De Zeeuwse studenten die de zorgopleiding Physician Assistant (PA) volgen, hebben hun eerste lessen op de HZ in Vlissingen gehad. Tot dit studiejaar moesten zij elke week naar de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) die de master aanbiedt.

Het theoretisch onderwijs (inclusief praktijkonderwijs) vindt plaats in Nijmegen, bij de HAN. De HAN en HZ werken in aanloop naar volgend studiejaar echter nu al samen om een deel in Zeeland te verzorgen. Als dit een succes is, wordt de samenwerking mogelijk uitgebouwd. Er worden dan nog meer HZ-docenten en onderzoekers ingezet. Zij het onderwijs in nauwe afstemming met de HAN. De studenten lopen sowieso stage bij huisartsen en ziekenhuizen in Zeeland.

De Zeeuwse opleidingsplekken worden betaald uit het compensatiepakket voor de afgeblazen verhuizing van de marinierskazerne. De Zeeuwse PA-studenten gingen er altijd vanuit dat een deel van hun opleiding hier zou plaatsvinden.

Tweede Kamer

Het College van Bestuur van de HZ zei in oktober 2022 al dat ze alles wilde doen om de Zeeuwse studenten een deel van hun theorielessen in Zeeland te laten volgen. Bestuurder Ab Smit is blij dat het is gelukt. “Dankzij de goede samenwerking met de HAN kunnen we bijdragen aan de praktische nabijheid voor de studenten en daarmee iets doen aan de belangrijke maatschappelijke opgave om de zorg in Zeeland te voorzien van goed personeel. Dit is een belangrijke stap, die wat ons betreft snel structureel mag worden en worden uitgebreid.”

De Zeeuwse politica Jacqueline van den Hil (VVD) heeft zich in de Tweede Kamer sterk gemaakt voor de Zeeuwse PA-studenten. “De studenten wonen en werken in Zeeland en hebben vaak een jong gezin. Dan is het zwaar als je elke week naar Nijmegen moet reizen”, zegt ze. “Het is belangrijk dat zorgopleidingen over het land zijn verspreid. Daar maak ik me hard voor.” In dat kader prijst ze de samenwerking. “Dit is heel mooi, maar ik hoop dat ze doorpakken en dat het volgend jaar een definitief karakter krijgt.”

Taken van huisartsen overnemen

De masteropleiding Physician Assistant leidt mensen met een zorgachtergrond op tot professionals die belangrijke taken van huisartsen kunnen overnemen. Dit is van groot belang, omdat er te weinig huisartsen zijn in Zeeland en de meeste praktijken het enorm druk hebben. “PA’s kunnen bepaalde zaken oppakken, zodat iedereen in de praktijk kan doen waar hij of zij goed in is. Je zet mensen in hun kracht”, aldus Van den Hil.