inclusief een masterclass van Joachiem Duyndam
 • Module 11: Begraven en vermissing; door Luuc Smit
 • Module 12: Afscheid; inclusief een masterclass van Manu Keirse.
 • Module 13: Afsluiting met Manu Kierse, Door Jakobsen en Luuc Smit
Ervaringen

Cursisten over Begeleiden bij Rouw en Verlies

In onze laatste enquête onder de cursisten kreeg de opleiding een gemiddeld cijfer van 8,8.

"Een prachtige opleiding vol ruimte om te ontwikkelen, echt een cadeautje."

Download de brochure van Begeleiden bij Rouw en Verlies

Lees alle informatie nog eens rustig na in onze brochure.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je hebt een relevante hbo-vooropleiding en je bent werkzaam in de gezondheidszorg, het onderwijs, de uitvaartbranche, een hospice, de pastoraalzorg, het werkveld van Social Work of een andere beroepsgroep waarin je mensen met verlieservaringen kunt ontmoeten.

Aanmelden & contact

Interesse in de opleiding? Aanmelden verloopt via ons aanmeldformulier. Via deze website kun je het intakeformulier downloaden en invullen en te mailen naar csa@hz.nl. Je wordt na ontvangst van het formulier uitgenodigd voor een intakegesprek, waarbij we in gesprek gaan of de opleiding aansluit bij je verwachtingen.

Heb je vragen of wil je meer informatie over deze opleiding? Neem dan contact op met Luuc Smit, hoofdopleider van de opleiding, via l.smit@hz.nl.

Accreditaties

 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering SKJ
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntenvertrouwenspersonen WZD
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker
 • Nascholing praktijkondersteuners
 • Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers Levensbeschouwing en Spiritualiteit
 • Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers Persoon en werk
 • Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers Vakbekwaamheid

Lesdata

18-12-2023 & 19-12-2023
Introductie groep 6
Kristel en Luuc

01-02-2024& 02-02-2024
Rouwtaken
Manu Keirse

14-03-2024 & 15-03-2024
Empathie
Joachim Duyndam

18-04-2024 & 19-04-2024
Kind en rouw
Manu Keirse

13-05-2024 & 14-05-2024
Depressie en rouw
Bram Bakker

06-06-2024 & 07-06-2024
Zelfdoding
Manu Keirse

05-09-2024 & 06-09-2024

Scheiding
Manu Keirse

26-09-2024 & 27-09-2024

Trauma
Luuc Smit

31-10-2024 & 01-11-2024
Zingeving
Joachim Duyndam

14-11-2024 & 15-11-2024
Begraven en vermissing
Suzanne Duijvenstein

12-12-2024 & 13-12-2024

Levend verlies
Manu Keirse

30-01-2025 & 31-01-2025
Afscheid
Manu Keirse

17-06-2025
Afstuderen
Manu Keirse

18-06-2025
Afstuderen
Kristel Boonstra en Luuc Smit

Leslocatie

Hotel & Congrescentrum de Zeeuwse Stromen in Renesse.

Lestijden

Lessen vinden op donderdag en vrijdag aaneengeschakeld plaats. Op donderdag vinden de lessen plaats van 10.00 uur tot 17.00 uur. Op vrijdag vinden de lessen plaats van 09.30 uur tot 14.00 uur

Startdatum

De opleiding start op 18 december 2023 en duurt tot 18 juni 2025.

Studiebelasting

We maken tijdens de opleiding gebruik van een digitale leeromgeving. Naast de lessen vind je hier ook achtergrondartikelen en ander, relevant materiaal. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van boeken van onder andere Manu Keirse en Luuc Smit.

Studiekosten

De kosten voor de post-hbo opleiding ‘Begeleiden bij rouw en verlies’ bedragen €5895,- (inclusief lunch, koffie en thee)*.

Kosten voor de opleiding zijn exclusief overnachtingen bij het Conferentiecentrum De Zeeuwse Stromen in Renesse. Wel komen deelnemers in aanmerking om te overnachten tegen een gereduceerd tarief (ongeveer €60,- per nacht, inclusief ontbijt).

Terugkomdag

Groep 1 heeft op 2 juni 2022 de terugkomdag in de vorm van een masterclass.

Na de opleiding

Na de opleiding

Na het afronden van de post-hbo Begeleiden bij Rouw en Verlies ben je in staat cliënten bij te staan op het gebied van rouw en verlies binnen de organisatie waarvoor je werkzaam bent.

Gerelateerde opleidingen

Gerelateerde opleidingen

Als favoriet opslaan