Begeleiden bij Rouw en Verlies

Rouw en verlies zijn onlosmakelijk met het leven verbonden. Toch blijkt het vaak lastig om met het verlies van onszelf of anderen om te gaan. De post-hbo opleiding ‘Begeleiden bij rouw en verlies’ leidt professionals uit het werkveld op tot deskundige begeleiders op het gebied van verlies- en rouwproblematiek.

In een gejaagde en prestatiegerichte maatschappij blijkt het vaak lastig om met het verlies van onszelf of anderen om te gaan. Terwijl vroeg of laat ieder mens te maken krijgt met een vorm van verlies of rouw. Denk bijvoorbeeld aan een scheiding of het verlies van een dierbare. Om dit verlies te integreren in het leven is er behoefte aan betrokken en deskundige zorgprofessionals. Volg de HZ post-hbo opleiding ‘Begeleiden bij rouw en verlies’, in samenwerking met klinisch psycholoog en rouwspecialist, Manu Keirse.

Tijdens de 1,5 jaar durende opleiding wordt er aandacht besteed aan thema’s zoals rouwmethodiek, kind en rouw, scheiding, trauma en rouw, zelfdoding, zingeving en religie. Je krijgt les van topdocenten uit zowel Nederland als België, waaronder psychiater Bram Bakker en professor en klinisch psycholoog Manu Keirse en hoogleraar Joachiem Duyndam. Ben jij een professional die graag zijn of haar kennis op het gebied van rouw en verlies zou willen verbreden? Dan is deze post-hbo opleiding iets voor jou. Na het afronden van deze opleiding ben je in staat cliënten bij te staan op het gebied van rouw en verlies binnen de organisatie waarvoor je werkzaam bent.

Lees meer
Download brochure

Opbouw opleiding

De opleiding bestaat uit verschillende themamodules, workshops en masterclasses van toonaangevende deskundigen op het gebied van rouw – en verliesverwerking. Daarnaast leveren ervaringsdeskundigen een bijdrage aan de modules. 

Over de opleiding

Tijdens de opleiding werk je aan je kennisniveau, inzicht en handelen door actief te leren. Dit doe je door te werken vanuit relevante casuïstiek: realistische beroepssituaties uit het werkveld. Naast het toepassen van de theorie, reflecteer je op je handelen, kijk je naar persoonlijke en professionele motieven en leer je in toenemende mate deze beroepshandelingen uit te voeren in het werkveld.

Je neemt als student persoonlijke en praktijkervaringen als uitgangspunt bij het leren. Daarnaast leer je van en met elkaar, je krijgt dilemma’s en verschillende perspectieven voorgelegd, waarna je de verdieping opzoekt.

Je leert je eigen visie te ontwikkelen naar aanleiding van de aangeboden kennis. Als hulpverlener moet je in staat zijn te reflecteren op je eigen handelen omdat juist het eigen handelen in relatie tot de cliënt bepalend is voor de kwaliteit van de hulpverlening. In het praktijkleren laat je zien dat je in staat bent kennis, methodiek en de juiste attitude te verbinden. Beroepshouding en vaardigheden zijn belangrijke onderdelen in de opleiding, daar je als begeleider in rouw en verlies zelf het instrument van je handelen bent. 

Lesmodules

Bekijk hieronder het overzicht van lesmodules. Alle modules worden verzorgd door docent Luuc smit.

Module 1: Introductie

Op 18 en 19 november 2021 Luuc Smit

Module 2: Rouwtaken

Op 12 en 13 januari 2022 inclusief een masterclass van Manu Keirse.

Module 3: Kinderen

Op 24 en 25 februari 2022 inclusief een masterclass van Manu Keirse.

Module 4: Empathie & aandacht

Op 31maart en 1 april 2022 inclusief een masterclass van Joachiem Duyndam

Module 5: Scheiding en rouw

Op 11 en 12 april 2022 inclusief een masterclass van Manu Keirse.

Module 6: Zelfdoding

Op 12 en 13 mei 2022 inclusief een masterclass van Manu Keirse.

