William Hazel

William Hazel

William Hazel is data-analist. Hij werkt onder meer voor het lectoraat Data Science en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme. Op basis van data trekt hij de juiste conclusies en geeft aan wat deze conclusies daadwerkelijk betekenen. Data vertalen naar een verhaal, verbanden leggen, de juiste vragen stellen zijn zijn specialiteiten.