Onderzoek Expertise Valorisation Management 002

Gabriëlle Rossing

Docent-onderzoeker

Gabriëlle traint studenten, docenten en het werkveld in de systeemaanpak voor het vinden van breed gedragen oplossingen voor complexe, maatschappelijk relevante uitdagingen. Daarvoor coacht zij (aanstaande) professionals in het voeren van constructieve gesprekken, het ontwikkelen van een nieuwsgierige en reflecterende houding en in systeemdenken. Gabriëlle bevordert hiermee een proces van Leven Lang Leren en de vorming van Coalitions of the Willing die gezamenlijk op zoek gaan naar gewenste verbeteringen. Op dit moment ontwikkelt zij rijke leer-werkomgevingen, zoals praktijkonderzoeksprogramma’s en living labs, om voornoemde competenties in te ontwikkelen. Gabriëlle werkt sinds 2013 aan HZ University Of Applied Sciences. Eerder werkte zij bij de denktank Centre of Sustainable Consumption and Production in Duitsland en studeerde zij Milieukunde en Biologische Productiewetenschappen in Wageningen.