Module 7: Te vroeg overleden kinderen

Op 23 en 24 juni 2022 inclusief een masterclass van Manu Keirse.

Module 8: Depressie en rouw

Op 15 en 16 september 2022 inclusief een masterclass van Bram Bakker.

Module 9: Trauma en verlies

Op 20 en 21 oktober 2022 door Luuc Smit.

Module 10: Zingeving en reliegie

Op 17 en 18 november 2022 inclusief een masterclass van Joachiem Duyndam.

Module 11: Begraven en vermissing

Op 12 en 13 januari 2023 door Luuc Smit.

Module 12: Afscheid

Op 16 en 17 februari 2023 inclusief een masterclass van Manu Keirse.

Module 13: Afsluiting

Op 09 en 10 maart 2023 Luuc Smit, Manu Keirse en Door Jakobsen

Toelatingseisen

Je hebt een relevante hbo-vooropleiding en je bent werkzaam in de gezondheidszorg, het onderwijs, de uitvaartbranche, een hospice, de pastoraalzorg, het werkveld van Social Work of een andere beroepsgroep waarin je mensen met verlieservaringen kunt ontmoeten. 

Praktische informatie

Startdatum

De opleiding start op 18 november 2021 en duurt tot 10 maart 2023.

Tijden

Lessen vinden op donderdag en vrijdag aaneengeschakeld plaats. Op donderdag vinden de lessen plaats van 10.00 uur tot 17.00 uur. Op vrijdag vinden de lessen plaats van 09.30 uur tot 14.00 uur

Lesdata

De volgende data zijn vastgesteld:

 • 18 en 19 november 2021
 • 13 en 14 januari 2022
 • 24 en 25 februari 2022
 • 31 maart en 1 april 2022
 • 11 en 12 april 2022
 • 12 en 13 mei 2022
 • 23 en 24 juni 2022
 • 15 en 16 september 2022
 • 20 en 21 oktober 2022
 • 17 en 18 november 2022
 • 12 en 13 januari 2023
 • 16 en 17 februari 2023
 • 09 en 10 maart 2023
Studiebelasting

We maken tijdens de opleiding gebruik van een digitale leeromgeving. Naast de lessen vind je hier ook achtergrondartikelen en ander, relevant materiaal. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van boeken van onder andere Manu Keirse en Luuc Smit.

Leslocatie

Hotel & Congrescentrum de Zeeuwse Stromen in Renesse.

Studiekosten

De kosten voor de post-hbo opleiding ‘Begeleiden bij rouw en verlies’ bedragen voor het intakegesprek €125,- en voor de opleiding €5375,- (inclusief lunch, koffie en thee)*. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet zijn de studiekosten fiscaal aftrekbaar. Meer informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Kosten voor de opleiding zijn exclusief overnachtingen bij het Conferentiecentrum De Zeeuwse Stromen in Renesse. Wel komen deelnemers in aanmerking om te overnachten tegen een gereduceerd tarief (ongeveer €60,- per nacht, inclusief ontbijt).

Accreditatiepunten
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering SKJ: 256 punten
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners: 256 punten
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen: 256 punten
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen: 256 punten
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk: 256 punten
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden: 256 punten
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen: 256 punten
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker: 256 punten

Contact en aanmelden

Interesse in de opleiding? Aanmelden verloopt via ons aanmeldformulier. Via deze website kun je het intakeformulier downloaden en invullen en te mailen naar csa@hz.nl. Je wordt na ontvangst van het formulier uitgenodigd voor een intakegesprek, waarbij we in gesprek gaan of de opleiding aansluit bij je verwachtingen. 

Heb je vragen of wil je meer informatie over deze opleiding? Neem dan contact op met Luuc Smit, hoofdopleider van de opleiding, via l.smit@hz.nl.

Na de opleiding

Na het afronden van de post-hbo Begeleiden bij Rouw en Verlies ben je in staat cliënten bij te staan op het gebied van rouw en verlies binnen de organisatie waarvoor je werkzaam bent.

Als favoriet opslaan

Gerelateerd

Als favoriet opslaan