Gabrielle Verbeeke

Gabrielle Verbeeke

Gabriëlle Verbeeke werkt sinds 2017 als onderzoeker bij het lectoraat Aquaculture in Delta Areas.

HZ University of Applied Sciences is voor haar geen onbekend terrein. Gabriëlle heeft Aquatische Ecotechnologie aan de hogeschool gevolgd. Ze studeerde af in de onderzoeksgroep Aquaculture in Delta Areas op de kwalitatieve en kwantitatieve kweek van de mariene microalgensoort Rhodomonas sp. onder begeleiding van Christos Latsos.
Na haar diploma is ze meteen aan de slag gegaan bij de onderzoeksgroep. Ze werkt onder meer aan het project Kustlaboratorium in het natuurgebied Waterdunen. Kustlaboratorium is een proeftuin voor zilte teelten. Samen met ondernemers worden nieuwe ideeën worden geprobeerd.

Projecten

Drone shot van de Waterdunen
Water

Flipfarm in Waterdunen

Tot op heden worden oesters in Nederland gekweekt op de bodem van ondiepe wateren (i.e.…

Hoopje mosselen
Voedsel

Kustlaboratorium

Het project kustlaboratorium ligt de monding van de Westerschelde, in Zeeuws-Vlaanderen, in het…

Past student assignments Aquaculture

Here you can see an overview of student assignments that have been executed over the past few years…