De cursus is voor alle professionals, met mbo+/ hbo werk- en denkniveau, die zijn/haar kennis over de Zuidwestelijke Delta wil aanvullen, actualiseren of nieuwe kennis wil opdoen.

Aan het einde van de cursus heb je inzicht in hoe de Zuidwestelijke Delta zich vanuit het verleden heeft ontwikkeld, wat de verwachte toekomstige ontwikkelingen zijn en hoe dat alles met het menselijk gebruik, beheer en bestuur samenhangt.

De Zuidwestelijke Delta is het gebied met daarin Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en het westelijk deel van Noord-Brabant en het noordelijk deel van Vlaanderen. Deze delta verandert al miljoenen jaren regelmatig van gedaante. En al even lang spelen klimaatveranderingen, zeespiegelstijgingen en veranderde rivierlopen het gebied en de bewoners parten. De dynamiek vertaalt zich in de verdeling van zout en zoet water (in grond- en oppervlakte water), slibbeweging, ecologie en verandert menselijk gebruik van land en water.

Snel naar

Opbouw opleiding

De cursusdagen bevatten zowel theorie als praktijk. Daarnaast maken veldbezoeken onderdeel uit van het programma. Deelnemers hebben de mogelijkheid om tijdens de cursus kennis en ervaringen te delen met andere deelnemers. Schriftelijk achtergrondmateriaal en andere media worden beschikbaar gesteld in een digitale leeromgeving.

De cursus wordt verzorgd door ervaren docenten en lectoren van HZ University of Applied Sciences en experts van verschillende private en publieke organisaties. Deze docenten zijn goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen en gewend dit als een uitgebalanceerde mix van theorie en toepassing in de praktijk aan te bieden.

In een werkstuk over een concreet gebied worden de geleerde lessen in de praktijk gebracht. Dit werkstuk wordt gepresenteerd en bediscussieerd op locatie. Met het uitreiken van het certificaat ‘Delta Expert’ wordt de cursus afgesloten.

Accepteer marketing cookies om de video te bekijken.

Data & lesmodules

De cursus bestaat uit 8 donderdagen van 10.30 tot 17.00 uur (inclusief lunch).

  • 7 maart 2024
  • 21 maart 2024
  • 4 april 2024
  • 18 april 2024
  • 16 mei 2024
  • 30 mei 2024
  • 13 juni 2024
  • 27 juni 2024

Lesmodules

Dag 1

Geologie & Landschap van de Delta

Dag 2

Dynamiek in de Delta
Sediment en morgologie, watersystemen in de Delta en Delta ingrepen.

Dag 3

Natuur- en waterkwaliteit in de Delta
Draagkracht en ecologie, brak, zout en zoet. Natura 2000, KRW.

Dag 4

Gebruik van de Delta (1)
Voedselproductie land & water, zoetwatervoorziening

Dag 5 (a)

Gebruik van de Delta (2)
Recreatie, scheepvaart en logistiek en energie

Dag 5 (b)

Faciliteren van de Delta
Met als belangrijkste onderwerp: governance

Dag 6

Toekomst van de Delta (1)
Zeespiegelstijging, klimaat adaptatie, adaptief deltamanagement

Dag 7

Toekomst van de Delta (2)
Demografie, circulaire economie en ruimtelijk
gebruik

Dag 8

Delta Event
Presentatie van werkstuk op locatie

Leslocatie

De lessen worden verzorgd op de HZ University of Applied Sciences in Middelburg, Het Groene Woud 1-3.

Toelatingseisen

Voor deze cursus is minimaal mbo+ of hbo werk- en denkniveau nodig.

Studiekosten

De kosten van de hele cursus bedragen € 1500,- inclusief lesmateriaal, accommodatie en catering.

Contact en aanmelden

Interesse in de opleiding? Neem dan contact op met Melissa Dominicus, m.dominicus@hz.nl

Nog vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Jouke Heringa, jouke.heringa@hz.nl.

Afronding

Wanneer de cursus met succes wordt afgerond ontvang je het certificaat ‘Delta Expert’.

Gerelateerde opleidingen

Drie cursisten die onderzoek doen naar mariene organismen

Aquacultuur

Ben je geïnteresseerd in het kweken van mariene organismen? Leer over de meest recente…