Header 1600x400

Gabrielle Verbeeke

Docent-onderzoeker

Gabriëlle Verbeeke werkt sinds 2017 als onderzoeker bij het lectoraat Aquaculture in Delta Areas. De HZ University of Applied Sciences is voor haar geen onbekend terrein. Gabriëlle heeft Aquatische Ecotechnologie aan de hogeschool gevolgd. Ze studeerde af in de onderzoeksgroep aquacultuur op de kwalitatieve en kwantitatieve kweek van de mariene microalgensoort Rhodomonas sp. onder begeleiding van Christos Latsos.
Na haar diploma is ze meteen aan de slag gegaan bij de onderzoeksgroep. Ze werkt onder meer aan het project Kustlaboratorium in het natuurgebied Waterdunen. Het kustlaboratorium dient als proeftuin voor zilte teelten. Samen met ondernemers worden nieuwe ideeën worden geprobeerd.