Tjeerd Bouma studeerde biologie aan de Universiteit Utrecht, promoveerde op het gebied van Plantenfysiologie aan de Wageningen Universiteit (o.a. kwantificeren van onderhoudskosten in landbouwgewassen), gevolgd door een postdoc op het gebied van Plantenecologie aan de Pennsylvania State University in de Verenigde Staten (o.a. kwantificeren van droogtestress op energiegebruik en wortellevensduur in fruitbomen).
Sindsdien werkt hij bij het NIOZ-Yerseke (voormalig NIOO-CEME) aan de ecologie van getijdenwetlands in estuaria en delta's.
Bouma heeft een sterke belangstelling voor het overschrijden van de grens tussen fundamenteel en toegepast onderzoek en bekleedt zowel een honorair hoogleraarschap aan de Rijksuniversiteit Groningen als een lectoraat aan de HZ.

Projecten

Water

Onderwaterlab

Achter de onderzoeksfaciliteit van het NIOZ in Yerseke liggen 12 betonnen bassins die bij vloed…

Water

Rammegors Tidal Restoration

Binnen het project zijn er verschillende doelstellingen:Het vergroten van de hoeveelheid kennis…

Water

Verdiepende Monitoring Schorverjonging Zuidgors

De kustgebieden in Nederland hebben in de loop der jaren een aantal dramatische veranderingen…